A TUZSÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJA
"Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme..." (Zsoltárok 100,5.)SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A KEDVES LÁTOGATÓKAT A TUZSÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJÁN!

ÁLDÁST ÉS BÉKESSÉGET KÍVÁNUNK!


ELÉRHETŐSÉGEK


A Tuzséri Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
Bodnár Róbert lelkipásztor
4623 Tuzsér, Kossuth út 147.
Tel/fax.: 45/441-004.
Mobil.: 30/390-11-14.
E-mail.: bodnarrobert@freemail.hu; tuzser@reformatus.hu

Bálint Béla főgondnok
4623 Tuzsér, Ady E. u. 8.
Tel.: 45/441-575.

Dr. Kozma Tünde orgonista - kántor
4623 Tuzsér, Kossuth út 17.

Templomkulcsok:
Lelkészi Hivatal
4623 Tuzsér, Kossuth út 147.
Révész Barnabásné templomgondnok
4623 Tuzsér, Lónyay út 30.


IDŐJÁRÁS


TUZSÉR aktuális időjárásának megtekintéséhez kattintson a térképre!


Templomfelújítás


A Tuzséri Református Templom külső felújítása 2021-ben a Magyar Kormány támogatásával készült el.


Felújított templomunk


Tuzséri Reformátusok Lapja

2021. húsvét


Az újság elérhető ha rákattintunk!


IMAHÉT


ADVENTI - KARÁCSONYI - ÚJÉVI ISTENTISZTELETI REND

2020. december 10. - 2021. január 1.


Ha nagyobb méretben szeretné megtekinteni kattintson a plakátra!


VASÁRNAPI IGEHIRDETÉS

2020. december 6.


MÁST VÁRJUNK?

Lekció: Lukács 7, 11-23.
Textus: Lukács 7, 18-19.

Énekek
301. dicséret
https://www.youtube.com/watch?v=v7NNr1vIV9M

303. dicséret
https://www.youtube.com/watch?v=ieBb2B9tQNk


VASÁRNAPI IGEHIRDETÉS

2020. november 29.


Az Úr megtanít várni

Lekció: Jeremiás 10,1-16.
Textus: Júdás levele 20-21.
"Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre."

Énekek:
312. dicséret meghallgatható ezen a linken:
https://www.youtube.com/watch?v=k6zPqTTQevw

304. dicséret meghallgatható ezen a linken:
https://www.youtube.com/watch?v=w6dQWpdlOPk


VASÁRNAPI IGEHIRDETÉS

2020.11.12.


Jób könyve 5. fejezetét a linkre kattintva töltheti le:

https://szentiras.hu/RUF/J%C3%B3b5

Énekek:
62. zsoltár: https://www.youtube.com/watch?v=aabTyy2NQN8
238. dicséret: https://www.youtube.com/watch?v=SP4wcfyUMfQ
(Az ének dallama elérhető a 00:54:13 percnél)


2020. november 15.

vasárnapi igehirdetés
KÖZLEMÉNY

Koronavírus második hullám


ISTENTISZTELETI REND

A Védekezési Szabályzat szerint


A szövegre kattintva elérhető a Tuzséri Református Egyházközség Védekezési Szabályzata!


Vasárnapi igehirdetés

2020.május 10.


Kattintson az újságra a letöltéshez!


Vasárnapi igehirdetés

2020. május 3.


Kattintson a fotóra a letöltéshez!


VASÁRNAPI IGEHIRDETÉS

2020. április 26.


Az olvasásához kattintson rá a képre!


Vasárnapi igehirdetés

2020. április 19.
HÚSVÉT JÁRVÁNYOS IDŐBEN


A Tuzséri Református Egyházközség elnöksége és presbitériuma nevében minden kedves testvérünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

A feltámadott Krisztus legyen egyedüli reményünk!

A járványhelyzetben húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10,30 órától élő online istentisztelet közvetítés a templomból.


GYÜLEKEZETÜNK FACEBOOK OLDALA


A fotóra kattintva elérhető a gyülekezet facebook oldala, ahol részt lehet venni az online istentiszteleteken!


ÜNNEPI IGEHIRDETÉSEK

2020. húsvét


A letöltéshez kattintson az újság fedőlapjára!


HÚSVÉTI KÖRLEVÉL


Kattintson a körlevélre ha el kívánja olvasni!


VASÁRNAPI CSALÁDI ÁHÍTAT
FELHÍVÁS KÖZÖS IMÁDSÁGRA


Kedves Testvéreim!
A koronavírus járvány ideje alatt minden este 18 órakor megszólalnak templomunk harangjai és elcsendesedésre hívnak otthonainkban!
Imádkozzunk ekkor
- a járvány megszűnéséért
- a betegek gyógyulásáért
- a gyászolók vigasztalódásáért
- az egészségügyi és a szociális szféra dolgozóiért (orvosokért, ápolókért, gyógyszerészekért, gondozónőkért…)
- a tudósokért, hogy mihamarabb legyen ellenszer
- az idősekért, hogy tudjanak magukra vigyázni
- a gyerekekért, hogy szorgalmasan, fegyelmezetten és becsületesen tanuljanak
- a felnőtt, dolgozó lakosságért
- a vezetőinkért, hogy bölcs döntéseket hozzanak
- egyházunkért, gyülekezetünkért
- az emberek megtéréséért
- áldott, reményteli, és örömteli húsvéti ünnepekért
- a járvány megszűnése utáni újrakezdésért

Imádságunkat az Úri imádság (Mi Atyánk…) elmondásával zárjuk!

IMÁDKOZZATOK, ÉS BUZGÓN KÉRJETEK!


VASÁRNAPI ÁHÍTAT

2020. március 22.


A szövegre kattintva meghallgathatja az igehirdetést és az imádságot!


RÁDIÓS ISTENTISZTELET

2020. március 15.


A logóra kattintva meghallgathatja a 2020. március 15-i délelőtti istentiszteletet!

Az "Isten előtt csendességben" műsorszámnál indítható el a felvétel!


FELHÍVÁS


KÖZLEMÉNY

konfirmációval kapcsolatban


Kattintson a közleményre a nagyobb méret érdekében!


ISTENTISZTELETI REND

koronavírus vészhelyzet


Kattintson a felhívásra a nagyobb méretért!


BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL


KÖZLEMÉNYA kormány mai rendeletei értelmében a Bach Mindenkinek Fesztivált 2020-ban kötelezettségünknek megfelelően lemondjuk, így az elmarad. Az idei évbe fektetett energiát, szeretetet és összetartozásunk érzését nem feladva, 2021-ben folytatjuk a Bach Mindenkinek Fesztivál nemes hagyományát.A Bach Mindenkinek Fesztivál szervezői nevében:Kovács Zalán László

fesztiváligazgatóBIBLIAVASÁRNAP


Böjti bűnbánati hét


EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK, HARANGOZÁSI DÍJAK

Presbiteri határozatok


A dokumentumra kattintva az pdf formátumban letölthető!


HÁZASSÁG HETE


HÁZASSÁG HETE

Filmvetítés


IMAHÉT 2020


ÚJÉV


KARÁCSONYI ISTENTISZTETI REND


KARÁCSONY


ADVENT IV.


Advent III.


ADVENTI FILMKLUB


HÚSZ ESZTENDŐS GYÜLEKEZETÜNK ÉNEKKARA

Hálaadó istentisztelet és szolgálat


Advent II.


ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS


MÁRCIUS 15.


A MÁRCIUS 13-ÁN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ÜNNEPSÉG A KORONAVÍRUS VÉSZHELYZET MIATT E L M A R A D.

A MÁRCIUS 15-I VASÁRNAPI DÉLELŐTTI ÉS DÉLUTÁNI ISTENTISZTELETEKEN (MAX: LÉTSZÁM 100 FŐ) MEGEMLÉKEZÜNK NEMZETI ÜNNEPÜNKRŐL!

KÉRJÜK A KOSZORÚZNI KÍVÁNÓK VAGY MELLŐZZÉK A KOSZORÚZÁST, VAGY PROTOKOLL NÉLKÜL HELYEZZÉK EL MÁRCIUS 15-ÉN A KOSZORÚIKAT AZ EMLÉKMŰNÉL! A TÖRTÉNELMI EMLÉKPARK KISKAPUJA MÁRCIUS 15-ÉN NYITVA LESZ!


ADVENTI FILMKLUB


ADVENT 2019


EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁS


A II. világháború idején, 1943 őszén állították fel a Tuzséri Református Templom kertjébe az elő világháborús emlékművet és az országzászlót.

A korabeli avatásról néhány megsárgult fotó és az egyre fogyatkozó emlékezet még ma is tanúskodik a nagyszabású és felemelő ünnepségről.

Az emlékmű előlapján tölgy- és cserkoszorúban a koronás magyar címer látható. Az emlékmű felirata: A HAZÁÉRT!"
Az emlékművön szerepelnek az első világháborúban elesett tuzséri katonák nevei.
Tuzsér első világháborús hősi halottai az emlékművön olvashatóan:
Balogh István, Bíró Bertalan, Bíró Sándor, Bóka Imre, Boros Károly, Csontos Menyhért, Demeter Gyula, Eszenyi János, Józsi András, Kepics Balázs, Király János, Kiss János, Lónyányik Balázs, Lónyányik István, Nagy András, Nagy Sámuel, Révész G. Balázs, Révész G. Gyula, Révész István, Révész N. Gy. Mihály, Révész N. P. Mihály, Setét Dániel, Sipos István, Varga András, Varga István, Szabó Károly.
Deregi Béni, Fucsku János, Németh József, Révész B. Imre, Tóth János, Rozenfeld Ferenc, Weisz Jenő és Weisz Vilmos közkatonák nevei nem szerepelnek az emlékművön. Az utóbbi három név kihagyása magyarázható az 1942-ben már életben lévő zsidó törtvényekkel. Ezek a nevek a felújítás után már olvashatók.
Az emlékművön olvasható a második világháború hősi halottjainak a névsora is.
Bíró Balázs, Katkó Géza, Boros Sándor, Csobai Mihály, Csontos Lajos, Dancs Pál, Deregi Miklós, Ferkovics István, Fülöp József, Gargya Barna, Hamza József, Kepics József, Lakatos Lajos, Maczkó Barna, Révész M. Bertalan, Révész M. Ferenc, Révész B. Géza, K. Révész Imre, Révész N. Gy. József, Révész J. Kálmán, Révész Pál, Turóczi Pál, Turóczi Zoltán, Ujlaki Ferenc, Veréb József, herceg Odescalchi Miklós, Mundér Gusztáv.
Az emlékművön nem szerepel Maczkó András neve. Az ő nevét a II. világháború befejezésének 75. évfordulóján kívánjuk valamilyen formában elhelyezni az emlékművön, hogy teljes legyen a hősi áldozatok száma az emlékezet eme művén!

A második világháború után a kommunista diktatúra idején az emlékműről a turulmadarat és a koronás címert leverték. Évtizedeken át egy torz emlékmű hirdette a nemzeti emlékezet mély torzulását a „múltat végképp eltöröljük” hazug jelszava alatt. Mert a múltat eltörölni, megsemmisíteni nem lehet. Mert a dicső múlt mindig túléli a gaz jelent. Így élte túl a tuzséri turulmadár a templomtoronyban a kommunista diktatúrát. A címer és a turulmadár csak az 1990-es években kerültek vissza eredeti helyükre.
És hogy a múltat nem lehet kitörölni azt mutatja, hogy az egyházközség hívei, a község lakói minden időben, akkor is, amikor nem lehetett, egy-egy csokor virággal, vagy koszorúval, vagy egy kitett mécsessel emlékeztek a tuzséri hősökre. 2014-ben pedig, amikor az egyházközség Történelmi Emlékparkot hozott létre, az emlékmű méltó dísze és kegyeleti helye lett a parknak.

2018 őszén adtunk be pályázatot az emlékmű felújítására az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsághoz. A kért 2,5 millió forintból 1,5 millió forintot ítéltek meg.
A 2,2 milliós forintra csökkentett költségvetés terhére, melyből az egyházközség 700 ezer forintos önerőt vállalt be, sikerült az 1943-ban készült emlékművet vegyszeres kezeléssel megtisztítani, a sérült felületeket kijavítani, az emlékmű statikai szerkezetét megerősíteni, és a felületet impregnálni, a hiányzó neveket márványtáblára vésetni és elhelyezni. Az emlékmű környezete is változáson ment keresztül, hiszen igényes és esztétikus Barabás térkővel kirakott járdán lehet megközelíteni és körüljárni az emlékművet. A pályázati támogatás elszámolása a napokban történik meg.

A felújítás után egy megszépült és az összes tuzséri világháborús hős neveit tartalmazó emlékmű méltó dísze és kegyeleti helye lett az egyházközség Történelmi Emlékparkjának.

Az emlékműnél:

Kedves Testvéreim!
A felújított Világháborús Emlékmű és Országzászló mellett szeretnénk kegyelettel emlékezni azokra, akik életüket áldozták drága magyar hazánkért! Különös kegyelettel emlékezünk azokra, akik neve nem került fel az emlékműre. Így leplezzük le és avatjuk fel az emlékezet koszorúival
Deregi Béni, Fucsku János, Németh József, Révész B. Imre, Tóth János, Rozenfeld Ferenc, Weisz Jenő és Weisz Vilmos közkatonák neveit tartalmazó emléktáblát!

(LELEPLEZÉS)

Jertek testvéreim hajtsunk főt Tuzsér hős katonáinak áldozata előtt! Tegyünk szent fogadalmat, hogy tettüket soha nem feledjük, és példájukat soha el nem hallgatjuk!

Néhány másodperces főhajtással emlékezzünk hőseinkre!

Legyenek áldottak bárhol is nyugosznak haló poraikban hazánkért életüket adó hős katonáink!


20 éves a kálongai templom


Épüljetek fel lelki házzá!
Kálongatanya, 2019. november 10.
Hálaadó istentisztelet a templomépítés huszadik évfordulóján

Textus: 1Péter 2,4-5,9.
„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;”

Kedves Testvéreim!
Húsz éve áll Kálongatanya szívében ez a szép kis templom, amelyet az a szent vágy hozott létre, amely méltó helyet kívánt építeni Isten imádásának és a gyülekezet szent közösségének. Kálonga a reformáció előtt és a reformáció idején templomos hely volt. Az évszázadok viharaiban ledőlt és elpusztult temploma, a faluból tanya lett. Kálonga népe és népének hite Tuzsért gazdagította, hiszen odamenekültek a harc és a dúlás veszélye elől.
Több évszázadnyi templom nélküli mostoha sors után 1999-ben felépül a kálongai közösség megtartó ereje a TEMPLOM! Nagy dolog volt ez akkor. Hála legyen a terv kigondolóiért és véghezvivőiért! Hála a templomra vágyó és a templomért égő adakozó katolikus és református szívekért! Hála a viharos évszázadokért, és a legutóbbi 20 évért! Hála a kis gyülekezetért! Hála az élő kőért Krisztusért, és hála élő kövekért, melyek örökre beépülnek az egyetemes anyaszentegyház örök templomába!
Amikor ez a kis templom épült nemcsak a téglákat rakták sorba az alapra a kőművesek, hanem ezek a milliószám gyártott téglák ÉLŐ KÖVEK voltak. Ezért különös a templom kisugárzása. Miért, mitől voltak élő kövek ezek a téglák? Azért mert több száz ember hite, lelkisége életre keltette az élettelen anyagot! A mozdulatlan, élettelen anyag 20 éve hirdeti az itt élők küzdelmét, és hitét, hogy az elhagyatott magtárépület méltatlan, de mégis megszentelt helyéről méltó hajlékban dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és hirdettessék az embernek az Áldás és a Békesség.
A régi kövek megvannak, a régi vágy beteljesült. De kellenek új kövek, és új vágyak. Az elmúlt húsz évben több élő kő beépült a mennyei Jeruzsálem városába. Sajnos kevés kövünk van! A kevés élő kő vágya legyen ma, hogy Isten adjon Kálongára is élő köveket, buzgó híveket, szorgalmas templomba járókat, akik megőrzik és gondozzák őseik erőfeszítését, e templomot.
Hadd fejezzem be Csiha Kálmán egykori erdélyi püspök szép versével, amely legyen útravalónk!
Szeressétek a templomot

Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.

Szeressétek a templomot,
hol Ige szól és szál az ének,
s azoknak, kik el nem jöttek
mondjátok el: kik hisznek, élnek,
s Istenben bíznak szüntelen.

Mondjátok el: ki hűtelen,
s ki hitetlenül gyenge, gyáva,
az Isten szent, nagy seregében
azokra nincs szükségünk máma,
csak arra, kiben hit lobog!

Igen, lehet, hogy nagy dolog
mindent egy lapra tenni fel,
de higgyétek: ha Isten szól,
hogy induljunk, hát menni kell
hősen, erősen, biztosan.

Lehet, hogy nem jönnek sokan,
de aki jön az itt ne féljen,
annak a szívén tűz lobogjon,
annak a lelke lángban égjen
és mondja el mindenkinek:

Van egy hely, ahol nincs hideg,
van egy hely, ahol láng lobog,
van egy hely, ahol béke van,
van egy hely, ahol szív dobog,
s szeretet árad szüntelen.

Ne jöjjön, aki hűtelen,
de jöjjön, akinek van hite,
jöjjön boldogan, biztosan,
jöjjön Istenhez el ide
az ősök drága templomába.

És tegyen hitet itten állva,
hogy vérrel, könnyel és imával
és mindenekkel harcra szállva
és szembe nézve a halállal
megőrzi ezt a templomot!

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet,
de meghagyta a templomot.
A templomot ne hagyjátok,
a templomot szeressétek!
Szeressétek a templomot!


EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁS


ELKÉSZÜLT A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA

„S az ember millióinak szemében gyászkönny ül.” (Vörösmarty Mihály)


Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával az egyházközség 2019. őszén felújította az emlékművet és a környezetét is rendezte. Elkészült az első világháború áldozatai névsorának kiegészítése azok neveivel akik eddig nem szerepeltek az emlékművön.

A felújított emlékmű méltó dísze lett a Történelmi Emlékparknak és egyben méltó helyszíne a tuzséri hősök előtt való tisztelgésnek!


ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

2019. október 7.


ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA


Pósa Lajos:
MIT OLVASOL ÉDES FIAM ?

Mit olvasol, édes fiam?
Egy gyönyörű tündérmesét.
Tedd le, tedd le! Olvasgasd ma
Magyarország történetét.
Olvasgass ma Damjanicsról,
Kiss Ernőről, Nagy Sándorról...
Olvass , fiam, az aradi
Tizenhárom tábornokról.

Magyarország története
Hulló könnyel van beírva:
A szabadság istennője
Minden lapját tele sírta.
De egy sincsen olyan gyászos
Mint az, amely ö rólok szól...
Olvass, fiam, az aradi
Tizenhárom tábornokról.

Négyet köztük agyonlőttek.
Kilencet felakasztottak...
Bátran mentek a halálba,
Egy szóval sem rimánkodtak.
Zokogó szél sír a rónán,
Bús panasz kél a halmokról...
Olvass , fiam, az aradi
Tizenhárom tábornokról.

Tudod-e, hogy miért haltak meg
Azok a nagy , hős leventék?
Jól jegyezd meg, jól tanuld meg:
Mert a hazát hőn szerették.
Szeresd te is!... S a hősökért
Ima szálljon ajakadról...
Tedd le azt a tündérmesét!
Olvass , fiam, az aradi
Tizenhárom tábornokról.


Teremtés ünnepe

2019. október 6.


TESTVÉRGYÜLEKEZETI LÁTOGATÁS

SZilágynagyfalu, 2019. szeptember 15.


Testvérgyülekezeti látogatás.
(Beszámoló később!)


Orgonák éjszakája

2019. július 20.


O R GO N Á K É J S Z A K Á J A
T U Z S É R
2019. július 20-án este a tuzséri református templom is helyszíne volt a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák Éjszakája rendezvénysorozatnak. Az egész országra, sőt még a határokon túlra is kiterjedő eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az orgonához kapcsolódó zenei élmények kimagasló kultúraformáló erejére, valamint az, hogy értékes ismereteket közvetítsen a hangszer történelmével, működésével, építésével és jövőjével kapcsolatosan.
Tuzséron orgonás liturgiával, rekordkísérlettel és orgonabemutatóval vettünk részt a neves eseményen. A szép nyár esti együttlétünkön a hangszerek királynőjét a gyülekezet orgonista-kántora Dr. Kozma Tünde szólaltatta meg, és így csendülhetett fel Kovács Szilárd: Intrada című orgonaműve is, melynek előadásával részt vettünk a Filharmónia Magyarország által meghirdetett rekordkísérleten. Ezen felül Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Zuversicht Johann Pachelbel: D-moll canon, Johann Sebastian Bach: In dulci jubilo című művei szóltak.
Az eseményen Bodnár Róbert lelkipásztor a Szentírásból olvasott fel, melyek még jobban elmélyítették az orgonazene magas lelki töltésű üzenetét. A részt vevő gyülekezet az orgonás liturgia keretében a református énekeskönyvből zsoltárokat és egy szép esti dicséretet énekelt. Közös imádság a Jézustól tanult Úri imádság, a Mi Atyánk volt.
Az orgonát és annak történetét Bodnár Róbert lelkipásztor ismertette. Az alkalomra egy kis füzet is készült, mely a tuzséri gyülekezet orgonaépítésének száz éves küzdelméről, erőfeszítéseiről, és a régi vágy megvalósulásairól szól.
Az alkalom végén a gyülekezet szeretettel köszönte meg Dr. Kozma Tünde orgonista-kántor zenei szolgálatát, és Isten áldását kérte az immáron tíz éve tartó áldozatos gyülekezeti munkájára.
A záró ének után néhányan megtekintették a templom karzatán álló 2012-ben Paulus Frigyes által épült orgonát. Az orgonaszekrénybe is be lehetett tekinteni, és az érdeklődők előtt feltárult a hangszer működésének titka. A sípok katonás rendje, a mechanikus szerkezet lenyűgözte az érdeklődőket.
Az Orgonák Éjszakáján sokak számára egy ismeretlen ismerős tárulkozott fel: az orgona. Hallgatjuk gyönyörű hangját, éneklünk vele, látjuk a karzaton, de sok mindnet nem tudunk róla. Ezen az estén félszáz tuzséri előtt mutatkozott be a hangszerek királynője, az orgona!


XVI. HITTANOS GYERMEKHÉT


Ezen a nyáron a hittanos gyermekhetünk címe ez volt: tetőtől talpig. A hét témáját a demecseri Titus Hitéleti Alapítvány állította össze.
Az öt bibliai történet, amit megismerhettünk arról szólt, hogy testünk és lelkünk is Isten ajándéka. Azért vagyunk, hogy egész testünkkel és teljes lelkünkkel dicsőítsük Teremtőnket, Urunkat.
Ez azt jelenti, hogy szemünk, fülünk, szánk, kezünk és lábunk Isten uralma alá kell, hogy tartozzon. Ő kell, hogy meghatározza egész életünket.

1.nap – a szem
Jézus és Tamás története
Jézus keresztre feszítése után három nappal megjelent a tanítványainak. Megláthatták, hogy feltámadt a halálból és él.
Ekkor Tamás nem volt közöttük. Ő azt mondta, hogy csak akkor hiszi el, hogy Jézus feltámadt, ha saját szemével látja és kezével meg is érintheti Jézus sebeit.
Egy hét múlva Jézus újra megjelent a tanítványainak, ekkor már Tamás is ott volt közöttük. Jézus azt mondta Tamásnak, hogy érintse meg a kezeit. Győződjön meg róla, hogy valóban Ő az. Tamás már nem kételkedett. Nem érintette meg Jézust, de örömmel azt kiáltotta, hogy „Én Uram és én Istenem.”
Jézus azt mondta neki, hogy „Mivelhogy láttál engem Tamás hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.”
El kell foganunk, hogy nem csak az létezik, amit a szemeinkkel láthatunk. A Jézusban való hit tesz boldoggá! Jézusban az is a mienk lehet, amit most még nem láthatunk.
Aranymondás: „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” János 20, 27

2. nap – a fül

Jézus meggyógyítja a süketnémát

Egy süketnéma embert vittek Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. Jézus az ujját a süketnéma fülébe dugta, imádkozott és azt mondta, hogy EFFATA, nyílj meg. A süketnémának megnyílt a füle és hallott, és a nyelve is megoldódott és beszélni kezdett. Az emberek ámulva mondták, hogy milyen jó, hogy Jézus meg tudja azt tenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek.
A napi mondanivaló ez volt: nyisd ki a füled és szíves és tedd pontosan azt, amit Jézus kér tőled.
Aranymondás: „Milyen jó mindaz, amit tesz! Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak és a némák beszéljenek!” Márk 7,27 b

3. nap – a száj
Pál apostol Athénban

Pál apostol második missziói útján érkezett el a görög fővárosba, Athénba. Látta, hogy az ott lakók nagyon sok istenségnek állítottak bálványszobrokat. Volt egy olyan oltár is, amire az volt írva, hogy az ismeretlen istennek. Pál apostol elmondta, hogy ő az ismeretlen Istenről, az egyetlen igaz Istenről szeretne nekik beszélni. Ő a teremtő Úr, és az Ő Egyszülött Fia Jézus, aki meghalt és feltámadt.
Ebben a városban nagyon kevesen tudták elfogadni a feltámadásról szóló tanítást, de néhányan keresztyénné lettek.
Nekünk is a szánkkal Istenről kell beszélnünk. Sajnos előfordulhat, hogy emiatt sokan kinevetnek, sokan lesznek, akiket ez nem érdekel. De Isten gondoskodni fog arról, hogy legyenek olyanok, akik a mi beszédünk által ismerik meg Őt és hinni fognak Benne.
Aranymondás: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Róma 10,9

4. nap – a kéz
Tábita feltámasztása
Joppéban élt egy nőtanítvány, akit Tábitának hívtak. Ő nagyon sok jót tett, sok alamizsnát osztogatott. De egy napon megbetegedett és meghalt. Ekkor elküldtek Péter apostolhoz két férfit, hogy jöjjön el Joppéba. Sírva mutogatták neki az ingeket, ruhákat, amelyeket Tábita készített, amíg élt. Péter letérdelt, imádkozott és azt mondta a halottnak: „Tábita kelj fel!” és Tábita feltámadt. Elterjedt ennek a híre a városban, és sokan hittek az Úrban.
A történet megtanított minket arra, hogy két kezünket arra is kaptuk, hogy azokkal másoknak szolgáljunk, segítsünk.
Aranymondás: „Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent.” 1 János 11 b.

5. nap – a láb
Jézus megmossa a tanítványok lábát
Az utolsó vacsora estéjén Jézus összegyűjtötte a tanítványait. Egy kendőt kötött maga elé és sorra megmosta mind a 12 tanítványának a lábát. Ez a munka egyébként a rabszolgák feladata volt. Ezért Péter úgy gondolta, hogy ez így nem helyes, de Jézus azt mondta neki, hogy „amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted.”
Jézus példát adott arra, hogy nem uralkodni kell egymáson, hanem egymásnak szolgálni. Sokszor olyan feladatot is el kell tudnunk vállalni, amit megalázónak gondolunk. Jézus tette erre bátorít bennünket.

Aranymondás: „Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.”

Szem, fül, száj, kéz, láb – hadd álljon Isten szolgálatába az emberek javára és Isten nagy nevének dicsőségére!!!


TRIANON

1920-2019


2009. május 22

Tíz évvel ezelőtt


REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA


Hálás szívvel
Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt évtizedben megtartott bennünket. Szabadságot kaptunk az evangélium hirdetésére és az egyház építésére. Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk.
Hálás szívvel állunk meg az ünnep évfordulóján Isten színe előtt, hogy zsinati közösségünkben újra megerősítsük szövetségünket. Elkötelezzük magunkat, hogy az egyháztestek, akik az egységes Magyar Református Egyház Zsinatát alkotják, továbbra is hűek maradunk Isten szent Igéjéhez, a kálvini tanításhoz és hitvallási iratainkhoz. Hálásak vagyunk, hogy bibliafordításunk revízióját és Kálvin János fő művének, az Institutionak új magyar fordítását együtt végezhettük, és közösen dolgozhatunk énekeskönyvünk, istentiszteleti rendtartásunk és egyházalkotmányunk megújításán.
Az egység kimondása óta eltelt évtizedben szorosabbra fűztük egyházkerületeink kapcsolatát. Közösen végezhettük a misszió, a diakónia és a tanítás szolgálatát. Tovább munkálkodunk egységünk egyházjogi összhangján. Dolgozunk a lelkészképzés követelményeinek egységesítésén. Elősegítjük a magyar református diaszpóra szervezett tudományos kutatását. Segítő kezet nyújtunk egymásnak természeti csapások és váratlan katasztrófák esetén. Testvéri szolidaritást vállalunk a magyar és más nemzethez tartozó, szükséget szenvedő keresztyén közösségekkel.
Közösen buzdítjuk a világban élő magyar reformátusokat, hogy imádkozzanak a hitükért üldözött keresztyénekért, hiszen mindannyian egy test tagjai vagyunk. Imádkozunk a világ népeinek vezetőiért, akik országok sorsáról döntenek, hogy teljes erejükkel szolgálják a békességet és elkötelezetten dolgozzanak azon, hogy minden nép és nemzet a maga hazájában békében és bőségben élhessen.
Elkötelezzük magunkat arra, hogy az evangélium hirdetésével, a közjóért való fáradozással és minden ember iránti szolgálattal, az igazságot szeretetben követve igyekszünk Isten nevének dicsőséget szerezni.
Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!
a Magyar Református Egyház Zsinata
Debrecen, 2019. május 17.

A csoportképre kattintva a gyülekezet néhány fotója tekinthető meg!
A szövegre kattintva a Tiszántúli Egyházkerület facebook oldalán levő fotók!


SZERETETHÍD


A részletes programok elolvasásához kattintson a plakátra!


EGYHÁZLÁTOGATÁS


Az egyházlátogatásról készült fotók megtekinthetők a jegyzőkönyvre kattintva!


TÍZ ÉVE SZOLGÁLATBAN


Január 27-én, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében köszöntöttük Dr. Kozma Tünde orgonista-kántort, aki éppen 10 esztendeje végzi hűséges szívvel gyülekezetünkben szolgálatát.

Bodnár Róbert a gyülekezet lelkipásztora Ézsaiás próféta könyvének 41. részéből a 10. verssel kért áldást az orgonista - kántor életére és szolgálatára: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

A gyülekezet ajándékkal lepte meg kántorát, egy bőr aktatáskával, mely jó célt szolgál majd a szolgálatban. Kívánjuk, hogy a táskából a Korálkönyvön kívül mindig kerüljön ki egy két olyan kotta, amelyet a gyülekezet szívesen hallgat majd kántora előadásában!

A gyülekezet énekszóval is kérte az áldást Dr, Kozma Tünde életére, így zengett áldásul a 134. zsoltár.

Ezúton is kérjük Isten gazdag áldását a tuzséri gyülekezet orgonista-kántorára!


HIRDETMÉNY

Egyházfenntartói járulék


A letöltéshez kattintson a hirdetményre!


ÖKUMENIKUS IMAHÉT

2019.01.21-26.


Kattintson a plakátra és nagyobb méretben is megtekintheti!


ADVENT IV.


Ha nagyobb méretben kívánja megtekinteni, kattintson a plakátra!


ADVENT III.


Kattintson a plakátra, ha nagyobb méretben kívánja megtekinteni!


Istentiszteleti rend


Kattintson a plakátra, ha nagyobb méretben kívánja megtekinteni!


ADVENT II.


Kattintson a plakátra, ha nagyobb méretben kívánja megtekinteni!


ADVENT I.


Kattintson a plakátra, ha nagyobb méreteben kívánja megtekinteni!


ZENÉS ÁHÍTAT


I. Világháborús Centenárium


Az első világháború befejezésére és a háborús hősökre emlékeztek Tuzséron

A Tuzséri Református Egyházközség kezdeményezésére 2018. november 11-én, vasárnap délelőtt tartott a szabolcsi nagyközség ünnepi megemlékezést az I. világháború száz évvel ezelőtti befejezéséről és a tuzséri háborús hősökről.
Az ünnepi istentisztelet Dr. Kozma Tünde kántor orgonajátékával vette kezdetét, majd Bodnár Róbert lelkipásztor 144. zsoltár alapján hirdette Isten üzenetét. A lelkipásztor igehirdetésében elmondta:
„Vajon nem kellene már elfeledni a háborút is, meg ezt a zsoltárt is, hogy „Áldott az Úr…aki harcolni tanítja kezemet”? Minek még tanulni a harcot? Nem volt még elég? Nem szenvedett még eleget ez a teremtett világ az emberi gonoszság miatt kirobbant háborúktól? Ábel kiontott vérétől egészen napjainkig és még ki tudja meddig tart az ember-emberre való támadása?!
A VI. parancsolatban (Ne ölj!) az élet feltétlen védelmét kívánja meg tőlünk. Ellene van minden gyilkosság, háború, önpusztító cselekedet és az élettel való vakmerő játék. – És a zsoltárból ez hangzik: „Áldott az Úr…aki harcolni tanítja kezemet”? Isten harcolni tanít! És ez a harc teljesen más, mint amire az ember készül, és amit az ember folytat. Ez a harc nem az ember mohóságát, kapzsisását, hatalomvágyát, vagy éppen őrült eszméit szolgálja, hanem a hatalmas Isten dicsőségét! A 144. zsoltárban Dávid Istent kéri, hogy harcoljon népének szabadulásáért. A zsoltárt végigolvasva az tűnik ki, hogy Isten harcol a népéért, a népe pedig hálákat zeng az Úrnak. Az a háború, aminek a befejezésre emlékezünk olyan háború volt, amelyet Isten nem akart, csak a gonosz ember. Mert Isten szentsége ellen van minden háború. De az ember elszakadván Istentől csak ilyen megoldásokra képes, amit szomorúan szemléltet az I. világháború minden borzalma és szörnyűsége. Isten nem akarta a háborút! Isten nem akarta a katonákat az értelmetlen halálba taszítani! Nem akarta azt, hogy családok és emberek milliói szenvedjenek! Ezt a háborút nem Isten számlájára kell írni, hanem az emberére!
Tanulni a rosszból is lehet, sőt kell! Ma 100 évvel a háború befejezése után az legyen az emberiség feladata, hogy soha ne idézzen elő ilyen borzalmas háborút! A zsoltár harcolni tanít! De a XXI. századi ember Jézus Krisztus példájából tanuljon meg harcolni az emberért! És harcolni az Isten dicsőségéért!”
Az igehirdetés után a Generális Konvent által ajánlott imádságával borultunk az Úr elé, és kértük a béke ajándékát.
Az ünnepi istentiszteleten Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség polgármestere mondott emlékbeszédet. Virguláné Hercku Orsolya a kisvárdai Várday Kata Református Művészeti Iskola igazgatója, a tuzséri gyülekezet tagja, Ady Endre két háborús versét szavalta el (Krónikás ének 1918-ból, Intés az őrzőkhöz).
Az istentisztelet végén nemzeti imádságunkat, a Himnuszt is elénekeltük, majd a templom körüli Történelmi Emlékparkban a Hősök Emlékművénél folytatódott a megemlékezés. Bodnár Róbert lelkipásztor Wass Albert gondolataival felvezetve sorolta fel az első világháború tuzséri hősi áldozatait: „Emlékszobor. Aranyló nevek rajta: mögöttük izzó, vérpiros csaták, mögöttük sajgó, megtört életek: síró gyermekek és síró anyák… Emlékszobor… ennyi maradt csupán belőlük, és a tűzből, mely vezette a milliókat messze golgotákra, és feszítette millió keresztre. Sok régi ház hiába várja őket, s fehér csöndjével sok fehér falu… üzenetet nem hoz többé felőlük fehér felhők közt a vándordaru.”
A tuzséri első világháborús hősi áldozatok:
Balogh István
Bíró Bertalan
Bíró Sándor
Bóka Imre
Boros Károly
Csontos Menyhért
Demeter Gyula
Eszenyi János
Józsi András
Kepics Balázs
Király János
Kiss János
Lónyányik Balázs
Lónyányik István
Nagy András
Nagy Sámuel
Révész G. Balázs
Révész G. Gyula
Révész István
Révész N. Gy. Mihály
Révész N. P. Mihály
Setét Dániel
Sipos István
Varga András
Varga István
Szabó Károly
Deregi Béni
Fucsku János
Németh József
Révész B. Imre
Tóth János
Rozenfeld Ferenc
Weisz Jenő
Weisz Vilmos
A hősi halottak emlékére egy – egy szál fehér rózsa lett elhelyezve a hősi emlékmű kővázáiba. Ezután Tuzsér Nagyközség Önkormányzata, a Református Egyházközség, az Intézmények, a civil szervezet helyezték el az emlékezés koszorúit.
A gyülekezet a közeljövőben tervezi felújítani az 1943-ban felállított turulmadaras Hősök Emlékművét, melyhez az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatását kérte. Reméljük, hogy 2019. májusában a hősök emléknapján már a megszépült és környezetében rendezett emlékműnél róhatjuk le kegyeletünket a nemzet tuzséri hősei emléke előtt.
Megemlékezésünk a Szózat közös eléneklésével zárult.
Ady Endre:
Imádság háború után
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.
Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látni valójuk,
Csak Téged, Téged látnak.
Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.
Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam,
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.
Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.


NYILATKOZAT

Nyilatkozat az I. világháború befejezésének százéves évfordulója alkalmából

2018. november 11.

4/2018.10.26.KGY.

HATÁROZAT

A Tiszántúli Református Egyházkerület nyilatkozata az I. világháború befejezésének százéves évfordulója alkalmából:

"Száz évvel ezelőtt, 1918. november 11-én ért véget hivatalosan az első világháború. A történelem első globális és totális háborúja, amely több mint 17 millió ember életét követelte, s a pusztítás és a rémület addig ismeretlen mértékét mutatta. Ebben a háborúban részt vett majdnem minden nagyhatalom és gyarmattartó ország, valamint az akkori idők kisebb államai is. A világháború, valamint lezárása a 19. század végéig uralkodó világrend felbomlásához vezetett: korábbi nagyhatalmak omlottak össze, új többnemzetiségű államok jöttek létre. A békeszerződések messzemenő territoriális változásokat és határrendezéseket eredményeztek, amelyek egyéni és kollektív jogtalanságok egész sorát hívták életre.

Az I. világháborút követően az újonnan kialakuló világrendben százezrek kerültek új hazájukban nemzeti és vallási kisebbségi helyzetbe. Ez különösen is Kelet-Közép Európa országait és társadalmait érintette, köztük magyar református egyházunkat a Kárpát-medencében.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki azért, hogy az Európai Protestáns Egyházak Közössége (EPEK) − 2018. szeptember 8−13. között Baselben tartott 8. Nagygyűlésén első ízben – közös nyilatkozatot fogadott el az I. világháború következményeivel kapcsolatosan. Egyetértve az EPEK állásfoglalásával egyházunk is vallja, hogy az evangélium fényében egyetlen népet vagy nemzetet sem lehet végérvényesen besorolni a tettesek vagy áldozatok kategóriájába. Ugyanakkor a történelmi egyházaknak fel kell tenniük az önkritikus kérdést: a 20. század konfliktusainak idején hol osztoztak fenntartás nélkül a háború iránti általános lelkesedésben, hol voltak annyira elfogultak a politikai, világnézeti és nemzeti korszellem iránt, hogy képtelenek voltak koruk társadalmi folyamatait teológiai szempontból elemezni és a jogfosztottak pártjára állni? Következésképp a békére és az erőszak nélküli konfliktusmegoldásra való intésnek, illetve nevelésnek ma is állandó részét kell képeznie az egyház őrállói-prófétai szolgálatának.

Az Egyházkerületi Közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy egyes országokban testvéreink manapság is arra kényszerülnek, hogy kisebbségi létben a jogaik elismertetéséért küzdjenek, továbbá azért a lehetőségért, hogy nyelvi, vallási és kulturális önazonosságukat ne csak egyénileg, hanem kollektív módon is gyakorolhassák és megőrizhessék.

Az Egyházkerületi Közgyűlés fontosnak tartja, hogy az EPEK tagegyházai tudnak erről a történelmi tapasztalatról és segíteni kívánják e tapasztalatok feldolgozását, valamint szorgalmazzák, hogy kisebbségi sorsban a protestáns gyülekezetek – a megbékélt különbözőségek jegyében – a „híd” szerepét töltsék be felekezetek, népek és nemzetek között.

A mai világpolitikai helyzet merőben más, mint száz évvel ezelőtt volt. Mégis van repedés és megosztottság Európa társadalmaiban, népei és egyházai között. Ezek a törésvonalak viszont sok esetben, közvetve bár, de összefüggésben állnak a száz éve történt eseményekkel és azok következményeivel, politikai és kulturális változásaival. Ezért elengedhetetlen feladatnak tartjuk e folyamatok kritikus-önkritikus vizsgálatát, igazságosabb életfeltételek kialakítását és az együttélés kultúrájának jobbítását, melynek megvalósulásához a Szentlélek bátorító erejét kérjük Isten Igéjével: „Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” Zsolt 46, 7-11a

Debrecen, 2018. október 26.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése"


KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS

2018. szeptember 29..


A kirándulásról készült fotók a csoportképre kattintva érhetők el!

KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS ÉS SZOLGÁLAT
2018. szeptember 29-én, szombaton gyülekezetünk 44 fős közössége kirándult Kárpátalján, és látogatott el a kisgejőci gyülekezetbe egy evangélizációs szolgálatra.
Reggel a határátlépés után először Szürtére látogattunk el, ahol a Kárpátalja egyetlen két tornyú református templomát néztük meg. Kótyuk Zsolt lelkipásztor úr mutatta be a gyülekezetet, és vitt fel bennünket toronylátogatásra, ahol a szép panoráma tárult elénk. A látogatást a 42. zsoltár éneklésével fejeztük be.
Ezután Szelmencre látogattunk el, amely a II. világháború után az egész világra szégyenteljesen csúfos körülmények között lett Kis – és Nagyszelmenccé. A Ukrán – Szlovák határ szeli ketté a magyar falut. A kommunista diktatúra alatt nagyon nehéz volt az ott élők helyzete. Ha temetés volt Nagyszelmencen (szlovák oldal), a szögesdrótos kerítéshez tették le a koporsót hogy a kisszelmenciek (ukrán oldal) elbúcsúzhassanak falubeleiüktől, rokonuktól. Mára már van gyalogos határátlépési lehetőség, így könnyebb az átjutás – tájékoztatott Szabó István ny. tanár úr, aki idegenvezetőnk volt egész nap.
Utunk ezután Ungvárra vezetett, ahol először a piacra látogattunk el és ki-ki hozhatott valami vásárfiát. A piac után ebédeltünk, majd városnézés következett. A református templomnál kezdtük utunkat, ahol Héder János nagytiszteletű úr mutatta be a református gyülekezetet és a templomot. A 90. zsoltár közös éneklésével fejeztük be a templomlátogatást. Ungvár belvárosában sétáltunk, és hallgattuk Szabó István tanár úr idegenvezetését a szép városról. A református templomhoz közeli díszes öntöttvas lámpaoszlopokon még most is jó látszik a magyar felirat A magyar múltat nem lehet kitörölni!
A városnézés után Kisgejőcre indultunk, ahol a világhírű harangöntő Egry Ferenc emlékmúzeumát tekinthettük meg, majd az Egry Ferenc által öntött gejőci harangok hívó szavára vonultunk át a templom evangélizációs istentiszteletre, ahol Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor hirdette az igét a 23. zsoltár alapján. A tuzséri Aranyalma Nyugdíjas Klub néhány asszonya szép egyházi énekeket énekelt. Nagy István helybeli lelkipásztor örömmel teli szívvel volt egész nap kísérőnk, és látott gyülekezetével vendégül bennünket.
A közös vacsora után indultunk haza Tuzsérra. Kisgejőc és Tuzsér között nincs alig pár tíz kilométer, és mégis több, mint 4 óra alatt értünk haza. Záhonynál három és fél órát kellett várnunk! A határátlépés kellemetlensége ellenére is áldott napunk volt!


Koncert, evangélizációs hét, újkenyéri úrvacsora


AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG, ORGONAHANGVERSENY,
EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT, LELKIPÁSZTORI JUBILEUM

A nyár utolsó hete eseménydús volt a tuzséri gyülekezetben. Augusztus 19-én a vasárnap délutáni istentisztelet keretében ünnepeltük a magyar államalapítás ünnepét, és áldottuk meg az új kenyeret. Ferkovics Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet a templomban, majd az ünnepség koszorúzással zárult a Történelmi Emlékparkban.
Augusztus 26-án, vasárnap este Szotyori-Nagy Gábor orgonaművész szolgálatát hallgathatta meg a tuzséri gyülekezet közel száz fős közönsége. A nyáresti orgonakoncerten a gyülekezet lelkipásztora Bodnár Róbert a 150. zsoltár alapján hirdette Isten üzenetét és buzdított dicséretmondásra. Dr. Kozma Tünde a gyülekezet orgonista-kántora a kísérte az istentisztelet szépen felcsendülő éneklését, melyet a koncertező művész elismeréssel dicsért meg. A református gyökerekkel rendelkező Szotyori-Nagy Gábor orgonaművész G. Frescobaldi, J. Cabanilles, J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert és Liszt Ferenc műveiből adott színvonalas koncertet a templom Paulus orgonáján. A gyülekezet az orgonamuzsikától szinte teljesen átlényegülve hallgatta a koncertet nagy örömmel és átéléssel. A neves művész elismeréssel szólt a gyülekezet orgonájáról és intenzív zenei életéről.
Augusztus 27 és szeptember 1. között, az újkenyéri úrvacsorához készülve a gyülekezet evangélizációs hetet szervezett. Minden reggel hitmélyítő imaközösség volt a templomban, ahol a résztvevők imádságban elcsendesedve vihették kéréseiket az Úr elé. Így könyörögtünk Isten igéjének terjedéséért, a világbékéért, a gyülekezetekben ébredésért, amit az Isten Szentlelke adhat meg, de ki-ki saját életének, családjának gondjait, bajait, vagy éppen örömét mondhatta el Istennek. Esténként evangélizációs istentiszteleteket tartottunk, melyeken vendég lelkipásztorok hirdették az igét. Szolgáltak közöttünk: Pápay Gábor kéki, Nagy István kisgejőci, Dr. Petró László vámospércsi, és Oláh István Debrecen-nagytemplomi lelkipásztorok, valamint Bartha Gyula ny. esperes és Gregussné Búzás Irén a Tiszántúli Református Egyházkerület cigánymissziós lelkipásztora. A szerdai estén így látogatott el közénk a Cigánymisszió. Megtért cigány testvérek tettek bizonyságot hitükről és szolgáltak versekkel és ifjúsági énekekkel. Vezetőjük pedig a cigánymissziós szolgálat szükségszerűségéről beszélt. Reméljük, hogy Református Egyházunk megtalálja az egyre nagyobb számban jelen levő cigány testvérekhez vezető utat, és fel tudja ragyogtatni az egyedüli ajándékot, a Krisztus Jézusban kapott megváltást és örök életet.
Az evangélizációs héten az egyházközség tagjai is szolgáltak, egy – egy verssel, énekkel. Pénteken a „Soli Deo Gloria” Énekkar is bizonyságot tett énekben megfogalmazott drága hitvallással.
Vasárnap az újkenyéri ünnepi úrvacsorás istentisztelet közösségében adhatott hálát Bodnár Róbert a gyülekezet lelkipásztora a 15 éves szolgálatáért, amelyet a tuzséri gyülekezetben végezhet 2003. augusztus 31-óta. Ugyanaz az ige szólt, mint 15 éve a 2Thesszalonika 2,13-17. versei alapján, amely egy gyönyörű apostoli buzdítás és bátorítás az állhatatosságra. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy jó úgy szolgálni, hogy a lelkipásztori hivatásban Jézus Krisztus és a gyülekezet szeretete öleli körül az életét. Így tudott a 15 év alatt 406 főt megkeresztelni, 400 alkalommal ravatal mellett megállni, 105 ifjú párt elindítani a házasság útján és 428 ifjú testvért felkészíteni a konfirmációra. De emellett megújulhatott az egész templom, új orgona épült, felújult a harangok húzóberendezése, a parókia, most éppen a gyülekezeti házon folyik nagy munka. De létrejött a Történelmi Emlékpark, a magyar nemesítésű rózsákat magába foglaló Rozárium, és egy Történelmi Almáskert is. Beindult a Házi Segítségnyújtó Szolgálat és 5 közfoglalkoztatott segíti a gyülekezet mindennapi teendőit. Mindeközben folyik a hitoktatás az óvodától a nyolcadik osztállyal bezárólag, és a nagyközség életében is kiemelkedő szerepet tölt be a gyülekezet szolgálata. A közös emlékezést és a lelkipásztor hálaadását az újkenyéri úrvacsorai közösség pecsételte meg. Jó volt egy ilyen eseménydús időszak és a több mindenért történő hálaadás után Isten kegyelmének szent vendégségében részesedni Krisztus Urunk megváltó áldozatában.
„Soli Deo Gloria”


Evangélizációs hét


Letölthető a plakát, ha rákattint!


SZENT ISTVÁN NAPI MEGEMLÉKEZÉS


Kattintson a plakátra és megtekintheti nagyobb méretben!


ZENÉS ÁHÍTAT


Ha nagyobb méretben szeretné látni a plakátot kattintson rá!


EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKOK


Ha nagyobb méretben szeretné megtekinteni kattintson a körlevélre!


TESVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ

2018. június 17.


Ebben az esztendőben a mi gyülekezetünk fogadta testvérgyülekezetünk küldöttségét, és ennek a június 17-i vasárnap volt a várva várt időpontja. Nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk testvéreink fogadására, akik vasárnap reggel 9 órára meg is érkeztek hozzánk. Szőnyi Levente nagyfalui lelkipásztor vezetésével gyülekezete énekkara képviselte a testvér közösséget, és tolmácsolta az otthonmaradottak köszöntését.
A délelőtti istentiszteleten Szőnyi Levente lelkipásztor az ötezer ember megvendégelésének története alapján (Mt 14,15-21) hirdette Isten üzenetét, majd Boér László szilágynagyfalui kántor vezetésével az énekkar folytatta tovább az ünnepi szolgálatot.
Az istentisztelet után a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola ebédlőjében láttuk vendégül testvéreinket.
A délutáni istentisztelet előtt Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor a 2017-ben kialakított Kálvin Parkot és a Történelmi Emlékpark Rozáriumát mutatta be a vendégeknek.
A délutáni istentiszteleten az 5. zsoltárból szólt az igei üzenet, melyet a nagyfalui énekkar szolgálata mélyített el a gyülekezet közösségének szívében. Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség polgármestere az egész település nevében köszöntötte vendégeinket.
Bodnár Róbert lelkipásztor a testvéri kapcsolat szoros megélését, a közös hit, és kultúra, valamint a nemzeti múlt fontosságára hívta fel a gyülekezet figyelmét, amelyek ebben a zűrzavaros időkben a közösségek megmaradását jelentik.
Délelőtt a nemzeti imádság, délután a Szózat csendült fel közös imádságként a záró ének előtt. Mindkét istentiszteletet a tuzséri kántor Dr. Kozma Tünde orgonajátéka zárta.
Az áldott vasárnapot közös vacsora zárta a volt református iskola épületében kialakított ideiglenes gyülekezeti teremben.
Ezúton is köszönjük Istennek, hogy megengedte nekünk a találkozást! De köszönet illesse azokat akik a nap megszervezésében és lebonyolításában segédkeztek.
2019-ben, ha Isten életet mi tuzsériak látogatunk majd el Szilágynagyfaluba. Isten áldja meg testvéri kapcsolatunkat!


15. Hittanos Gyermekhét


A 15. tuzséri református gyermekhetet július 9 és 13 között tartottuk meg. A héten Józsué könyvét ismerhettük meg egy bibliai honfoglaló keretében! A gyermekhét anyagát a demecseri Titus Hitéleti Alapítvány munkatársai állították össze. Ezúton is köszönet érte!
A tábort megelőző héten, a csoportokat vezető felnőttek, mi fiatal segítők és tiszteletes úr nagy izgalommal ültünk össze és terveztük meg a hét minden napját, hogy ez a jubileumi tábor, minden résztvevő számára élményekben, valamint lelki gazdagságban teljen el.
Hétfőtől péntekig, minden reggel 8,30-9,00 óra között volt lehetőség a gyülekezésre, ahol minden résztvevő gyermek nevét felírták a saját csoportjába, így egységes képet kaphattak a felnőttek, hogy az adott napon hány résztvevője van a tábornak. 9,00 órától énektanulás és rövid áhítat következett, amelyet megszokott rendben tiszteletes úr vezetett! Az énektanulásban Tünde néni, gyülekezetünk kántora segített minden reggel. Az áhítat után bibliai vetélkedő következett, amelyet tiszteletes asszony bonyolított le Aranka néni segítségével. A csapatok az 1, 2, X kártyákat feltartva szerezhettek pontot, valamint a gyorsasági vetélkedőben a színes kártyák feltartásával.
A gyermekeket 5 szín szerinti csoportba osztottuk be, ezek voltak a kék, piros, zöld, sárga és rózsaszín. Évek óta a megszokott vezetők irányították a gyerekeket, fiatal segítők segítségével. A kékeknek Révész Anett, a pirosaknak Pirnág Oszkárné Valika néni, a zöldeknek Révész Éva, a sárgáknak Kati óvónéni, valamint a rózsaszíneknek Toldiné Maklári Anita volt a vezetőjük.
A rövid áhítat után, korosztály szerinti bibliai foglalkozás következett. Minden napra, gondosan előkészített feladatok vártak megoldásra, és újabbnál újabb és tanulságos történetekkel ismerkedtek meg a gyerekek a korosztályuknak megfelelően! 3 csoportba lettek beosztva a gyereket korosztály szerint. Az első csoport az óvodások és első osztályosok csoportja volt. A gyermekek többsége ebben a korosztályban még nem tud sem írni, sem olvasni, így csak színezős valamint ragasztós feladatok vártak rájuk! A naponkénti történeteket Valika néni és Kati óvónéni segítségével sajátították el. A második csoportot 2-4. osztályosok alkották, akikre a színezős, ragasztós feladatok mellett, egyszerű tesztfeladatok is vártak. Ennek a csoportnak a bibliai foglalkozását Révész Anett és Révész Éva vezették! A harmadik csoportba tartoztak a felsős és gimnazista gyerekek, akiknek már csak tesztfeladatokat kellett megoldani, hiszen, mint tudjuk, a nagyok már nem igazán szeretnek színezni és ragasztgatni. A csoportnak a bibliai foglalkozást és történetek magyarázatát tiszteletes úr végezte, komolyabb hangvétellel.
A bibliai foglalkozás után sorversennyel hangolódtak a gyerekek az ebédre, amelyet Fülöpné Aranka néninek köszönhettünk. A sorverseny után ebéd következett az iskola ebédlőjében.
A délután kézműves foglalkozásokkal telt el. A felnőttek és a fiatal segítők nagyon változatos és színes foglalkozásokkal szolgáltak, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Ezek között voltak a mindenki számára nagyon jól ismert gyöngyfűzés, üzenő készítése ruhacsipeszből, mindenki kedvence a vasalósgyöngy, hűtőmágnes készítés, anyagból bagolyvarrás, bébiételes üvegdíszítés ceruzatartónak, nemezelés. Azoknak a gyermekeknek, pedig akik inkább a mozgásban találták meg a szórakozást, lehetőségük volt focizni, fogócskázni, bújócskázni az általunk ismert templomkertben, mai hivatalos nevén Történelmi Emlékparkban.
A délutáni móka után az uzsonna következett, amely változatosságáról a felnőttek gondoskodtak. A gyermekek jó reménységgel minden nap élményekkel telve tértek haza szüleikhez, nagyszüleikhez.
Ezen a jubileumi héten sem maradhattak el a meglepetések. A legnagyobb ezek közül a pénteki nap volt. Ezen a napon tízóraira a gyerekek pizzát kaptak, amelynek nagy sikere volt. A tízórait követően érkezett hozzánk a Napraforgó játszóház. 11 óra után a templomba átvonulva Judit bohóccal és kedves gitáros segítőjével mókás énektanulás következett tánccal, mókával egybekötve, majd egy komolyabb hangvételű szolgálatban, az örök élet ajándékáról tanultak a gyermekek Judit bohóctól. Mondhatni, kicsik és nagyok egyaránt tátott szájjal hallgatták a tanítást Jézus szenvedéséről, megváltásáról, feltámadásáról. A templomból kifelé menet sok felnőtt ment oda Judit bohóchoz, ezt mondva: „Köszönöm, lelket melengető élményben lehetett részem” Úgy gondolom ez a mondat erről a tanításról mindent elmond. A mi feladatunk, hogy megtanítsuk a gyermekeket arra, hogy Isten mindenütt ott van, mindig mellettünk van, mindent tud és mindig valamilyen módon szól hozzánk!
A lelki elmélyülés után a jól megszokott móka következett, de úgy gondolom ez a fajta élmény, mindenkinek más volt, mint az összes többi délután. Minden ember arcán mosoly és felszabadultság látszott. Olykor egy-egy gyermek arcán egy kicsi morcosság, ugyanis a labda vezetése a levegőbe, nem mindenkinek egyformán sikerült. Ezen kívül még 3 játékot próbálhattak ki a gyermekek. A Spongya Bob ugráló várnál órákig hatalmas sor állt, mire mindenki sorra került, a rodeó bikánál szintén kígyózó sor állt, valamint aki egy kicsit elfáradt, de még maradt ereje egy kis mókára, márpedig egy gyermeknek mindig van erre tartalékolt energiája, kipróbálhatta az óriás buborék készítését. Felszabadultan rohangáltak a gyerekek a hatalmas gömbök kipukkasztásáért. Uzsonnára főtt virslit, kenyeret és ízlés szerint mustárt, ketchupot kaptak a gyermekek. A nap zárásaként hazafelé menet, mindenki, a saját kívánsága szerint egy színes lufiból hajtogatott virággal, karddal, kutyával tért haza.
Vasárnap a hét lezárásaként a gyermekek vasárnapi Istentiszteleten szolgáltak a hét aranymondásaival, illetve központi igazságaival a napi történetnek megfelelően. Az istentisztelet után a héten elkészített munkák kiállítása következett, amelyen, büszkén mutathatták meg szüleiknek, nagyszüleiknek milyen csodálatos dolgokat alkottak a héten. A kiállítást követte mindenki kedvence, a várva várt tombolasorsolás, amely hatalmas izgalommal, örömmel telt el.
Egy izgalmakkal teli, tartalmas hét áll mögöttünk, és úgy gondolom mindannyiunk nevében, köszönettel és hálával tartozunk elsősorban Bodnár Róbert lelkipásztornak és feleségének, akik már 15 éve alázatosan, szeretettel szervezik évről évre ezt a tábort! Ezen kívül nem feledkezhetünk el az évek óta csoportokat vezető felnőttekről, fiatal segítőkről, s köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek, akik meghallották és megszívlelték Istenünk igéjét:
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mt 19,14)

Barabás Anett


ADVENT III.


Ha nagyobb méretben szeretné megtekinteni, kattintson a plakátra!


ÜNNEPI PRESBITERI GYŰLÉS


A TUZSÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK REFORMÁCIÓI ÜNNEPI NYILATKOZATA:

A Tuzséri Református Egyházközség Presbitériuma hálát ad Istennek a reformációért, azért hogy az anyaszentegyház középkori romlásában támasztott olyan szolgákat, akik az Ő Szentlelke vezetésével elkezdték Jézus Krisztus testének, az egyháznak a Szentíráshoz történő visszaalakítását.

Hálát adunk az előreformátorokért; Luther Mártonért, Kálvin Jánosért; a magyar reformátorokért; a sok ezer és ezer névvel is ismert és a névtelenség homályába merült hitvalló elődökért, akik ha kellett életüket is odaáldozták hitükért.

Hálát adunk tuzséri őseinkért, akik befogadták a kálvinista hitet, és azt nemzedékről – nemzedékre tisztán megőrizve továbbadták nekünk.
Hálát adunk templomunkért, hogy hirdetheti ma is a tiszta evangéliumi hitet.

Hálát adunk iskolánkért, amelyet 1823 és 1948 között a mi gyülekezetünk tarthatott fenn.

Hálát adunk gyülekezetünk mai népes közösségéért.

Bűnbánattal valljuk meg egyházunk, gyülekezetünk, és személyes életünk bűneit. A hibákat, a tévedéseket, a szavakat, és a mulasztásokat, amiket Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésében tettünk és teszünk ma is.

Töredelmes szívvel kérjük az Úristent, hogy ma is támasszon lánglelkű reformátorokat, akik felrázzák lelkileg alvó népünket. Imádkozunk gyülekezeteink, az egész Magyar Református Egyház, és az egész egyetemes keresztyén anyaszentegyház ébredéséért!

A reformáció jubileumi esztendejében kérjük a történelemnek örök Urát, a mi Istenünket, hogy tegyen bennünket méltókká eleinkhez. Erősítsen meg bennünket tiszta és elegyítetlen Bibliás hitünkben, és több száz esztendős hagyományainkban. Adja meg azt a csodát, hogy a mai zavaros világban a reformátorok hitével, alázatával, szeretetével és buzgó küzdelmével adjuk tovább a ránk következő nemzedéknek református hitünket.

Isten áldja meg, ezerszer és ezerszer áldja meg Magyar Református Egyházunkat, és az ő keblére vont Tuzséri Gyülekezetünket!ADVENT I.


ADVENT II.


Kattintson a plakátra, ha nagyobb méretben szeretné megtekinteni!


TUZSÉRI REFORMÁTUSOK LAPJA


Kattintson ide, ha el szeretné olvasni!


A PRESBITERVÁLASZTÁS EREDMÉNYE


Ha nagyobb méretben kívánja megtekinteni kattintson a táblázatra!


REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET

2017. október 31.FELAVATTÁK A REFORMÁCIÓ EMLÉKMŰVÉT TUZSÉRON IS!

2017. október 31-én, a délelőtti ünnepi istentiszteleten adott hálát a Tuzséri Református Egyházközség népes gyülekezete a reformációért. Az elmúlt időszakban a gyülekezet több módon is háláját fejezte ki a reformáció fél évezredéért, és a Magyar Református Egyház 450 esztendejéért: kiállítások; bibliaórai előadások a magyar reformátorokról; kirándulások: Debrecenbe és Kárpátaljára; egy a Református Egyház címerét ábrázoló ólomüvegablak készíttetése a templomba; és magyar nemesítésű rózsák ültetése a Történelmi emlékparkba. Mindezek vezettek el október 31-e ünnepi alkalmához.
Arcangello Corelli: Preludiumának felcsendülő dallamával kezdődött meg a reformációi ünnepi istentisztelet, melyet Dr. Kozma Tünde a gyülekezet orgonista – kántora játszott a templom gyönyörű hangszerén. Majd méltóságteljesen csendült fel a gyülekezet éneklése által a reformáció himnusza, a 390. dicséretünk: „Erős vár a mi Istenünk…” Bodnár Róbert a gyülekezet lelkipásztora a Máté 10,26-33. alapján hirdette Isten üzenetét. Ahogyan ötszáz évvel ezelőtt, úgy nekünk, maiaknak is, egy erőteljes, a döbbenet erejével ható felrázódással kell odafordulni Istenhez! El kell hagyni mindent, ami kisebbíti Istent! El kell hagyni a bálványainkat, az emberi cselekedetben való hamis bizakodást! Meg kell hallani a tanítványoknak szóló krisztusi küldetést, és rá kell tudni hagyatkozni Isten gondviselő szeretetére! A reformáció titka ma is Isten szavának, a Szentírásnak a komolyan vétele, és a benne való feltétlen bizalom. Korunk áporodott, vallásos mámorral átitatott levegőjét el kell, hogy oszlassa a tiszta evangéliumi hit, amely felráz, felébreszt! A „Jó reggelt Vietnám!” – immáron szállóigévé lett beköszönése így kell, most hangozzék: „Jó reggelt Tuzsér!” Ébresztő! Jó reggelt Tuzséri Református Gyülekezet!; Magyar Református Egyház!”
Az istentiszteleten Claude Goudimel két zsoltárát a 25. és 42. zsoltárokat énekelte az egyházközség „Soli Deo Gloria” Énekkara, majd Barabás Anett ifjú gyülekezeti tag Lukátsi Vilma: Wittenberg című versét szavalta el. Koloss István: Régi magyar táncok zárta az ünnepi istentisztelet, mely lelkileg is jó „ritmust” adott az ige bátorító és bíztató üzenetének!
Az istentisztelet után, a templommal szembeni parkban került átadásra és megáldásra a Reformáció Tuzséri Emlékműve. A jelenlévők az ősi zsoltárt, 90. zsoltár 1. versét énekelték el.
Majd Adorján Béla a Szabolcs-Szatmát-Bereg Megyei Közgyűlés tagja, aki az emlékmű alkotója is egyben, köszöntötte a tuzsériakat reformáció ünnepén. Ezután bemutatta az emlékművet.
Az emlékmű fából készült, egyszerű, puritán, mint a református egyház is. A négy tölgyoszlop, mely torony szerű formában végződik, a nyolc boldogmondást tartalmazza. A boldogmondások a legszebb krisztusi tanítások közé sorolhatók, és jól hordozzák a reformáció alapigazságait is.
Az emlékmű elején Kálvin János neve olvasható, akiről a parkot is elnevezik majd. A túloldalon a reformáció jubileumára a következő felirat olvasható: „1517 Reformáció 2017”
Az emlékmű tetején kovácsoltvasból a református templom tornyokon levő a csillag található. Az emlékmű nyitott, mint ahogyan az egyháznak, a gyülekezetnek is annak kell lennie. Középen egy a magyar államiságot jelképező kettős kereszt, melyen az egyház címerében is olvasható ige található: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Az emlékmű szépen kifejezi, hogy a reformáció volt az, amely megtartotta századokon át a magyarságot. Ma is meg kell találnunk újra Istent, az örök igét, a bíztató evangéliumot, és meg kell tartanunk keresztyénségünket ahhoz, hogy megmaradjunk! Legyen ez az emlékmű itt a tuzséri templommal szemben nekünk és utódainknak örök mementó! Ahogyan ezt a fából és vasból készült emlékművet kezelni, ápolni kell, mert különben elpusztul, úgy kell naponként ápolni a reformációt is!
Az emlékművet Tuzsér Nagyközség Önkormányzata készíttette a reformáció ötszázadik évfordulójára. Ferkovics Tibor polgármester adta át az emlékművet, és nevezte el hivatalosan is a helyszínt Kálvin-parknak. Polgármester úr kiemelte, hogy a 805 éves nagyközség életében mindig is meghatározó volt a 412 éves református egyházközség, és ma is az. Falunk jövője, megmaradása elképzelhetetlen a református gyülekezet jelenléte nélkül!
Az emlékművet Bodnár Róbert lelkipásztor e szavakkal köszönte meg: „A Tuzséri Református Egyházközség tagjai nevében szeretettel köszönöm meg Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának e nemes gesztusát, mellyel kifejezi, hogy nemcsak az ország egésze, hanem egy helyi közösség, egy falu is mennyi mindent köszönhet a reformációnak, a Református Egyháznak! Mi ezt az emlékművet és parkot nem a jól megérdemelt jutalomként vesszük, és köszönjük meg, hanem MI AZÉRT IMÁDKOZUNK, HOGY MÉG NAGYOBB HITTEL, SZORGALOMMAL, ALÁZATTAL ÉS ODASZÁNÁSSAL; IGAZI NYAKAS, HITHŰ KÁLVINISTAKÉNT ÉLJÜK IDE TUZSÉRRA ISTEN ORSZÁGÁT!
A reformáció ünnepe egyházunk ünnepi rendje szerint esti istentisztelettel zárult, melyen a gyülekezet lelkipásztora a Róma 1,17. alapján hirdette Isten üzenetét: „Az igaz ember pedig hitből fog élni!” Adja Isten, hogy így legyen!A fotók megtekintéséhez kattintson a képre!


OKTÓBER 6.


AZ ARADI VÉRTANÚK UTOLSÓ MONDATAI

Istenben hívő, hazájukat, nemzetüket szeretők voltak! Remélem lesz majd alkalmad köszönetet mondanod nekik példájukért, bátorságukért a mennyben! Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van. (Ézsaiás próféta könyve 55. rész 6. vers)


1. Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

2.Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.

3.Schweidel József:A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.

4.Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

5.Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

6.Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.

7.Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

8.Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!

9.Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

10.Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

11.Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

12.Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

13.Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.

Az istentiszteletről készült fotók megtekintéséhez kattintson a képre!


KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS

Reformáció 500


A reformáció emlékei és nyomai Kárpátalján

2017. szeptember utolsó napján gyülekezetünk 40 fős kis közössége a reformáció ötszázadik évfordulójának évében Kárpátalja beregi részére látogatott el, ahol felkereste a reformációhoz kötődő fontosabb emlékhelyeket.
Az utazás során Szabó István ny. tanár volt idegenvezetőnk, aki úgy ismeri Kárpátalját, mint a tenyerét. Nem is csoda, hiszen itt született, és életének jelentős részét itt élte, és itt teljesedett ki tanári hivatása is. Tanár úr ezen a napon sok érdekes információt közölt velünk. Ezúton is köszönjük az idegenvezetést! Adja Isten, hogy még sok közös utunk legyen!
A beregsurányi határátlépést követően a Kárpátalja magyar közösségének „fővárosába” Beregszászra érkeztünk. Utunk a református templomba vezetett, ahol a gyülekezet beosztott lelkipásztora, Maksai Attila fogadott bennünket. Nagytiszteletű úr bemutatta a beregszászi gyülekezet múltját és jelenét. Bodnár Róbert a tuzséri gyülekezet lelkipásztora pedig a reformáció emlékévében Kálmáncsehi Sánta Mártonról, a Bereg reformátoráról és a híres beregszászi zsinatokról tartott rövid előadást. A templomban a 40 fős kis közösségünk elénekelte a 90. zsoltárt, majd átadtuk gyülekezetünk szerény kis ajándékát, egy horgolt terítőt az úrasztalára.
A templom megtekintése után rövid sétát tettünk a belvárosban, ahol a nevezetes épületekről Szabó István tanár úr érdekes dolgokat mondott el. Ezután a római katolikus templomot tekintettük meg, amely egykoron a reformáció bölcsője volt Beregszászon.
A városban található a Beregvidéki Múzeum, melynek gazdag gyűjteménye bemutatja az egykori Beregvármegye eseményekben, tragikus fordulatokban gazdag ezeréves történetét, az itt élő népek – magyarok, ruszinok és más nemzetiségek – szabadságküzdelmét. A helyszín a megviselt állapotú Bethlen – kastély.
Ezután a nem túl jó minőségű utakon a tiszaújlaki Turul - emlékműhöz érkeztünk, ahol az emlékmű történetéről hallhattunk. Itt közös csoportképet is készítettünk.
A következő állomás Csetfalva volt. Útközben érintettük Nagyszőlőst, ahol a híres Perényi – kastélyt csak kívülről tudtuk megtekinteni. Csetfalva kis gótikus eredetű temploma gyönyörűséges. A lenyűgöző kazettás mennyezet, a bájosan szép, eredeti állapotában megmaradt bútorzat és a vasszög nélkül épült 33 méter magas, zsindelyes harangtorony elkápráztatott bennünket. A gyülekezet harangozója, templomgondnoka beszélt a templomról, a gyülekezet múltjáról és jelenéről. Milyen szomorú, hogy az egykor nagy múltra tekintő gyülekezet mára már csak leányegyházközség. Nagy örömmel énekeltük a 42. zsoltárt és adtuk át gyülekezetünk ajándékát: a templom számára egy horgolt terítőt.
Csetfalván vagy egy ökumenikus (római és görögkatolikus) templom is, melyet szintén megtekintettünk. Ezt a templomot a híres Makovez Imre tervezte.
Csetfalváról Husztra indultunk. Mivel már jól eltöltöttük az időt, a betervezett Visk és Técső templomainak megtekintése sajnos kimaradt.
Huszton a református vártemploma igyekeztünk. A gyülekezet lelkipásztorát Dénes Elemért nagytiszteletű urat kértük meg a templom és a gyülekezet bemutatására, amit ő szívesen meg is tett. Közösségünk itt is zsoltárokat énekelve magasztalta Istent. Az éneklésünket szépen vezette az 1861-ben Blahurka Sámuel által készült 6 regiszteres orgona.
Huszton megtekintettük a várromot is. Ezután közös vacsorára került sor. Esteledett már, amikor elhagytuk ezt a gyönyörű várost. De tettünk még egy kis kitérőt Iza községbe, ahol sokan űzik a vesszőfonás mesterségét. Itt lehetőség nyílt a csoport tagjainak vásárlásra is. A vásárlást Huszt külvárosában egy bevásárlóközpontban lehetett még a maradék pénzünket elkölteni.
Késő estére érkeztünk Beregsurányba, a határátlépőhöz. Éjszaka értünk haza Tuzsérra.
Szeptember utolsó napján Szabolcsból a Beregbe utaztunk, hogy így is emlékezzünk a reformáció 500-ik évfordulóján református hitünk születésére, és küzdelmes fél évezredére, melyről nemcsak a történelemkönyvek, és a rég megsárgult feljegyzések, anyakönyvek beszélnek, hanem beszélnek a templomok is. És ezen a szép jubileumon az a sok szép beregi templom hadd beszélje el nekünk azokat a küzdelmeket, és próbákat, amelyeket népünk élt meg ott a Kárpátok bércei alatt. A jubileumi évben mi így gondolunk a kárpátaljai magyarokra, és imádkozunk értük, hogy megmaradjanak hitükbe és magyarságukban.
A Rákóczi Szövetségnek pedig szeretettel köszönjük meg, hogy az idén is biztosította számunkra az utazás feltételeit!

(Fotók a csoportképre kattintva!)


DEBRECENI KIRÁNDULÁS

2017. augusztus 19.


Augusztus 19-én, nemzeti ünnepünk előtt, a reformáció egyik legjelentősebb városába, a "Kálvinista Rómába" tettünk látogatást gyülekezetünkből 18-an. Célunk ezzel a kirándulással is a reformáció ötszázadik, a magyar református egyház négyszázötvenedik évfordulójának a méltó ünneplése volt.
Megérkezésünk után először a Nagytemplom kertjének a megtekintése volt. A Bocskai szobor és a Gályarabok emlékműve a Nagytemplom és a Kollégium közötti igényes park két neves emlékműve.
Ezután a Nagytemplomban töltöttünk el másfél órát, amely kevés volt ahhoz, hogy tárlatvezetőnk L. Szabó Gizella nyugalmazott lelkipásztor bemutassa Nemzeti Emlékhelyünk eme gyöngyszemét. A tárlatvezetés nemcsak tényadatok felsorolása volt, hanem igehirdetés is. Gyülekezetünk tagjai órákig elhallgatták volna még a szeretettel mondott szavakat, melyet lelkipásztor asszony ízes hajdúsági nyelvjárása még gazdagabbá tett. Ezúton is Isten áldását kívánjuk tárlatvezetőnkre, L. Szabó Gizellára!
A Nagytemplom után a Kollégiumot néztük meg. Itt is kevésnek bizonyult a bő másfél óra. Az iskolatörténeti, az egyházművészeti kiállítás, a Csokonai szoba, az Oratórium helyszínén Arany Lajos nyelvi lektor, újságíró, tanár volt a tárlatvezetőnk. Itt is kitűnő idegenvezetést kaptunk, és sok-sok érdekes kiegészítést a látottakhoz. A kiállítások segítettek bennünket református hitünk megerősödésében! És ez lenne a célja ennek a jubileumi évnek!
A Kollégiumi megtekintése után a Vár utcában levő Barabás étteremben ebédeltünk. Nagy szeretettel és kitűnő ebéddel vártak bennünket.
Ebéd után a Cívis város főterén sétáltunk, és láthattuk az augusztus 20-i előkészületeket, melyek gazdag programokkal kecsegtettek. Volt kirakodóvásár is, ahol ki-ki vásárolhatott híres debreceni mézeskalácsot, török mézet, vagy éppen kakasos nyalókát.
Délután három órakor Szakács György nagytiszteletű úr várt minket a Kistemplomban. A templom és a gyülekezet történetén túl a híres és hányattatott sorsú kistemplomi orgona felújításáról is beszámolt. Hárman még a csokatemplom tornyába is felmásztak, és gyönyörködtek a gyönyörű város panorámában.
Kirándulásunk záró programja a Nagyerdőn folytatódott. Sikerült bepillantani a nemrég elkészült debreceni Stadionba, ahol éppen a híres Virágkarneválra készültek a mazsorettesek. A Nagyerdő hűs fái alatt pihenve, sétálva fejeződött be ez a nagyon szép nap! Isten legyen áldva azért, hogy eljuthattunk Debrecenbe!


AUGUSZTUS 20.


Kedves tuzséri testvéreim!
Hálás a szívvel köszönöm meg Istennek az egész település nevében, hogy olyan faluban élhetünk, és szolgálhatunk, ahol a település képe időről időre szépül, és új létesítményekkel gazdagodik. A pár száz évvel ezelőtt élt tuzsériak bizonyára rá sem ismernének pár száz fős kis falujukra.
Államalapító István király ünnepén a Tuzséri révész szobránál állhatunk meg. Egy olyan mesterséget kifejező alkotás áll a tiszai rév lejárójához vezető úton, amelyet egyházközségünk közel száz éven át, a Lónyay János és neje Lónyay Florentina nagylelkű felajánlásából üzemeltethetett bevételi forrásként. Amikor az alkotásra nézek, megjelennek előttem ismeretlen kurátorok, presbiterek, egyházfiak, és egyháztagok, akik árendában révészkedtek, és egészen az 1800-as évek végéig fizették a révárendát a főgondnokok által pontosan vezetett számadásba. Így ez az alkotás egy kicsit rólunk, több, mint négyszáz éve itt élő, itt az Urat dicsőítő reformátusokról is szól!
De a révész mesterségen túl eszünkbe juttathatja ez a csónakos alak Jézus Krisztust is, aki a Biblia szerint többször csónakba szállva tanította az embereket.
Nemzeti ünnepünkön, a Tuzséri révész szobor alkotás avatásán is tanítson Urunk szeretetre, összefogásra, és az Úristenbe való hitre. Ebben a terrorfélelemben élő világban a leghatékonyabb eszköz Európa népeinek a keresztyén hit. Vegyük elő újból őseink istenfélelmét és templomos hitét! Figyelmeztessen erre is a csónakjában őrt álló Tuzséri révész!
Az emlékmű megáldása:
„Az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten áldja meg a Tuzséri révész címet viselő köztéri alkotást!
Kössön össze bennünket múltunkkal, mert a múlt nélkül nincs jövő!
Figyelmeztessen minket, hogy a jelen holnap múlttá lesz, amelyből utódainknak kell meríteniük: erőt, kitartást, bölcsességet, megmaradást.
Irányítsa figyelmünket az örök révészre, Jézus Krisztusra, aki megváltó áldozata által egykoron általvisz bennünket az élet folyóján az üdvösség szép honába!
Isten áldja meg magyar hazánkat, és annak ölében 8 évszázados falunkat, és 4 évszázados református egyházunkat!” Ámen.


XIV. HITTANOS GYERMEKHÉT


A hittanos gyermekhetünk minden reggel 9-kor kezdődött. Énekek tanulásával indítottuk a napokat, melyek kapcsolódtak a napi témánkhoz. Az énektanulás után reggeli áhítaton vettünk részt, ami lélekben felkészített bennünket az előttünk álló napra. Az áhítat után sorversenyek által mérhették össze ügyességüket a szín szerinti csapatok, akik a reformáció 500. évfordulója tiszteletére felvették egy-egy reformátor nevét: Kálvin János, Luther Márton, Méliusz Juhász Péter, Zwingli Ulrich, és Károli Gáspár.
A felpezsdítő mozgás után korosztály szerint elvonultak a csapatok, hogy tanulhassanak felnőtt vezetőik segítségével a napi üzenet kapcsán egy-egy bibliai történetet. Külön az ovisok, az alsósok és a felsősök. Ebben nagy segítségünkre volt a Titus Hitéleti Alapítvány tábori anyaga, amelyet évek óta nagy buzgósággal állítanak össze. Köszönet érte ezúton is!
Ezután a tanultakból egy vetélkedő volt a csapatoknak, ahol a tudásukat összemérhették. A vetélkedő után egy mesefilm részletet néztünk mindig Luter életéről, ugyanis a hét mottója , miszerint „Légy te is reformátor” végig kísért bennünket nap, mint nap. Megtanultuk a reformáció alapelveit, az öt Sola-t. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül Hit által, egyedül Kegyelemből és azt, hogy egyedül Istené a dicsőség.
A mese után átsétáltunk az ebédlőbe, ahol a lelki táplálék után testi táplálékot is kaptunk. Délután kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Korosztály szerint mindenki találhatott neki megfelelő elfoglaltságot. Lehetőség volt például gyöngyfűzésre, üvegfestésre, szövésre, kőfestésre, gyöngyvasalásra és virágkészítésre.
A délutánokat uzsonnával zártuk, melyet felnőtt segítőink készítettek el a gyerekeknek és egy nap Elvira néni kedveskedett a tábor lakóinak finom lekvárral töltött fánkkal. A változékony időjárás ellenére ugyanolyan jó kedvel jöttek minden nap a gyerekek és reméljük jövőre is ilyen lelkesedéssel jönnek majd és kis közösségünkben ők is reformátorokká lesznek!

Révész Dorottya


Fotók a csoportképre kattintva megtekinthetők!


SZILÁGYNAGYFALUI TALÁLKOZÁS

2017. június 18.


TESTVÉRGYÜLEKEZETI – ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓ
A REFORMÁCIÓ ÖTSZÁZADIK ÉVÉBEN SZILÁGYNAGYFALUBAN

A reformáció ötszázadik esztendejében, a Magyar Református Egyház négyszázötvenedik évében, a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon, június 18-án, készítette el Istenünk a testvéri találkozást a szilágynagyfalui és tuzséri gyülekezetek számára. Az igaz testvéri szeretet és lelki közösség jegyében valósult meg a szilágynagyfalui és a tuzséri gyülekezetek találkozása.
A délelőtti istentiszteleten Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Róma 8,31-39. alapján. A tuzséri „Soli Deo Gloria Énekkar” Galambosné Kiss Erzsébet karvezető közreműködésével M.A Charpentier: Te Deum; Pricker J. L.: Bár szent tüzed; Vargha Tamás: Bú gond ekéje szánt; és Eszterházy Pál: Jövel, teremtő Szentlélek! című műveit énekelte el. De a szolgálat során elhangoztak Sántha Károly: Lesz még egyszer ünnep a világon; és Arany János: Itthon; és Az örökség című versei is.
Az istentisztelet után a nagyfalui templomkertbe a testvériség fáját, egy tulipánfát, ültettük el, amelyet a szilágynagyfalui gyülekezet holland testvérgyülekezete adományozott. De elültetésre került két magas törzsű rózsa is, melyek piros és fehér virágokat hoznak majd. Ezt a két rózsatövet a tuzséri gyülekezet ajándékozta.
A délelőtt közös ebéddel zárult.
A délutáni istentisztelet adott helyet a Szilágysomlyói Református Egyházmegye XV. Kórustalálkozójának, ahol 16 énekkar magasztalta Istent. Igét hirdetett Bogdán Szabolcs esperes, majd a 16 kórus folytatta Isten nagy neve dicsőítését. A következő gyülekezet kórusai szolgáltak: Magyarországról: Tuzsér; Szilágysomlyói Egyházmegyéből: Varsolc, Szilágyperecsen, Ipp, Kémer, Kraszna, Ráton, Sarmaság, Sarmaság-Bányatelep, Szilágybagos, Szilágyborzsás, Szilágylompért, Szilágyzovány, Tulipán Férfi Dalcsoport, Szilágynagyfalu. A kórustalálkozó Luther Márton – Birtalan József: Erős várunk nékünk az Isten című kórusművének éneklésével zárult, melyet Boér László szilágynagyfalui kántor vezetésével a 16 kórus közösen adott elő.
A reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából megrendezett kórustalálkozó igazán lélekemelő volt. A 450 résztvevő így teljesítette be a találkozó igei mottóját: „…teljesedjetek be Szentlélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.” (Efézus 5,18-19.)


KÖZÖS ZSINAT DEBRECENBEN

2017. június 24.

Kattintson a fotóra és elolvashatja az ünnepi NYILATKOZATOT!


KONFIRMÁCIÓ

2017. május 27-28.


KONFIRMÁLÓK: ALBERT ERNŐ, ANTAL RÓBERT, BAKRÓ VANESSZA, BALOGH ERZSÉBET, BÍRÓ PATRIK ZOLTÁN, DANCS BERTALAN, DEMETER JÓZSEF, DICSŐ LÁSZLÓ BENCE, HALÁSZ MÁTÉ, IVÁN LÁSZLÓ, IVÁN VIKTÓRIA, IVÁN ZSÓFIA, IVÁN RAMÓNA, JÓNÁS ALEX, JÓNÁS MÁRKÓ, KÁTÉ SÁNDOR, KIRÁLY PÉTER, LAKATOS MÁRIA ERZSÉBET, LOVAS PÉTER, MÁRTA PETRA BERNADETT, MOLNÁR ANDREA, MOLNÁR DÓRA, MOLNÁR VIVIEN, PUNKU GERGŐ, RÉVÉSZ ADÉL, RÉVÉSZ BOGLÁRKA, RÉVÉSZ ISTVÁN, SETÉT JÁZMIN FLÓRA. A fotók megtekintéséhez kattintson a csoportképre!


VÁNDORBIBLIA

2017. május 25-26.


A TISZÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLET VÁNDORBIBLIÁJA TUZSÉRON

Május 25-én, az áldozócsütörtöki délelőtti istentiszteletre hozta át a Kerület Vándorbibliáját a Tiszabezdédi Gyülekezet delegációja. A 171. dicséret éneklése alatt vonultak be a lelkipásztorok a Bibliával, amelyet Bartha Tamás tiszabezdédi lelkipásztor adott át Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztornak. Az áldozócsütörtöki istentiszteleten felolvasásra került az egyházkerületi köszöntő levél, és a kijelölt ószövetségi és újszövetségi igeszakaszok (2Krónikák 7-8. és János 17.) A kijelölt igeverseket a gyülekezet tagjai olvasták fel (Kertész Lajosné, Révész Margit, Kosztyi Ferencné, Dr. Kozma Tünde, Révész Barnabásné, Pirnág Oszkárné,Nagyné Szabó Ildikó, Sován Jánosné, Nagy Zsuzsanna, Varga Dávid, Lakatos Bence, Jónás Liliána, Jőrös Janka, Pajti Ildikó, Barabás Dóra, és Révész Csaba.) Az ünnepi igehirdetés a kijelölt újszövetségi szakaszból a János 17,24. verse volt.
A délelőtti istentisztelet után a Vándorbiblia egy almáskertbe vándorolt, ahol a Nagy Sándor Kertbarát Klub szokásos áldozócsütörtöki rendezvényén Isten áldását kértük az idei évi almatermésre. A gazdák és kertbarátok Isten igéjét a Vándorbibliából felolvasva hallották.
Az áldozócsütörtök esti istentiszteleten az igehirdetés textusát szintén a Vándorbibliából olvasta fel Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor.
Másnap, míg nem indult útjára a Szentírás, a Lónyay Menyhért Általános Iskolában, a Lónyay Pálma Napközi Otthonos Óvodában, egy idős nyugdíjas pedagógus lakásán és a Községházán tett látogatást Isten írott Igéje. Mindenütt nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták a belőle szóló felolvasást, vagy lapoztak bele a nagy Könyvbe, a Bibliába. Öröm volt látni az érdeklődő tekinteteket.
Tuzséron nagy áldás volt az a több, mint egy napig tartó idő, amíg nálunk volt a Kerület Vándorbibliája. Egyházközségünk tagjai és az érdeklődők nagy örömmel írták alá a kísérő könyvet, jeléül és bizonyságul annak, hogy találkoztak a Vándorbibliával. És nemcsak látták azt, hanem hallották, vagy olvasták is az igét belőle. Eddig egyedülálló módon gyülekezetünk két pótlapot is csatolt aláírásokkal tele, melyek jelzik azt az érdeklődést, amelyet tanúsítottunk ebben a jubileumi évben a Tiszántúli Egyházkerület eme kezdeményezése iránt.
Mi tuzsériak kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje a Vándorbibliát! Isten áldja meg a Bibliát vivőket, és a Bibliát fogadókat! És Isten áldja meg református népünket is!

A fotóra kattintva galéria nyílik!


SZERETETHÍD

2017. MÁJUS 19.


Immáron nyolcadik alkalommal tartotta meg gyülekezetünk a Szeretethíd Önkéntes Diakóniai Napot. Az elmúlt években szép rendje alakult ki a gyülekezetben ennek a napnak.
Idén, május 19-én, pénteken tartottuk meg a Szeretethíd Napot. A templomban gyülekezetünk, ahol reggeli áhítatot tartottunk, mely azt üzente a résztvevőknek, hogy három nagyon fontos maradandó dolog van ezen a világon, a többi mind semmi ezekhez képest. Ezek pedig Pál szavai szerint a hit, a remény és a szeretet! Mi ezek mentén határoztuk el magunkat, hogy mai napunkat odaszánjuk a szeretetszolgálatra.
Az áhítat után így szolgáltunk hittel, reménységgel, és szeretettel!
- templomot takarítottunk
- kerítéslábazatot festettünk
- épületet javítottunk
- virágot ültettünk (az önkormányzat által adományozott virágládákba két évszámot raktunk ki virágból: 1517 és 2017)
- füvet és sövényt nyírtunk
- a Lónyay sírkertet takarítottuk
- betegeket és időseket látogattunk
- ebédet készítettünk
- sportoltunk
- kórusszolgálatot tartottunk
Lehet, hogy amit összetakarítottunk újra szemetes lesz, a virág egyszer el fog majd hervadni, a vakolat és a festék újra lepereghet, még az énekhang is hamar elszáll, de azt hisszük az a lelkület, az a hit-remény-szeretet hármas, amiről a reggeli ige üzent, az maradandó!
Este a napot istentisztelettel zártuk, ahol a felebaráti szeretet fontosságára hívta fel figyelmünket az ige szava. Az alkalmon kiosztottuk a Szeretetszolgálat által kapott Béres cseppeket. Mivel idén csak kevés pólót kaptunk, ezért a 22 póló sorsvetéssel került gazdájához.
Köszönjük szépen ez úton is Szeretetszolgálatunknak a karkötőket, a lufikat, és a Béres cseppet!
Szép és áldott volt számunkra ismételten a SZERETETHÍDON átmenni! Reméljük, még sokszor megtehetjük ezt az utat!


A REFORMÁCIÓ 500 ÉVE

2017. január 22.


A REFORMÁCIÓ 500 ÉVE
A 2017-es esztendő a szabolcsi református falu, Tuzsér életében is fontos jubileumi év lesz, amelyre, a helyi egyházközség, már 2016-ban elkezdett készülni. Az egyházközség presbitériuma döntött arról, hogy a templom nyugati végében levő körablakba egy a Magyarországi Református Egyház címerét ábrázoló ólomüveg ablakot készíttet, hogy maradandó emléket állítson a reformáció ötszázadik jubileumára.
Az újesztendő első istentiszteletén kihirdetésre került a jubileumi év, illetve évek, hiszen nemcsak az ötszáz évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk az idén, hanem a 450 évvel ezelőtti Debreceni Zsinatra, mely megszilárdította a református hitet. De a tuzséri gyülekezetben az 1517 és1567-es évszámok mellett ott van egy 1597-es évszám is, amely jelzi, hogy ezen a településen már 420 évvel ezelőtt is létezett református eklézsia. A jubileumi évben a gyülekezet egy „Vándor Bibliát” indított útjára Tuzséron, amelyet vasárnapról-vasárnapra a templomban adnak át egymásnak a családok, és a hétköznapokon a Bibliaolvasó Vezérfonal szerinti napi igét ebből olvassák el, illetve mennek el más családokhoz felolvasni. Ezzel azt kívánjuk jelezni, hogy a jubileumi évben még nagyobb szükség van Isten szavára, a Bibliára, és az ebből fakadó gyülekezeti megújulásra, megerősödésre, odaszánt szolgálatra!
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján egy kiállítással nyílt meg a jubileumi ünnepségsorozat Tuzséron. A Tuzséri Református Egyházközség, a Nagyközségi Önkormányzat és a „Tuzsér Községért” Közalapítvány közös szervezésében az Eszterházy Károly Egyetem közreműködésével vándorkiállítás nyílt meg a Művelődési Házban „A reformáció kései felvirágzása: a hallei pietizmus” címmel. A kiállítás megnyitása és ismertetése előtt a Református Templomban ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor a jubileumi évet, majd Csegei István a Szabolcs-Beregi Egyházmegye esperese hirdette Isten üzenetét Jeremiás próféta könyvéből (18,1-6.) Esperes úr hangsúlyozta, hogy Isten úgy formál bennünket igéje és Szentlelke által, mint a fazekasmester az általa formált agyagot. Van lehetőség formálódni, megújulni, amit Isten ajándékaként kell elfogadni.
Az istentisztelet után Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket a kiállítás helyszínén, majd Klicsu Ferenc alpolgármester felkérte Dr. Verók Attila főiskolai docens urat a kiállítás megnyitására és ismertetésére. A 20 paravánból álló tárlatot lelkes érdeklődők tekintették meg, és hallgatták figyelemmel a hozzájuk fűzött ismertetőt. A kiállítás ismertetése után zárszót Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke mondott.
A vándorkiállítás egy héten át lesz megtekinthető, és Tuzsérról a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában lehet majd megtekinteni.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő vándorkiállítás a reformáció egy kései megjelenésének állít emléket: a hallei pietizmusnak.

A Franckesche Stiftungen jóvoltából készült kiállítás az alábbi témákat járja körül: Martin Luther és a reformáció; Vallási átalakulás a 17. századi Európában; August Hermann Francke (1663-1727); A hallei pietizmus kibontakozása; Árvagondozás és szociális ügyek; Az oktatás kiterjesztése és a porosz erények; A szemléltetésen alapuló oktatás és az első természettudományos iskola; Az európai nemesség képzőhelye; Impulzusok az akadémita értelmiség számára; A Biblia, könyvek és az olvasási kultúra; Az éneklő mozgalom; Francke és a német birodalmi nemesi rend; Francke és az európai udvarok; Tengerentúli kapcsolatok: protestáns missziók Indiában és Észak-Amerikában; Épületekben megnyilvánuló reformok; Nevelés és a pietista eszmék világméretű kisugárzása; A Franckesche Stiftungen (Franckei Alapítványok) egykor és ma; Valódi tudásuniverzum történeti alapokon és helyszínen; Az eszme ma is tovább él és hat a világban; Virtuális séta a világörökségi címre pályázó Franckesche Stiftungenben.

A Franckei Alapítványok történeti gyűjteményei kiemelten fontosak a hungarica-kutatások szempontjából, hiszen mind a levéltári, mind a könyvtári, mind az ikonográfiai, mind a kartográfiai gyűjteményegységek nagy számban tartalmaznak egykori magyarországi peregrinusoktól (hungarusoktól) származó emlékeket, dokumentumokat. Ezek feltárása az utóbbi évtizedekben módszeresen folyt Halléban, így mára jól rekonstruálható hallei-magyar történeti kapcsolatokról beszélhetünk. A 18. században Halle százával vonzotta a Kárpát-medencéből érkező értelmiségieket, akik a Saale partján magukba szívott eszméket saját szülőföldjükön továbbörökítették, utat nyitva ezzel a pietista eszmeiség széles kibontakozása előtt. A pietizmus Magyarországon elsősorban az evangélikus-lutheránus felekezetben terjedt el.
Hatása a Felvidéken, Erdélyben és a központi területeken egyaránt kimutatható. A pietista eszmerendszer vallási irányultsága mellett egyben a felvilágosodás fontos előkészítőjének is számít.

A képre kattintva a rendezvényről készült fotók láthatók
A szövegre kattintva a kiállítás témáját adó hallei Franckeschen Stiftungen honlapja érhető el.


HÁLAADÓ NYILATKOZAT


Kattintson a képre, és elolvashatja az ünnepi közgyűlésről szóló híradást a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapjáról!

HÁLAADÓ NYILATKOZAT

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése az 1567-ben tartott debreceni alkotmányozó zsinat 450. évfordulója alkalmával, a reformáció 500 éves történelmére és kibontakozására visszatekintő emlékévben Istennek ad hálát azért a szolgálatért, amelyet egyházunk a reformáció bibliai felismerései és hitvallásaink tanítása alapján igyekezett végezni az elmúlt évszázadok során.
450 évvel ezelőtt az evangélium szerint reformált egyház felelős vezetői, választott tisztségviselői és testületei az egyház életének és szolgálatának Isten akarata szerinti folyamatos megújulására, a tévtanításoktól való megtisztulás szükségességére és az egyház Krisztusban adott egységéről való bizonyságtételre tekintettel fogadták el a II. Helvét Hitvallást. Ezzel a döntéssel a debreceni zsinat a református keresztyén hit megélése, a tanítás, az élet és a szolgálat számára kívánt segítséget és egyben zsinórmértéket biztosítani, az Isten Igéjének jobb megértéséért . az evangélium tisztaságáért folytatott küzdelem során.
A Közgyűlés − miközben hálát ad az előttünk járók felismeréséért és dicsőíti Istent a reformáció egyházunk, népünk és nemzetünk számára megnyilvánult áldásaiért – a reformátori örökség és hitvallásos lelkület szellemében kinyilvánítja, hogy
- mindenkor igyekszik a Kijelentés és az Írás, valamint a keresztyén hit tartalmát még mélyebben megismerni, azt tanítani, gyülekezeteinek és intézményeinek életét e tanításhoz igazítani;
- mindenkor kész számot adni a Krisztus hit tartalmáról és a Krisztusba vetett reménységéről abban a világban, amelyben Isten teremtő alkotását ismeri fel, s amelynek tartozik bizonyságot tenni az Evangélium igazságáról;
- bizonyságot tesz a hit és az élet szerves egységéről, s igyekszik elhárítani minden téves tanítást vagy ideológiai elhajlást, amely ezt az egységet kívülről vagy belülről megbontani szándékozik;
- bűnbánattal és önvizsgálattal veszi számba az egyház életének és tanításának minden olyan megnyilvánulását, amely a múltban méltatlannak bizonyult küldetéséhez vagy a jelenben veszélyezteti az evangéliumról való bizonyságtétel tisztaságát és az egyház szolgálatának hitelességét;
- mindenkor kész „a jobbra taníttatás alázatával” helyet adni minden olyan teológiai felismerésnek és hitbeli megtapasztalásnak, amelyek az Ige hirdetése, a Szentírás olvasása és az imádság, hitvallásaink tanulmányozása, valamint az újabb teológiai tudományos eredmények alapján gazdagítják és jobbíthatják egyházunk életét és szolgálatát;
- hivatalos hitvallásaink értékeinek megőrzése és elmélyült tanulmányozása mellett nyitott marad a hit aktuális megvallásának követelményei előtt, ugyanakkor megbecsüléssel, a megértés szándékával és a párbeszéd igényével fordul a többi keresztyén egyház tanításának és liturgiai örökségének megismerése felé, az egyház ökumenicitásának jegyében;
A Közgyűlés kéri és bátorítja a gyülekezetek őrállóit és közösségeit, valamint oktatási, kulturális és szociális intézményeit, hogy tegyék lehetővé e nyilatkozat kitételeinek elmélyítését és tanulmányozását, hogy a hit és az élet kérdéseinek átgondolása, a tudatos eszmélés, valamint az Isten tisztelete és a közösség megélése által engedjenek teret a Szentháromság Isten egyházat megújító és megtartó munkájának.
Debrecen, 2017. 02. 25.


TÁJÉKOZTATÁS

Egyházfenntartói járulék, harangozási díjak


Ha nagyobb méretben akarja olvasni kattintson rá a szövegre!


REFORMÁCIÓ 500


KARÁCSONY 2016


Az adventi buzgó várakozás csodálatos élménye után gyülekezetünkben is felragyogott Karácsony boldog és reményteli ideje.
A szentesti istentiszteleten az ige és a Lélek segítségével megláthattuk mi is az "Ó csillagát" és mi is áldott csillagokká lehettünk, akik mutatják az utat Jézushoz. A szokásos szentesti szolgálatokat a gyermek istentiszteletre járó gyermekek (Angyali beszélgetés), az ifjak (Karácsonyi kincsek), énekkarunk (Berkesi Sándor: Betlehemi csillag, - Rakoványi Teodosius: Karácsonyi ének) és orgonista - kántor testvérünk (Jean Francois Dandrieu: Magnificat (Mária hálaéneke),- Gergely Ferenc: Csendes éj, Bocskai Imre: Magyar betlehemes) végezték. Hangulatos volt, amikor a gyülekezet a templomi karácsonyfa fényeinél énekelte a "Csendes éj..." kezdetű éneket.

Karácsonyi legátusunk Koi Ágnes V. évfolyamos teológus - lelkész szakos hallgató volt a debreceni teológiáról. Áldott és gazdag igei üzenettel szolgált közöttünk! Ezúton is Isten áldását kívánjuk életére!

Krisztus születésének örök üzenete bízunk benne, hogy reménytelivé formálja életünket!


REFORMÁCIÓ 500

Ólomüvegablak


A Tuzséri Református Egyházközség Presbitériuma úgy döntött, hogy a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából, a templom nyugati végében egy a Magyarországi Református Egyház címerét ábrázoló színes ólomüveg ablakot készíttet.
A Tuzséri Református Egyházközség így is hálát ad Istennek a reformációért: annak minden ajándékáért, és szolgálataiban Isten Igéje iránti felelősséggel kívánja továbbadni a reformáció örökségét.

Az ólomüveg ablakra szeretettel és köszönettel fogadunk el adományokat a következő számlaszámra (67900055-10014413) utalva, vagy személyesen a lelkészi hivatalba befizetve.


A RÁKÓCZIAK NYOMÁBAN

Kirándulás Kárpátalján


KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS
„A Rákócziak nyomában”

A Tuzséri Református Egyházközség szervezésével kárpátaljai kiránduláson vettünk részt 2016. október 01-én. Reggel 6:00 órakor indultunk Tuzsérról. Záhonyban felvettük idegenvezetőnket Szabó István tanár urat. 6:30 körül léptük át a határt és átértünk Ukrajnába.
Az ellenőrzést követően utunk első állomása Nagydobrony volt, ahol megnéztük a református templomot és meghallgattuk annak lelkészét, aki elmondta a gyülekezet történetét, és annak mai életét. Vendégül is láttak minket. Érdekessége Nagydobronynak hogy nagyon sok magyar él ott, a lakosság 98 %-a magyar, és ők a térség legnagyobb református gyülekezete. Van olyan vasárnap, hogy Istentiszteletre 500-600 fő is megjelenik. Kezdetben fából épült a templom, majd az 1800-as években építettek kőtemplomot, amelyet 1911-ben bővítettek. A templom megtekintése és a szeretetvendégség után megtekintettünk az első világháborús emlékművet, és a második világháborúban valamint a sztálini terrorban szenvedett és meghaltak emlékművét is.
A következő helyszín Munkács volt, a munkácsi várat látogattuk meg. Idegenvezetőnk sok érdekességet mondott el nekünk.
A munkácsi vár (ukránul: Замок Паланок, átírással Zamok Palanok, vagyis Palánkai vár) Kárpátalja legnevezetesebb, legszebb történelmi műemléke, amely fontos szerepet játszott a magyar történelemben.
A mai vár területén már a Honfoglalás idején állt egy cölöpökből emelt erődítmény. Később, mint királyi várat Szent István és Szent László erősítette meg, és így lett az erődítményből kővár.
A tatárjárást követően Munkács várát IV. Béla tette az ország egyik legjelentősebb erődítményévé. Később, az 1400-as évek elején Korjatovics Tódor herceg birtokolta a várat. A munkácsi vár és domíniuma 1514-ben a magyar korona tulajdonává vált és tulajdonjoga királyról királyra szállt. A vár a parasztháború során súlyos károkat szenvedett. Később Báthory István építette fel a felső vár gyűrű alakú bástyáját és 14 méter magas figyelőtornyát, 1537-ben azonban I. Ferdinand ostrom alá vette, majd elfoglalta a várat. 1560-ban I. Ferdinánd császár a várat Dobó Istvánnak adományozta, majd 1587-ben egy házasságkötés révén a vár a Rákóczi család tulajdonába került. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem, itt rendezte be udvarát is 1635-ben.
Később a vár fiára, II. Rákóczi Györgyre, majd annak a fiára, I. Rákóczi Ferencre szállt. I. Rákóczi Ferenc feleségül vette Zrínyi Ilonát, a horvát bán leányát.
Házasságukból született II. Rákóczi Ferenc, a magyar történelem egyik legkimagaslóbb alakja. A vár 1704-ig osztrák kézen volt, majd II. Rákóczi Ferenc visszavette egy sikeres ostrommal. A híres Rákóczi-szabadságharc irányítása nagyrészt Munkácsról történt, a fejedelem itt fogadta I. Péter orosz cár követeit is. Végül a bukást követően 1711. június 22-én került újra császári kézre.
Ami a vár adottságait illeti: alapterülete közel 14 ezer m2, és egy természetes kiemelkedés tetején állva, 68 méterrel emelkedik a környező területek fölé. Külön érdekesség, hogy 71 méter mélységben a kútból titkos járatot vájtak a Latorca partjához. A vár mai formáját a Rákóczi-szabadságharc idején nyerte el.
A várról kinézne nagyon szép látvány fogadott minket és képet is készítettünk a Zrínyi Ilona és a még kis II. Rákóczi Ferenc szobránál. Innen átmentünk a vár másik oldalára a honfoglalási emlékműhöz, a turul szoborhoz, amit 1896-ban állítottak, de 1924-ben a csehszlovák hatóság eltávolította. Majd 2007-ben újra állították a vár falára és 2008. március 14-én fel is avatták.
Folytattuk utunk Alsóvereckéig, ahol megálltunk egy ebédre. Az étterem neve Natalia volt. Ukrán nemzeti étel volt a fogás, levesként Borscs, aminek fő eleme a cékla és káposzta, de valakik húslevest ettek. Majd grecska és hús, zöldséggel tálalva.
Ezután indultunk neki a Vereckei hágónak. Egy hosszú, sajnos eléggé tönkrement úton haladtunk felfelé a 841 m-re. Csodaszép hegyek ölelik egymást, a látvány lenyűgöző.
Ősidők óta használt út. 895-ben a honfoglaló magyarok többsége a Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe.
1241-ben a mongol-tatár fősereg itt tört be Magyarországra. Az első világháború idején, 1914-ben az osztrák–magyar csapatok súlyos harcokat vívtak a hágónál az orosz cári csapatokkal. A második világháború idején szintén súlyos harcok voltak a hágó környékén. 1980-tól az országút elkerüli a Vereckei-hágót.
Érdekesség, amit idegenvezetőnk mondott el, hogy az ősi magyarok sólyom röptetéssel határozták meg melyik hágón kell átjönniük, melyik a legalacsonyabb. A 841 m bizonyult annak.
Megtekintettük az emlékművet, tiszteletünket tettük és megemlékeztünk az ősi magyarokról. Bodnár Róbert lelkipásztor áhítatot tartott, majd a Rákóczi Szövetség, az Aranyalma Nyugdíjasklub, Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és a Tuzséri Református Egyházközség képviselői koszorút helyeztek el. Kertész Lajosné felolvasta a Kárpátaljai Miatyánkot és a Verecke című verset.
Ezután elindultunk hazafelé, de egy rövid időre megálltunk a Szolyvai Emlékparknál ahol
a második világháború végén, 1944 novemberében létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak, a málenkij robot elszenvedőinek illetve tágabb értelemben a szovjet megtorlás és a sztálini terror áldozatainak emléket állító emlékparkot alakítottak ki, melyet 1994 novemberében avattak fel. A nevek márványtáblákon vannak feltüntetve. A Szolyvai Emlékparkban minden év novemberében megemlékezést tartanak az áldozatok emlékére.
Innen újra Munkácsra buszoztunk egy finom vacsorára, ami Saslik volt. Míg készült megnéztük Munkács főterét.
Este 9 óra magasságában hagytuk el a várost. Még megálltunk a „Salamon boltnál”, ahol csoki és cukorka bőség zavara fogadott bennünket. Sokan itt vásároltak családtagjaiknak édesség ajándékot. Majd elértük a határt, ahol sajnos sokat kellett várnunk, de végül sikeresen megtörtént a határátlépés éjfél után. A hazaérkezés hajnali 1 óra után volt. Mindenki jól érezte magát és reméljük máskor is lesz ilyen kirándulás!

Ferkovics Renáta

A csoportképre kattintva nézheti meg a fotókat!


XIII. Tuzséri Református Hittanos Gyermekhét

2016. július 11-15.


Idén immár 13. alkalommal került megrendezésre a gyerekek között csak hittantáborként emlegetett Tuzséri Református Hittanos Gyermekhét. Ez az alkalom természetesen nem jöhetett volna létre tiszteletesünk, Bodnár Róbert és felesége, Olika néni áldozatos munkája, valamint a tuzséri és tuzséri kötődésű tanárok, tanítók, a helyi óvoda óvónői, a gyülekezet tagjai, illetve a régi táborozók kitartó segítsége nélkül. Én, aki már 13 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal veszek részt a táborokon, örömmel tapasztalom, hogy a tábor lelkisége, szellemisége semmit sem változott az évek során. Mindig a hitről, a közösségről és a testvéri szeretetről szól.
Reggeleinket a templomban kezdtük énektanulással és imádkozással, valamint az aznapi aranymondással tiszteletes úr felvezette a délelőttök folyamán tanultakat. Ezen a héten a gyerekek Ábrahám történetével ismerkedhettek meg, nyomon követhették elhívását, vándorlását, valamint Isten iránti elkötelezett hűségét. A tanuláshoz korosztályonként a Titus Hitélei Alapítvány munkatársai által kidolgozott munkáltató anyagok szolgáltak segítségül, hogy mindenkinek könnyebb lehessen megérteni és feldolgozni a hallottakat, ráadásul minden nap vetélkedőkön mérhették össze tudásukat a csapatok, ezzel is mélyítve azt. Természetesen a lelki fejlődés mellett a táborvezetők a gyermekek fizikailag való frissen tartására is nagy hangsúlyt fektettek a minden nap megrendezésre kerülő sorversenyekkel, majd a kellően elfáradt gyermekeket meleg ebéddel várták a helyi általános iskola étkezőjében.
A délutánok is hasonlóan jó hangulatban teltek a kézműves foglalkozásokkal, hiszen a gyerekek ekkor készíthették el szüleiknek, nagyszüleiknek szánt meglepetéseiket, egy-egy karkötő, nyaklánc, hűtőmágnes illetve egyéb használati vagy dísztárgy formájában, ugyanakkor rengeteg tombolatárgy is született. Ezekből az alkotásokból pénteken délután, mint minden évben, a táborzáró istentisztelet után kiállítást rendeztünk, hogy mindenki láthassa a gyermekek heti munkáit.
Miután az öt csapat bemutatkozott a templomban, és énekekkel köszöntötték rokonaikat, hozzátartozóikat. A Történelmi Emlékparkban megrendezésre került még egy játékos vetélkedő, mely jó hangulatban teremtett. A vetélkedő után szeretetvendégséget tartottunk, majd ezután tombolasorsolás következett. Sajnos az erős szél miatt a tábortűz elmaradt, de a résztvevők ennek ellenére is nagy lelkesedéssel énekelték befejezésül a 434. dicséretet: Vezess Jézusunk, s véled indulunk..."

Révész Brigitta

Hittanos Gyermekhéten segítőink:
Pirnág Oszkárné
Toldiné Maklári Anita
Révész Anett
Barabás Anett
Szabó Eszter
Veress Lívia
Galambosné Kiss Erzsébet
Sempergel Anita
Turcsik Tímea
Révész Katalin
Virguláné Hercku Orsolya
Szelke Zoltánné
Fülöp Árpádné
Révész Barnabásné
Révész Rózsa
Tukacs Sándorné
Révész Mária
Dr. Kozma Tünde
Révész Brigitta
Sován Jánosné

Adományozók:
Szabolcs – Beregi Református Egyházmegye
Tuzsér Nagyközség Önkormányzata
Ferkovics Tibor polgármester
Nagy Gábor képviselő
Csabina László presbiter
Révész Zoltán gondnok
Ifj. Révész Zoltán
Sován Jánosné
Bálint Béla főgondnok
Révész Barnabásné
Révész Andrásné
Klicsu Ferencné
Révész Margit
Révész Sándorné
Sarusi Nagy Ágnes
Toldiné Maklári Anita
Szabó László
KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ

2016. június 26.


Június 26-án délután az 50, 45, 40, 35 és 30 évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját tartottuk meg. A megújított fogadalmat a közös úrvacsoravétel pecsételte meg.


SZILÁGYNAGYFALUIAK LÁTOGATÁSA

2016. május 22.


A fotók megtekintéséhez kattintson a csoportképre!


SZERETETHÍD

2016. május 20.


A tuzséri gyülekezet május 20-án tartotta meg immáron hatodik alkalommal a Szeretethíd Önkéntes Diakóniai Napot. Reggel 7,45-től gyülekeztünk a templomnál, ahol a 87 résztvevő megkapta a pólókat és a karkötőket. Ezután rövid áhítattal folytatódott az együttlét a templomban. A feladatok megbeszélése után ebédig a következő feladatokat végeztük el:
- 2 testvérünk és egy gondozónőnk betegeket látogattak
- templomi kerítés lábazat festése
- Történelmi Emlékpark kopjafáinak lazúrozása, székely kiskapu javítása
- virágültetés a Tiszai kompnál
- templom és parókia előtti utcarész takarítása, szemétgyűjtés
- Lónyay sírkert takarítása (Lónyay Menyhért Általános Iskola 7.a osztálya)
- virágágyások kapálása
Ebédre a volt kántortanítói lakás udvarán került sor. Asszonyaink által készített gulyás volt az ebéd kaláccsal. Ebéd után "Szeretethíd torna" és "Szeretethíd focimeccs" is volt. Este az istentiszteleten a gyülekezet énekkara "Szeretethíd kórusszolgálattal" koronázta a napot. 

A fotók megtekintéséhez kattintson a csoportképre!


HÁZASSÁG HETE


A Tuzséri Gyülekezetben már hagyománya van annak, hogy minden év februárjában megtartjuk a Házasság Hetét. Idén is így volt ez. Február 10-én, a szerdai bibliaórán Az eskü című filmet vetítettük le, ami után szeretetet vendégséget tartottunk. A viharos, esős idő ellenére szép számmal eljöttek az érdeklődő gyülekezeti tagok. "Közkívánatra" a filmet az Újfaluban is le fogjuk vetíteni.
Február 14-én, Böjtfő vasárnapján a megjelent házaspárokra kértük Isten áldását:

ÁLDD MEG, URUNK, AZ ITT MEGJELENT HÁZASPÁROKAT, AKIK SZERETETTEL ÉS HÁLAADÁSSAL FOGJÁK MOST EGYMÁS KEZÉT:
Áldd meg áldozatvállalásaikat, áldd meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák, tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házaséletüket példává a felnövekvő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mindhalálig hűségesek maradjanak, s majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját.”

Külön név szerint kihirdettük azokat a házaspárokat, akik ebben az évben tartanak házassági évfordulót, és egykoron a mi gyülekezetünkben kérték házasságukra Isten áldását. Ők külön emléklapot is kaptak ebből az alkalomból.
Az istentisztelet érdekessége volt az is, hogy a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által összeállított liturgia szerint tartottuk ezt az alkalmat. A tuzséri gyülekezet a böjti időszakban e szerint a rend szerint fogja a délelőtti istentiszteleteket tartani.


KONFIRMÁCIÓ


Bakró Heléna
Balogh Antónia Panna
Balogh Dalma
Balogh István
Balogh Vivien
Barabás Dóra
Bíró Bianka
Demeter Anasztázia Eugénia
Görbe Máté
Horváth Vanda
Iván Cintia
Iván Tibor
Jónás Dávid
Jónás Edit
Jónás Vivien
Jőrös Janka
Karacs Ivett
Káté Vivien
Kis Zsolt
Lakatos Enikő
Lovas Attila
Nagy Zsófia Mónika
Oláh Ágnes
Pajti Ildikó
Révész Bálint
Révész Csaba
Révész Hanna
Szikora Anna
Szőke Bianka
Szőke Gergő
Szőke Márk
Szőke Róbert
Sztojkó Krisztián


Lelki fegyverzet

Lekció: Zsoltárok 46.
Textus: Efézus 6,10-17.
Kedves konfirmáló fiatalok! Szeretett ünneplő Gyülekezet!
Harcold meg a nemes harcot! Talán az itt konfirmációra felsorakozott ifjak, és az ünneplő gyülekezet tagjai közül vannak olyanok, akik emlékeznek, hogy tavaly november 15-én, amikor bemutattuk a most konfirmálókat, ez a felszólítás hangzott az igéből. Harcold meg! Azon a vasárnapon 25 fiatal testvérünk mutatkozott be gyülekezetünk színe előtt, és a tanév közben, még másik 8 fiatal jelentkezett, hogy ők is szeretnének konfirmálni. Ők is szeretnének harcolni és harcolni tanulni. Mert maga a hitoktatás, a konfirmációra való felkészülés valóban az. Harc, és harcolni tanulás. Kemény harc. Harc a gyermekek életében, hiszen keményen meg kellett küzdeni az elsajátítandó tananyaggal, meg kellett vasárnapról-vasárnapra küzdeni, hogy akkor a templom, vagy a játék, a pihenés, a szórakozás, a verseny, vagy a lazítás győzzön. Meg kellett és meg kell küzdeni a lelkipásztornak is, hogy valóban „egy lélekért se érjen vádja, hogy temiattad nem látta meg őt”, mert nem voltál felkészült, mert nem volt türelmed, mert talán a gyülekezet terhei mellett belőled, a szeretetedből, a figyelmedből kevesebb jutott. Sokszor sajnos győzött a templom rovására a játék, a pihenés, a szórakozás, a verseny, a lazítás; és felül kerekedett a teher, a fáradság, a kapkodás, a türelmetlenség, és az emberi gyarlóság a konfirmadusok és lelkipásztoruk életében. De azért volt győzelem is: bemutatkozó alkalom, adventi-karácsonyi szolgálatok, bibliavasárnap, anyák napja, egy-egy jó beszélgetés, sikeres felelet, dolgozat, vagy nem egy esetben az, hogy valaki nem adta fel útközben a célt, és mégis itt van és konfirmál. Nem teljes győzelem, mert az itt sose lesz, de nagy harcok és csaták árán mára hála Istennek ma 33 ifjúhoz szólhat Isten újra és újra harcba hívó, és a harcban megerősítő üzenete! És ezt megint győzelemnek tekinthetjük! Győztünk, de a hídfőállás megtartásáért még egy életen át sokat kell harcolni!
Harc, háború, csata, küzdelem, tusakodás. Talán nem a templomba való fogalmak. Talán nem konfirmációra való kifejezések! Sokan úgy gondolkodnak, hogy itt a megszentelt falak között csak a szeretet, a béke, a jóság, a sikeres és szép élet elcsépelt frázisai illenek. De nem! A templom is, a keresztyén élet is, az Istennek szolgáló élet is komoly harc. És 35 fiatalnak ez a harc igazán csak most kezdődik.
Hála Istennek harcot és háborút, olyat, amilyet a világ hatalmai vívtak és vívnak ma is egymással csak a televízió, vagy a számítógép képernyőjéről láthatunk. Dokumentumfilmek és híradók tudósítnak harcokról és csatákról. A középkori és újkori háborúk hadmozgásait csak a térképről ismerik a gyerekek a történelemórákról. Vannak számítógépes játékok, amelyekben harcolni kell. Sok gyermek és ifjú játszik manapság ilyenen. De van egy másfajta harc és háború, amelyben mindenkinek van része. Ehhez nincs animáció, erről nem készül térkép, nincs hozzá program és dzsojsztik. De ennek a nemes harcnak is vannak eszközei, fegyverei. Ma, konfirmáció vasárnapján erről a harcról, és az ehhez szükséges fegyverekről szólok az ige által.

Az egész életünk harc, mégpedig nem játék, hanem valóságos harc: életre, halálra, üdvösségre és kárhozatra szóló küzdelem. Nem gépfegyverekkel, ágyúkkal, bombákkal és tankokkal vívott harc ez. A hit harca ez, amelyben vagy győzünk, vagy elbukunk. A tét az élet, az örök élet. Ha győzünk, és megmaradunk Isten mellett, az az örök élet. Ha veszítünk, és az ellenségnek sikerül minket elszakítania Istentől, az az örök halál, a kárhozat.
Ennek a harcnak az egyik legfőbb állomása maga a konfirmáció. Mielőtt a katonákat harcba viszik, felkészítik őket a harcra. Az elmúlt századokban erre mindig nagy hangsúlyt fektettek. A két világháború között például virágzott a Levente – mozgalom, hogy hazafias, hazájukért harcolni kész fiatalokat neveljenek. Jó néhány évvel ezelőttig még működött a pár hónapos kötelező katonai szolgálat. Ma hivatásos katonaság van. Keményen kell készülni, edzeni a haza védelméért. Meg kell erősödniük a katonáknak a harcra. Nos, ez történik most veletek, kedves fiúk és lányok. Konfirmáltok, azaz megerősödtök. Mert a konfirmáció szó azt jelenti megerősítés: a Szentlélek erősíti meg ébredő hiteteket. Az az harc, ami azt a rész – győzelmet adta, hogy most itt vagytok egy sikeres vizsga után, most megedz, megerősít benneteket, hogy tovább harcoljatok most már, mint felnőtt, úrvacsorával élő egyháztagok, velünk együtt!
Ezért mondja Pál apostol: erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. És mi ma ezen az istentiszteleten azért imádkozunk, könyörgünk, hogy Isten maga erősítsen meg, vagyis konfirmáljon titeket, de nem csak titeket, hanem mindegyikünket, hogy megmaradjunk a Jézus Krisztusban való hitben, és győzhessünk a hitetlenség, a bűn, a gonoszság erői elleni harcban.

Egy jó katonának jó fegyverei is vannak. Történelemből bizonyára sokat tanultatok csatákról. A győztes csatáknak mindig az volt a biztos záloga, hogy a hadsereg jól felszerelt legyen. Egy gyengén felszerelt, gyenge minőségű eszközökkel, fegyverekkel felszerelt hadtest hamar elesik. Ez igaz Jézus Krisztus katonáira is! Mert ti, kedves konfirmálók, mivelünk együtt Krisztus katonái vagytok. Együtt pedig, mint egyház, egy egész nagy sereg. A létszám megvan, de sajnos a seregünk, a hadtestünk, a zászlóaljunk sajnos sokszor gyengén felszerelt, és ezért a hit harcában, mint egyház, mint gyülekezet, mint egyén elesünk! Ma az Úristen úgy erősít meg, hogy fegyvereket ad a harchoz!
Lássuk most, hogy milyen fegyvereket kapunk!
Pál apostol a korabeli római katona mindenki számára ismert fegyvereit allegorizálja, és ez a fegyverzet a maga korában modern és hatékony volt. Azt mondja az apostol, hogy harcunkhoz Isten a leghatékonyabb fegyverzetet biztosítja számunkra.
Azzal kezdi Pál, hogy övezzétek fel derekatokat igazságszeretettel. Pál korában az emberek általában hosszú, bokáig érő ruhában jártak. Ez kényelmes viselet volt, de ha sietni, szaladni, dolgozni, harcolni kellett, akkor akadályozta a viselőjét, ezért ilyenkor deréknál felhúzták, és övvel megkötötték, azaz felövezték magukat. Az igazságszeretet a hazugság ellentéte, az őszinteséget, a nyíltságot is jelenti. Egy hazug világban egy hazug ellenséggel szemben csak igazságszeretettel lehet küzdeni. Szeressétek, szóljátok, képviseljétek hát mindig az igazságot, harcoljatok érte, legyen a derekatok felövezve az igazságszeretettel!
A fegyverzet következő darabja a megigazulás páncélja. A páncél a mellkast védi, és ez nagyon fontos, mert ha a szívünk megsérül, akkor végünk van. Jézus is figyelmezet, hogy mindennél jobban kell vigyáznunk a szívünkre. Azt mondja, hogy az első és a legfontosabb az Isten parancsolatai közül, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket, teljes szívünkből. A szív az életünk motorja, a lelki élet hordozója. Éppen ezért mondja már az Ószövetségben a Példabeszédek könyve is: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Így óvjuk a szívünket minden gonosztól, hogy magunkra öltjük a megigazulás páncélját.
A harmadik, az a saru. Kicsit furcsának tűnhet, hogy egy saru is hozzátartozik a fegyverzethez, de még furcsább lenne, ha egy katona mezítláb indulna harcba. A jó lábbeli, a jó surranó biztos mozgást, a láb védelmét szolgálja. A római katona saruja strapabíró volt, napi 30, 40 km-t is tudott benne gyalogolni. De miért is kellett annyit gyalogolni? Azért, hogy gyorsan eljussanak egyik helyről a másikra, oda, ahol éppen szükség volt a légiósra. Sokszor azért mentek, hogy rendfenntartók legyenek, biztosítsák a békét. Erről juthatott Pál apostol eszébe, hogy a keresztyén embernek, Jézus követőjének is így kell rendfenntartónak lennie, hirdetni az Isten békéjének evangéliumát. Hirdetni az örömhírt, azt, hogy Isten nem erővel, hanem Jézus Krisztus keresztje által a megbocsátás és a kegyelem békéjével oldotta meg a köztünk és közte fennálló konfliktust, a bűnt. Ezért mondja hát: kössétek a lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. A dolgainkat, konfliktusainkat nekünk is mindig így, a békességre való készséggel, megbocsátással kellene megoldanunk. Urunk, Jézus Krisztus azt tanította, hogy: boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten gyermekei.
Azután vegyük kezünkbe a pajzsot is, hogy legyen mivel elhárítanunk a támadó lövedékeket. Egy jó pajzsról lepattantak a nyilak, megvédte viselőjét. A gonosz naponta lövi ránk a vádak, a hitetlenség, a kételkedés égő nyilait, de a hit pajzsa megóv minket. Aki hiszi, hogy Isten Jézus Krisztusban szereti őt, megbocsát neki, és mindenben a legjobbat akarja neki, arról lepattannak a rossz lelkiismeret és a kétség tüzes nyilai.
Még két darabja van az Istentől kapott fegyverzetünknek. Az egyik az üdvösség sisakja. A sisak nagyon fontos, a fejet védelmezi. Az üdvösség sisakja a gondolatainkat védi, azt fejezi ki, hogy harcunkban mindvégig tudjuk: a Feltámadt Jézus Krisztus már megvívta értünk a harcot, övé a győzelem, övé a jövő. Bármilyen csapásokat is mér ránk az ellenség, soha nem szabad elfelejtenünk: miénk a menny örökre!
Az utolsó fegyver a Lélek kardja, az Isten Igéje. Ezzel már nem csak védekezni lehet, hanem támadni, az ellenséget megsebezni, elpusztítani. Érdemes újra és újra elolvasni, emlékezni Urunknak, Jézus Krisztusnak a kísértő fölötti győzelmére a pusztában. A Lélek kardja, Isten igéje volt a fegyvere, amellyel legyőzte a Kísértőt. Legyetek, legyünk ezért jó kardforgatók, olvassuk naponta a Bibliát, ismerjük meg, és tudjunk jól bánni a Lélek kardjával!
Nos, hát kedves konfirmálók, és kedves gyülekezet! Íme, itt vannak a fegyvereink: öv, páncél, saru, pajzs, sisak, és kard. Csak ennyi? Ilyen kezdetleges eszközökkel küld Isten bennünket a harcba? Ha ezzel a „lelki fegyverekkel” felszereljük magunkat, és használjuk is ezeket a fegyvereket, akkor a győzelem nem kétséges. Legyen hát ma, konfirmáció vasárnapján szívbéli könyörgésünk: Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj!” Ámen.


ÖKUMENIKUS IMAHÉT

2016. január 18-23.

ELHÍVOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE
Ökumenikus Imahét, 2016. január 18. Hétfő
Lekció: Ézsaiás 61,1-4.
Textus: Filippi 2,1-5.
Kedves testvéreim!
Idei évi Ökumenikus Imahetünk vezérgondolata Péter első levelének második fejezetéből így hangzik: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (9. vers) Amikor kézbe vettük az Imahétre meghívó szórólapot, vagy megnéztük a plakátot, amely hirdette az alkalmakat, vagy most az istentisztelet előtti csendességben lapozgattuk az énekes füzetet, vajon első olvasatra mi jutott az eszünkbe az imahét vezérigéjével kapcsolatban? Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük! Vajon ezt tettük, és ezt tesszük most is? Vajon az Imahetünk, az ökumenikus együttlétünk erről szól? Azért vagyunk testvéri kapcsolatban, hogy Isten csodálatos dolgait hirdessük, vagy csak meg akarunk felelni egyházunk elvárásának, a világ azon óhajának, hogy a keresztyének békésen együtt tudjanak lenni?
Ha csak az elmúlt hetünket nézzük: Miben hirdettük az Úr nagy tetteit? És kinek mondtuk el személy szerint, hogy milyen csodálatos Istenünk van? Az a félő, hogy talán nem foglalkoztunk semmi mással csak magunkkal az elmúlt héten is! Nem az Úr dicsőségét kerestük, hanem a mienket! Nem látszott az életünkön, hogy az Úr csodásan működik, nem látta életünkön senki, hogy hiszünk a gondviselésben, hogy minden a javunkra van, hanem siránkoztunk, sopánkodtunk, és Istent kértük számon életünk nyomorúságai miatt. Az Imahét vezérigéje azonban most kijózanít bennünket: Isten nagy tetteit kell hirdetnünk!
Akaratunkon kívül annyi mindnet hirdetünk. Hirdetjük bizalmatlanságunkat, lagymatag keresztyénségünket, Jézus Krisztushoz való laza kötődésünket, szalmalángnyi hitünket, amikor éljük a hétköznapi életünket, és végezzük napi munkánkat. Bele sem gondolunk, de egy-egy szavunk, megnyilvánulásunk nem más, mint Isten nagy tetteinek hirdetése, vagy arról való szomorú jelzés, hogy mi igazán nem hiszünk a mindent jól cselekvő, és rólunk gondot viselő Istenben. Igyekezzünk testvéreim olyan hittel élni, amely akkor is a hitről tesz bizonyságot, amikor nem konkrét hitbeli dolgokat cselekszünk! Azaz magyarán mondva otthon is, a munkahelyen is, az utcán is forgolódjunk úgy, mintha itt lennénk a templomban. Milyen más lehetne ez a falu, de ez az egész világ is, ha csakis Isten nagy tetteiről beszélnénk, ha csak ez lenne a hír számunkra és nem a mindenféle alapot mellőző pletykák! Tegyünk fogadalmat most, olyat, amilyet Pál apostol is tesz a korinthusiakkal kapcsolatban: „Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.” (1Kor 2,2) Milyen jó lenne, ha mi sem akarnánk másról tudni, másra hegyezni vájt fülünket, csak arról, és arra, amiről Pál beszél: Jézus Krisztusról!
Az imaheti bibliai alapvetés, amely minden este felcsendül, a péteri első levélből való: 1Pt 2,9-10. Ma is hallottuk. Talán a hét végére kívülről is megtanuljuk: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet….” Péter első leveléről azt tanultuk a tegnapi délutáni istentiszteleten, hogy ez a levél, amelyet egy Péternek mondott valaki ír, vagy valaki a Péter apostol neve alatt, a REMÉNYSÉG LEVELE. A levél a Kr. utáni hatvanas évek körül íródhatott a kisázsiai keresztyéneknek, akik a kezdődő keresztyénüldözések időszakában éltek. Még nagyon közeli volt számukra a régi pogány szokások között való élet. Még csábította őket a múlt, a pogány istenek, a pogány barátok és rokonok. Mindeközben egyre nehezebb körülmények között kellett megélni a hitüket. Egyre nagyobb tétje volt a hitnek. A keresztyéneket rágalmazták, és hamis vádakkal illették őket az úrvacsora és a csókkal való köszöntés miatt. A pogány világ az úrvacsorában az embervért látta a megváltás helyett, a csókban pedig szexualitást a szeretet helyett. Mindeközben Péter, vagy a Péter nevében író reménységre, helytállásra buzdít! Aki a legnagyobb szenvedéseket elhordozó Krisztusban bízik, az hűséges tud maradni hitéhez akkor is, amikor egyre nagyobb terhet kell viselni a hitért!
Mi, kedves Testvéreim ma milyen terheket hordozunk hitünkért? Meddig vállaljuk a lemondást, az áldozatot, ha a hitről, az egyházról a gyülekezetről van szó!? Sajnos a mai emberből egyre jobban kivész az áldozatvállalás szent gyakorlata. Kényelmesek vagyunk, valaki ezt így fogalmazta meg tegnap amikor a templombajárás lanyhulásáról volt szó, hogy ellustultak az emberek. A kényelmes keresztyént megemészti a próba, de a hűséges keresztyént megedzi! Legyünk hát hitben próbált, edzett keresztyének! Olyanok, akik a mai napi felhívásnak bátran tesznek eleget és az ÖRÖMÖT HIRDETIK MINDENKOR!
Mielőtt Pál apostol a Filippi-belieknek leírja a csodálatos Krisztus himnuszát, előtte az örömről beszél. Az örömmel adja meg a krisztusi engedelmesség kezdőhangját. Mint énekkaros tudom, hogy ha egy szólam nem veszi át a karvezető által megadott kezdőhangot, akkor az énekkari mű hamis, élvezhetetlen lesz: talán hallottak már ilyen darabot a testvérek, amikor nem figyeltünk énekkari vezetőnkre! Nos így van ez az engedelmességben is. Pál apostol a Krisztus Jézus engedelmes életére hívja fel olvasói figyelmét, de előtt az öröm hangját adja meg, melyből, mint kezdőhangból elindul, és felcsendül az Istennek szentelt élet gyönyörűséges többszólamú hangzata.
Ma ugyan nem szolgál az énekkar, de én, mint az ige hirdetője, most ezt a kezdőhangot, az öröm hangját helyezem a testvérek fülébe-szívébe, hogy imahetünk és egész éltünk örömre hangolt engedelmes életet legyen.
Az imahét igei mondanivalója a húsvéti evangéliummal indult el: „az Úr angyala leszállt a mennyből, odament és elhengerítette a követ.” A kő nem maradhatott Jézus sírjánál, mert a nyitott sír a feltámadás egyik alap bizonyítéka. A kő, amely jelzi a bűnt, az ember életének terheit, fájdalmait, nem maradhat szívünk ajtaja előtt. Az élet terhei nem állhatnak torlaszként a feltámadás hitünk előtt. Az Istennel és egymással való kapcsolatunk sebei, a megbántódás, a sértődés, az engesztelődni nem tudás, elevenen tesznek a sírba bennünket. El kell a sír szájától hengeríteni a követ, azaz tudni kell megbocsátani, ezer éves sebeket nem felszaggatni, tudni kell a felénk jövő támadásokat elfelejteni, a másikat megérteni, a másik döntését elfogadni, hogy hengeredjen el a kő, az a nehéz kő, és legyen a mi életünknek feltámadása, új életre kelése már itt a földi életre és majd a mennyeire is.
Hogy miért kezdődött az imahét a feltámadás evangéliumával? Megmondom! Mert az az öröm, amiről beszél Pál, amit hirdetnünk kell, ebben gyökerezik. Úgy, ahogy a húsvéti asszonyok is félelem teli szívvel, de mégis örömmel adják tudtul a tanítványoknak, a tanítványok meg mindenkinek: hogy Jézus feltámadott! A 352. szép húsvéti dicséretünkben Batizi András így írja ezt 1566-ban Váradon: „Krisztus ím feltámada, Nékünk örömet ada. Vére reánk árada, Haszna rajtunk marada: Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus szent Atyád előtt!”
Ha jobban megfigyeljük Pál apostol az öröm teljességéről beszél. Azt mondja a filippieknek, és nekünk is: Tegyétek teljessé örömömet. A keresztyén hagyomány szerint Pál már hosszabb ideje fogságban van Rómában. Egy fogságban vajon mi tudná örömre hangolni az embert? Talán mi tudnánk erre válaszolni! De az az apostolt, aki már korábban az mondotta, hogy vágyódom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez jobb mindennél, annak az öröme a fogságban az, ha filippiek is, meg mások is ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal az akarattal vannak egymás iránt! És máris megérkeztünk az öröm teljességének a titkához, ami a ma estének a csúcsa lehet: az ÖRÖM TELJESSÉGE: UGYANAZT AZ AKARAT, és UGYANAZ A SZERETET! Ugyanazt akarni és ugyanúgy szeretni. Az emberi élet legmagasabb szintje. A legnehezebb hangok, ha már az előbb az énekkart hoztuk fel példakánt, a közös akarat és a kölcsönös szeretet hangjai a szólamokban, amelyek a krisztusi engedelmességről énekelnek! Hogy miért, azért mert eredendően bűnös énünk szívesebben és könnyebben kiénekelné az „én akaratom” és az „engem szeressetek” hangjait. Tegyük teljessé az örömöt! Ne a magunkét, hanem a másik emberét, az angyalokét a mennyben, vagy akár a Krisztusét! Igyekezzünk így a közös akarat, és a kölcsönös szeretet gyakorlására, még akkor is, amikor ez a világ mást diktál. Mi igyekezzünk közös akaraton lenni, vitás kérdésekben közös nevezőre jutni, és ha ehhez engednünk kell, akkor engedjünk a hasznunkból, a kényelmünkből, a nekünk járó elismerésből. Csak a hitünkből ne engedjünk! És igyekezzünk a kölcsönös szeretetre. Tudjunk szeretni: igazán és érdek nélkül. Szeressük azt is, aki ellenünk tett, vagy szólt! Szeressük azt is, aki elpártolt tőlünk, és hűtlen lett hozzánk! Szeressük azt is, aki telekürtöli a falut, hogy mi milyen rosszak vagyunk! Szeressünk úgy, vagy csak egy kicsit is úgy, mert már ez is nagy dolog lenne, ahogyan Jézus szeret! Ha így teszünk már akkor örömöt hirdetünk. A megbékélés, az összefogás és a szeretet örömét!
A felolvasott szentleckében Ézsaiás a kegyelem idejének örömét hirdeti: a messiás eljön, és bekötözi a megtört szívűeket, szabadulást hirdet a foglyoknak, és az Úr kegyelmének áldott idejét. A húsvéti asszonyok és a tanítványok Jézus feltámadásának örömét. Az apostolok a krisztusi élet teljességének öröméről szólnak. Az egyetemes egyház nagy alakjai is ezt az örömöt hirdették. És ma a XXI. században, a menekültválság zűrzavarában, a terrorizmus és a fenyegető iszlám veszélyében, és egyéni életünk zilált kuszaságában, vajon mi milyen örömöt hirdetünk?
Adja meg a minden kegyelemnek Istene, hogy az Ő Szentlelke vezetésével minden időben tudjuk énekelni a szép dicséretet:
„Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, Mondd a világnak: hajnalod közel! Mert nem hagy az, ki népeket teremtett, Senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!” Ámen.


MÁRCIUS 15.


Ma szívetek fölé kicsinyek és nagyok
mindnyájan tűzzetek nemzeti szalagot.
Én is oda tűztem mert nagy ünnep van ma
Március 15. a szabadság napja.

Hirdesse a szalag,hogy nem haltunk meg, élünk
és egy szebb jövőben hiszünk s remélünk.
Hisszük,hogy felvirrad még szabadságunk napja
elrabolt hazánkat a Jóságos Isten újra visszaadja.

(Illés Jenő presbiter közreadása Szatmárnémeti, 2016. március 13.)

Fotók a galériában, vagy a képre kattintva!


BEMUTATKOZTAK KONFIRMANDUSAINK


A konformandusok névsora a tabló szerint:
BALOGH PANNA, BARABÁS DÓRA, BÍRÓ BIANKA, GÖRBE MÁTÉ, IVÁN CINTIA, JÓNÁS ERZSÉBET, JŐRÖS JANKA, KARACS IVETT, KIS ZSOLT, KOZMA MÁRIA, NAGY ZSÓFIA, LOVAS ATTILA, PAJTI ILDIKÓ, RÉVÉSZ CSABA, RÉVÉSZ BÁLINT, OLÁH ÁGNES, BALOGH VIVIEN, RÉVÉSZ HANNA, JÓNÁS EDIT, NAGY VIKTÓRIA, SZŐKE BIANKA, LAKATOS ENIKŐ, HORVÁTH VANDA.


HÁLÁVAL ÁLDOZZÁL AZ ISTENNEK!


Augusztus 29-én ünnepelte gyülekezetünk főgondnoka Bálint Béla és felesége Bíró Irén házasságkötésük ötvenedik évfordulóját.
Ebből az alkalomból a templomban köszöntötte őket Bodnár Róbert a gyülekezet lelkipásztora, és a jelenlévő családtagok előtt megerősítették egykori fogadalmukat.
Lelkipásztor lelki útravalóul Pál apostolnak a szeretet himnuszát olvasta fel a jubiláló házaspárnak, aki a Tuzséri Református Egyházközség hűséges tagjai és szolgálattevői.
A Tuzséri Református Egyházközség Presbitériuma, és a gyülekezet tagsága nevében, ezúton kívánjuk Isten gazdag áldását életükre!

Az alkalomról készült fotók az evangélizációs hét fotói között találhatók!


KASSAI KIRÁNDULÁS

2015. szeptember 19.


Szeptember 19-én gyülekezetünkből 51 fő látogatott el a Felvidék egyik gyönyörű városába, Kassára. A magyar történelem egyik kimagasló helyszíne ez a gyönyörű város, amelynek épületei, templomai azon túl, hogy ámulatba ejtenek, hirdetik az ezer-száz éves dicső magyar történelmet.
Reggel kilenc órára érkeztünk Kassa óvárosába ahol Hankovics Zita idegenvezető volt a vendégfogadó "háziasszonyunk". A több órás városnézés során szinte a teljes magyar történelem elénk tárult, egészen István királytól - akinek a csontjait tartalmazó relikviákat találtak a közelmúltban a ferences templomban - Márai Sándor magyar íróval bezárólag, akiről nemrég teret is neveztek el a városban, ahol magyar lakosság száma sajnos mára alig éri el az összlakosság 4%-át! A belvárosi séta során több régi házról elmondta az idegenvezető a tudnivalókat.
A Rodostói ház lenyűgöző volt. Az idegenvezető olyan részletesen elmondta Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak 1906-os újratemetésének történetét, hogy a százezres tömegbe mi is beleképzeltük magunkat.
A Kassán felépített rodostói ház pontos másának megtekintése után Kassa egyetlen református templomát látogattuk meg, ahol Orémusz Zoltán lelkipásztor a gyülekezet gazdag történetét mondta el. Ezután a Nemzeti Színházat néztük meg, ahol egy árkád alá húzódva hallgattuk idegenvezetőnk előadását a Színházról.
Szakadó esőben érkeztünk a Szent Erzsébet Dómhoz, amely már kintről is lenyűgöző, de belülről is csodálatos. Ebben a gyönyörű templomban Dévai Bíró Mátyás reformátor is prédikált, és osztott két szín alatt úrvacsorát. A templom egész máig nyúló történetéről is idegenvezetőnk beszélt. Az impozáns gótikus templom egyik kriptájában alakították ki II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársainak sírhelyét. Itt koszorút helyeztünk el, majd elénekeltük a Himnuszt, és lelkipásztorunk imádságot mondott magyar népünkért.
Ebédelni a Sipka étterembe mentünk, ahol jóízűen megebédeltünk. Ezután több, mint két órás szabad program következett. Ki-ki sétálhatott a belvárosban, vagy pihenhetett egy padon. Többen egy bevásárlóközpontban is nézelődtek.
Hazafelé Bors községben a nagyságos fejedelem Rákóczi Ferenc születési helyét néztük meg, ahol intenzív magyar történelmet és nemzettudatot tanulhattunk


KISINÓCI TÁBOR

2015. július 27-31.


Immár 12. alkalommal került megrendezésre a nyári ifjúsági tábor melynek helyszíne idén Kisinóc volt. Július 27-én 7 órakor 37 fővel indultunk neki a táborozásnak. Az odavezető úton meglátogattuk Vác nevezetesebb épületeit majd egy kis szabadidő keretében mindenki sétálhatott a városban, és kedvére fagylaltozhatott. Ezek után visszaszálltunk a buszra és tovább utaztunk a szállásra. A ház, ahol 5 napig voltunk a hegyek között helyezkedett el, több oldalról is erdő vett minket körül, de ezenkivül volt focipálya, sőt még medence is.
Másnap reggel, a reggeli után átbuszoztunk Visegrádra és gyalog megmásztuk a Fellegvárat, ami elég izgalmas és egyben fárasztó is volt. A vár megtekintése után ellátogattunk a bob pályára, ahol mindenki kedvére csúszkálhatott. Ez nagyon szórakoztató volt. Miután visszatértünk a szállásra, vacsora után megtartottuk az esti áhítatot. Az esti áhítatokon a magvető példázatának üzenete szólalt meg.
A tábor harmadik napján a rossz idő miatt otthon kellett maradnunk, de unatkozásra lehetőségünk sem volt, hiszen ekkor kerültek elő a társasjátékok, kártyajátékok és hasonló elfoglaltságok.
Elérkezett a negyedik nap, amikor busszal elmentünk a nógrádi várhoz, amelynek tetejéből gyönyörű kilátás fogadott bennünket. Ezután egy pár kilométeres tanösvényt jártunk be Szendehely-Katalinpusztán, majd elmentünk Nőtincsre, ahol a Seholsziget élményparkban tölthettünk el egy kis időt. A fárasztó nap után, a szálláson finom vacsorával vártak bennünket. Utolsó napon, a haza vezető út közben, megálltunk a törökmezői élmény és kalandparkban, ahol próbára tehettük bátorságunkat és legyőzhettük félelmeinket.
Mindent összevetve, igen élvezetes táborozásban lehetett részünk. Remélem, jövőre is megrendezésre kerül, és egyre többen látogathatnak el ilyen helyekre, ahol mi jártunk

Szabó Panna és Vantyuch Fruzsina


XII. HITTANOS GYERMEKHÉT


Július 13-17. között rendeztük meg immáron 12. alkalommal Hittanos Gyermekhetünket, melynek mottója: „Jézus nyomában” volt. Jézusunkat követve jártuk be Palesztina vidékét, és közben megismerkedhettünk Megváltónk életének olyan eseményeivel, melyek örök időkre szóló igazságokat hirdetnek: Isten ígéretei mindig beteljesednek; Jézus Isten Fia; Jézusnak hatalma van csodát tenni; Jézus reménytelen helyzetekben is tud segíteni; A Jézussal való találkozás megváltoztat, és arra indít, hogy beszéljünk róla. A demecseri Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott nyári gyermekevangélizációs anyag volt segítségünkre, hogy Jézus nyomába szegődve megértsük és a szívünkbe zárjuk ezeket az igazságokat. Isten áldása legyen azokon, akik összeállították a gyermekhét anyagát! Bízunk benne, hogy a szolgálat gyümölcse Tuzséron és számos más gyülekezetben is beérik majd!
Hétfőn reggel több, mint hatvan gyermek és harminc felnőtt és ifjú segítő, és néhány gyülekezeti tag kezdte meg tizenkettedik alakommal a hittanos gyermekhetet.
Minden nap reggeli áhítattal kezdtünk, melyen szép énekeket tanulhattunk meg, majd tiszteletes bácsi a napi aranymondások alapján mondta el Isten üzenetét. A templomi együttlét után sorversenyen vettek részt a szín szerinti csoportok. Már 12 éve hagyomány, hogy a táborban résztvevők a piros, a kék, a zöld, a sárga és a rózsaszín csoportokban bibliaismereti és ügyességi feladatokban mérhetik össze erejüket. A sorversenyeket Fülöp Árpádné Aranka tartotta. Érdekesebbnél érdekesebb feladatokat talált ki, melyek jól megmozgatták a résztvevőket. Miután sokat mozogtak a gyerekek, korosztály szerint bibliai foglalkozáson vettek részt, ahol hitoktatóink, óvónőink és tanáraink mondták el a kijelölt történeteket. A bibliai foglalkozáson feladatlapok megoldása, munkáltató anyagok elkészítése, valamint beszélgetések mélyítették el a hallottakat. Ezután a tiszteletes bácsi által összeállított bibliai tesztet oldották mega csapatok. Ebédelni a Lónyay Menyhért Általános Iskola Ebédlőjébe mentünk. Délutánonként kézműves foglalkozásokon vettek részt gyermekeink: gyöngyfűzés, üvegfestés, gipszfestés, nemezelés, szövés, hűtő mágnes készítés, vasalható gyöngyrakás, nikecel gömb készítés, gyöngyvarrás, tűnemezelés volt a választék. De emellett voltak, akik csocsóztak, fociztak, vagy ping-pongoztak. A délután uzsonnával zárult.
Hétfőn délután a Nyíregyházi Vadaspark egyik munkatársa Révész György tartott kisállat bemutatót, amit nagy élvezettel hallgattak a gyerekek.
Szerdán biciklitúrán vettünk részt. Tiszabezdéden felmásztunk a kilátóra, sétáltunk a tanösvényen, megnéztük a református templomot. Tiszaszentmártonban a felújított gótikus református templomot Márkus László nagytiszteletű úr mutatta be, és mondott el sok érdekességet a templom történetéről és a feltárásoktól. Itt a templomban tanultuk meg a kánai menyegző történetét. A Tófenék parkban ebédeltünk, ahol egyházközségünk közmunkásai, és a szociális központ dolgozói paprikás krumplit készítettek. Játék után indultunk haza Tuzsérra. Ezen a napon Ácsné Túróczi Edina volt a vezetőnk. Este a templomban áhítatot tartottunk, ahol vendégünk volt a görögkatolikus mustármag tábor.
Csütörtökön és pénteken a megszokott rendben voltunk együtt. Ezeken a napokon ki-ki befejezte elkezdett kézműves munkáját, és készülhettünk a táborzáró családi délutánra, amelyen reméljük, mindenki jól érzi majd magát!
Pénteken délután a Gyermekhetet istentisztelettel zártuk, melyen a hét üzenetéhez választottuk az igét: „Kövess engem!” (Mt 9,9) Jézus nyomában járva úgy, mint Máténak is, megváltozik az életünk. Az istentiszteleten hálát adtunk Istennek a hét áldásaiért, és köszönetet mondtunk segítőinknek és támogatóinknak.
SEGÍTŐINK:
- Nagy Zsuzsanna tanító-hitoktató
- Kepicsné Soltész Anita katechéta
- Toldiné Maklári Anita tanító
- Révész Anett tanító
- Fülöp Árpádné tanár
- Révészné Sajtos Judit tanár
- Révész Marianna tanár
- Virguláné Hercku Orsolya tanár
- Pirnág Oszkárné vezető óvónő
- Révész Katalin óvónő
- Révész Lászlóné ny. pedagógus
- Révész Mária
- Szelke Zoltánné
- Cserházti Gyuláné
- Nagy Istvánné
- Tukacs Sándorné
- Ácsné Túróczi Edina
- Nagy Enikő
- Révész Rózsa
- Sován Jánosné
- Lakatosné Pálfi Annamária
- Barabás Anett
- Révész Dorottya
- Révész Brigitta
- Pirnág Melinda
- Dr. Kozma Tünde
- Bodnárné Batár Jolán
- Halász Terézia
TÁMOGATÓINK:
- Titus Hitéleti Alapítvány
- Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye
- Tuzsér Nagyközség Önkormányzata
- Település Üzemeltetési Intézmény
- Tuzséri Szociális Központ
- Lónyay Menyhért Általános Iskola Konyha
- Tuzsér Községért Közalapítvány
- Lakatos Bertalanné vállalkozó
- Nemes Tamás vállakozó
- Bodnár Miklósné Újlaki Ella, Tímár
- Révész Zoltán és ifj. Révész Zoltán
- Révész Barnabásné
- Újlaki Sándorné
- Bálint Béla főgondnok – tábortűz előkészítés
- Gondozónőink akik kalácsot sütöttek a táborzáróra
- Közmunkásaink
- Klicsu Ferencné
- Révész Zoltánné s
- Hozdik Józsefné
- Fülöp Károly

SOLI DEO GLORIA!


HITTANOS TANÉVZÁRÓ

2015. június 14.


Kedves Testvéreim!
Hittanos tanévet zárunk. A mai nap csak is a hálaadásról szólhat. Hála a 466 hittanos gyermekért óvodától – nyolcadik osztályig. Benne hála az 1,2,5,6 évfolyamokon a 209 hit-és erkölcstanos diákért. Hála a hitoktatókért, és hála azért, hogy a Lónyay Pálma Óvodában és a Lónyay Menyhért Általános Iskolában zavartalanul szolgálhattunk, végezhettük a tanítvánnyá tétel nehéz, de áldott és reményteli szolgálatát.
Több, mint 9 hónappal a hátunk mögött, kellően elfáradva, a nyári pihenésre gondolva hálát adunk Istennek a 2014/2015-ös tanévért, melynek legfontosabb eseményeiről hadd adjunk most számot.
- 2014. szeptember 1-én vette kezdetét a tanév, és benne a református hit – és erkölcstan oktatás. 209 tanuló kapott a Kálvin Kiadó közreműködésével szép és új tankönyveket és munkafüzeteket. 1 és 5. osztályokban rendes, 2 és 6. osztályokban kísérletiek voltak a könyvek és a munkafüzetek.
- szeptember 14-én tartottuk itt a templomban a hittanos tanévnyitót, melyen hit-és erkölcstanos gyermekeink is szolgáltak.
- október 6-án a Történelmi emlékparkban az iskolával közösen emlékeztünk az aradi vértanúkra.
- október első vasárnapján Teremtés Ünnepet tartottunk, melyen Révészné Sajtos Judit tanárnő vezetésével a gyermekek a víz fontosságára hívták fel a figyelmünket.
- Az adventi – karácsonyi időszakban hittanosaink a vasárnapi istentiszteleteken, az idősek karácsonyán és az adventi gyertyagyújtások alkalmával szolgáltak a gyülekezetben.
- Januárban az ökumenikus imahét egy estéjén ünnepi műsort adtak gyermekeink.
- március 1 vasárnapján Bibliavasárnapot ünnepeltünk, szintén hittanosaink közreműködésével.
- A húsvéti ünnepkör istentiszteletein is szolgáltak gyermekeink hitoktatóik felkészítésével.
- április 24-én, az év fáját ültettük el.
- május 1 vasárnapján alsós és felsős hittanosaink ünnepi szolgálattal köszöntötték az édesanyákat.
- május 16-án 25 konfirmandus növendék vizsgázott, majd másnap hitükről tettek vallást.
- Pünkösdkor konfirmandusaink együtt a nagy gyülekezettel úrvacsorát is vettek.
- június 4-én, a reggeli istentiszteleten az iskola tanulóival együtt emlékeztünk meg a trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulójáról.
- egész évben gyermekeink igyekeznek kivenni részüket a gyülekezeti szolgálatból. Köszönet ezért nekik és szüleiknek, valamint az őket felkészítő hitoktatóknak!
- szeptembertől a nyári szünidőig vasárnap a délelőtti istentisztelet előtt gyermek istentiszteletet tartunk, melynek résztvevőinek száma növekszek. 20-30 fő között van a rendszeresen járók száma. Köszönhető ez az egyházi iskolák jelenlétének, és nem utolsó sorban a hit-és erkölcstan oktatásnak is! Ma a gyermek istentiszteletre járók szolgálatából kiderült, hogy mivel foglalatoskodtak az elmúlt tanévben. A korosztály: óvoda nagycsoport-ötödik osztályig.
A mögöttünk lévő tanévben 24 csoportban 466 gyermek vett részt a református hitoktatásban.
Azért imádkozunk, hogy Isten Szentlelke tegye gyümölcsözővé a gyermekek szívében az áldott magvetést.
Ebben a tanévben Nagy Zsuzsanna tanító – hitoktató és Kepicsné Soltész Anita katechéta voltak segítőtársaim a hitoktatás szolgálatában. A nyári szünetben áldott feltöltekezést kívánunk hitoktatóinknak!

Szeretettel köszönjük meg Pokol Miklós igazgató úrnak, Kazamérné Kiss Klára igazgató helyettes asszonynak, és Pirnág Oszkárné óvodavezetőnek, hogy Intézményeikben biztosították, és segítették a zavartalan szolgálatot a hitoktatásban.
Ez év tavaszától új munkahelyen tanít Fülöp Árpádné Aranka, akinek az elmúlt években, mint igazgatóhelyettesnek sokat köszönhettünk, a hit –és erkölcstan és a fakultatív hittan megszervezésében. Isten adjon neki sok erőt és áldást az új munkahelyén való helytálláshoz!

A tanévzárón megjutalmaztuk azokat a gyermekeket, akik kimagasló szorgalommal és magatartással voltak jelen a hittanórákon, és szolgáltak a gyülekezet közösségében. Külön jutalmaztuk a hűséges gyermek istentiszteletre járókat is.

A tanévzáró után a gyerekek a helyi Jégvirág Fagyizóba kaptak fagylatjegyet.

Isten adjon áldott pihenést nyári szünetben mindenkinek!


V. KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ DÉLUTÁN


Június 24-én egyházközségünk Házi Segítségnyújtó Szolgálata immáron ötödik alkalommal rendezte meg gondozottjai és a gyülekezet idősei számára közösségformáló délutánját. Az alkalom helyszíne idén a felújított Művelődési Ház volt. Az érkezők megcsodálhatták a Lónyay - kastély egyik szárnyépületéből kialakított szállót, és megtekinthették a kapuépületben kialakított helytörténeti kiállítást.
A közös együttlét énektanulással vette kezdetét. A 136. zsoltárt tanultuk meg, majd Bodnár Róbert lelkipásztor a 2 Korinthus 4,16 alapján tartott rövid igehirdetést. A külső emberünk megromolhat, és különféle próbákban szenvedhet, hordozhatja az idős kor sokfajta jeleit, de a belső emberünk, Isten kegyelmében naponként megújulhat. Így lehet az idős kor, a hosszú élet valóban áldás!
Az áhítat után Bodnár Róbert lelkipásztor, Kutasi Zoltán gondnok úr, és Gilányi gyöngyi megbízott vezető gondozó köszöntötték a jelenlévőket. Ezután gondozónőink, közmunkásaink, gondozottjaink és ifjaink szolgáltak. Mivel idén hunyt el az áldott életű Füle Lajos költő, ezért őrá is emlékezve és életéért hálát adva, az ő versei és gondolatai formálták közösségünket. Kertész Lajosné ny. iskolaigazgatónő ismertette Füle Lajos életét. Tar Gyuláné és Barabás Anett egy-egy verset szavalt el, és a dolgozóink egy - egy szép gondolatot és egy igét tolmácsoltak felénk. Ezután Pokol Barbara citerázott, Karacs Dávid szintetizátoron játszott, Vantyuch Fruzsina, Szabó Panna és Balogh Edit énekeltek, és az Aranyalma Nyugdíjasklub néptánc koreográfiát adott elő. Nemes Csabáné Klárika pedig Arany János: Fülemüle című költeményét szavalta el.
A közös együttlétet szeretetvendégség zárta, melyet Szabó Sándor és családja készítettek el számunkra.
A több, mint száz résztvevő jól érezte magát, és várják a következő alkalmat, amikor ilyen nagy közösségben és szép élményekkel betelve lehetnek együtt!

Megjegyzés: Sajnos a délután második felét már nem tudtuk megörökíteni.


KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ


"Én …….. konfirmációi fogadalmamat, az Úr szent színe előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten megerősítem. A konfirmációban vállalt elkötelezettséget továbbra is megtartom. Református anyaszentegyházunknak holtig hű, úrvacsorával élő, és szolgáló tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. "Június 28-án, a vasárnap délutáni istentisztelet keretében találkoztak azok, akik 50, 45, 40, 35, és 30 évvel ezelőtt konfirmáltak gyülekezetünkben. A népes számú meghívottak közül sajnos többen a távolság vagy éppen betegség miatt nem tudtak részt venni a találkozón. Néhányan pedig sajnos már nem élnek az egykori konfirmandus csoportokból.
A résztvevők Istennek adtak hálát az eddig megtett útért, és régi fogadalmukat, most megújították. Együtt a gyülekezettel részesültek az úrvacsora sákramentumában is. Az ünnepi alkalmon az egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara is szolgált.
Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.


KANONIKA VIZITÁCIÓ

2015. május 31.

AZ EGYHÁZLÁTOGATÓSÁG FELJEGYZÉSE:

A Tuzséri Református Egyházközség szépen gondozott gyülekezet képét mutatja. A presbitérium aktívan vesz részt a szolgálatokban. A gyülekezet áldozatosan szolgál és adakozik is. Kiemelkedő egyházmegyei szinten is a az egy főre jutó adomány. Külső felújítások tekintetében mindegyik épületüket renoválják folyamatosan, az elmúlt éven különösen a parókián végzett feladatok kiemelkedőek. Önerőből 11 milliós beruházás fejeződött be a vizsgált évben. Az önerő mellé köszönet illesse az önkormányzat támogatását is, melynek nyomán 900.000 Ft-al járult hozzá az építési feladatokhoz. Tervezi több éve a gyülekezet közösségi ház építését is, melyhez kívánjuk, hogy adja meg a Mindenható Isten az Ő kegyelmes szeretetét, hogy mindezek meg is valósuljanak.

Szép folytatás ez - odaszánással párosulva - a templom teljes felújítását követően. A közösségnek van énekkara is, mely folyamatosan szolgál a gyülekezeti alkalmakon, több ízben is a szépen felújított orgona kíséri az énekeket. Melyen nemcsak énekkísérettel, de orgonaművekkel hűséggel szolgál a gyülekezet kántor-orgonistája. Kiterjedt gyülekezeti iratmissziója, internetes honlapja is van az egyházközségnek.
Az anyakönyveket rendben találtuk, a gyülekezeti adminisztrációt tekintve pedig példás rendet gyakorol a lelkipásztor vezetve a hivatalt. Több éve elektronikus formában is rendelkezésre áll a nyilvántartás, és a könyvelés. Az egyházmegyei számvizsgálat tavasszal ezeket is megvizsgálta és mindent a legnagyobb rendben talált.

Fájdalmának ad viszont hangot, hogy felesége Bodnárné Batár Jolán kisvárdai iskolalelkész és vallástanár 2014. szeptember hónapjától novemberig megalázó módon mint hűséges lelkipásztor munkanélkülivé lett. Ellenben a tuzséri gyülekezet megválasztotta beosztott lelkipásztorának. A gyülekezet sajnos emellé javadalmat nem tud biztosítani.
2014. novemberétől világi állásban dolgozik, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Területi Gyermekvédelmi Központjában Nyíregyházán, mint gyermekvédelmi gyám.
A lelkipásztori beszámolóban hálát ad a lelkipásztor, hogy a sokszor darabjaira hulló magyar valóság közepette a gyülekezet mégis az életképesség jeleit mutatva hitvalló közösségként szolgál.
Egyházlátogatóság a lelkipásztor, a presbitérium, és a gyülekezet életére és szolgálatára Isten gazdagító áldását kéri és kívánja.


TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS


Június 4-én reggeli áhítat keretében emlékeztünk meg a 95 évvel ezelőtti Trianoni Békediktátum aláírásáról. Az áhítaton gyászos szomorúsággal, de élő reménységgel csendült fel ajkunkról a 90. zsoltár. Bodnár Róbert lelkipásztor Jeremiás Siralmai könyvéből az 5. részt, és Máté evangéliumából a boldog mondásokat olvasta fel. Ezután az 1930-ban kiadott ágendáskönyv szenvedő magyarokért mondott imádsága hangzott el. A Himnusz éneklése után Ferkovics Tibor polgármester mondott beszédet. Az áhítat a Szózat éneklésével zárult, majd a templom mellett a Trianon Emlékhely megkoszorúzása következett.

A trianoni gyásznapon úgy fejezzük ki fájdalmunkat, hogy a Hősök emlékművénél félárbocra engedtük a nemzeti lobogót, és a toronyra kitűztük a gyászlobogót. Déli harangzúgás pedig a magyar nemzet örök összetartozását hirdeti!

Este 6 órakor Koltay Gábor: Trianon című dokumentumfilmjét nézzük meg.


SZERETETHÍD

2015. május 29.


Május 29-én gyülekezetünk megtartotta a SZERETETHÍD önkéntes diakóniai napot.
A reggeli áhítat előtt minden résztvevő megkapta a "Szeretethíd" feliratú pólóját, melyből mintegy 120 darab talált gazdát. A reggeli áhítaton az az ige szólt hozzánk, az Ékes - kapui sánta meggyógyításának történetéből, melyben Péter ezt mondja az alamizsnát kérőnek: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked." (ApCsel 3,6.) Olyan sok mindennel kapcsolatban mondjuk, hogy nincs. Nincs aranyunk és ezüstünk. Nincs olyan anyagi fedezetünk, hogy minden éhezőt jóllakassunk, hogy minden szükséget szenvedőt megelégítsünk. Ez sok esetben elszomorít. De amink van azt kell adnunk! És mink van? Péter így folytatja tovább: "A názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" (ApCsel 3,6.) Van Jézusunk, megváltó Urunk, akinek a nevében elindulhatunk, hittel és imádságos lelkülettel tehetünk másokért, a közösségért! Így tettünk a Szeretethíd napon sok mindent. Hogy mit?
- betegeket látogattunk
- idős gondozott testvéreinknek bátorító igét és mosolygót vittünk
- a fényeslitkei idősek otthonában élő tuzsériakat meglátogattuk
- a Lónyay család sírkertjét kitakarítottuk
- a Lónyay - kastély parkjában száraz gallyat és szemetet szedtünk
- a volt református iskola épületét javítottuk
- füvet nyírtunk, virágágyásokat gondoztunk, árkot takarítottunk
- a parókia és a templom környékét szépítettük
- a Történelmi Emlékpark kopjafáit és a székely kiskaput festettük le
- a kálongatanyai kápolnát és környékét szépítettük
- az egyház által 1896-ban ültetett millenniumi tölgyfa környékét takarítottuk és készítettük elő kisgépi fűnyírásra
- a Történekmi Emlékparkunkban kerti csapot alakítottunk ki.
- az Önkormányzattól kapott gyümölcsfákat ültettük el a kialakítandó tanösvényünk területén
- finom ebédet főztünk
- délután "Szeretethíd" foci és torna alkalmával a testünket erőnlétét segítettük elő.
Mindezt tettünk hitből, szeretetből, Jézusunk nevében, örömmel, és jó hangulatban!
A napot esti istentisztelettel zártuk a templomban, ahol Jézus hegyi beszédéből a só és a világosság példázata (Máté 5,13-16.) alapján szólt hozzánk Urunk. Legyünk a világnak jó ízt adó SÓI, és ragyogó VILÁGOSSÁGAI. Május 29-én ilyen ízt adó sói és ragyogó fényei voltunk településünk lakóinak. Bárcsak naponta lenne tapasztalható ez a csoda. Az esti istentisztelet az egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkarának "Szeretethíd Kóruuszolgálatával" ért véget.

A két legfiatalabb résztvevő Révész Lilla és Békési Zoé voltak, ők néhány hónaposak. A legidősebb Révész Kálmánné Vilma néni, aki 89 évesen betegeket látogatott lányával, sőt a fényeslitkei idősek otthonába is szeretettel látogatta meg a tuzséri gondozottakat.

Mi tuzsériak így vettünk részt az egész Kárpát medencére kiterjedő Szeretethíd Önkéntes Napon! Így lettünk felkiáltójellé!

A fotók megtekintéséhez kattintson a csoportképre!


KONFIRMÁCIÓ

2015. május 16-17.


Május16-án 25 ifjútestvérünk vizsgázott Presbitériumunk előtt a tanult konfirmációi káté alapján. Másnap ünnepélyes keretek között tettek hitükről vallást, és kötelezték el magukat, hogy református egyházunknak holtig hűséges és áldozatkész hívei lesznek.

Konfirmálók névsora:
1. ALBERT EUGÉNIA
2. BALOGH EVELIN
3. BALOGH KATALIN
4. BALOGH RITA
5. BALOGH ZOLTÁN
6. BÓNIZS VIVIEN
7. BORBÉLY DÁVID
8. CSONTOS BENCE
9. GAZDAG DOMINIK
10. HORVÁTH VIVIEN
11. KOSZTA ZOLTÁN
12. LAKATOS EMILIA
13. LAKATOS ERZSÉBET
14. MÁTÉ ANASZTÁZIA
15. NAGY KRISZTIÁN
16. RÉVÉSZ KRISTÓF
17. RÉVÉSZ PANNA
18. RÉVÉSZ ZSOLT
19. ROSTÁS BENEDEK
20. ROZVICSÁK GABRIELLA
21. SZABÓ SÁNDOR
22. SZŐKE GEORGINA
23. SZTOLYKÓ AMANDA
24. TÁNGYES GRAZIELLA
25. TÓTH VIKTOR

Isten áldása legyen életükön!


Imádkozzunk értük eképpen:
"Örökkévaló és mindenható Isten, aki kegyelmesen ígérted nekünk a víztől és a Lélektől való születés csodáját és bűneink bocsánatát, erősítsd meg megváltott gyermekeidet, akik most nevedről vallást tettek. Ajándékozd meg őket Szentlelkeddel, a Vigasztalóval. Add, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk Hozzád, hogy a Lélek ajándékai adassanak nekik bőségesen. Töltsd meg őket kegyelmeddel, hogy egész életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos tiszteletüket, odaszánják Neked tetsző kedves áldozatul. Ámen."


ALMATERMÉS MEGÁLDÁSA


Május 8-án került sor a Nagy Sándor Kertbarát Klub szervezésében a szokásos tavaszi kertszemlére, melynek keretében Isten áldását is kérik az almatermésre. Ez az alkalom mely mindig áldozócsütörtökön szokott lenni, most egy héttel hamarabb került megrendezésre, hogy a 86. esztendejét taposó, nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő Dr. Pethő Ferenc, az almatermesztés kiváló kutatója is részt vegyen a rendezvényen.
A 4. számú főút melletti almáskertben gyülekeztek a helyi és a más településről érkezett kertbarátok, és gazdák. Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor rövid áhítat és imádság után kérte Isten áldását az idei évi almatermésre. A lelkipásztor arra is figyelmeztetett, hogy az olyan szép és bő terméssel, amilyen a tavalyi is volt, célja van az Úrnak: mások megsegítése! Így gondoltak a résztvevők együtt érző szívvel a kárpátaljai magyarokra és a nepáli földrengés áldozataira is.
Az áhítat után Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Lakatos Bertalan, a Klub elnöke ismertette a programsorozatot. A kertszemlét követően a Lónyay Menyhért Általános Iskola ebédlőjében szakmai fórumot tartottak, ahol Dr. Pethő Ferenc tanár úr az éppen 110 éve született Nagy Sándornak, a tuzséri Kertbarát Klub névadójának, a híres szabolcsi kertésznek az életrajzát ismertette. De emellett számos szakmai kérdést is megvitattak a gazdák, amely az almatermesztés javítását és színvonalát eredményezheti. Még pályázati lehetőségek ismertetéséről is szóltak a meghívott szakemberek. Estére pedig közös vacsorával zárult a nap.
Mai világunkban, a mezőgazdaságban dolgozók és vállalkozók között példa az ilyen közösség, melyet 50 éve karol fel a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub.


SZILÁGYNAGYFALU

2015. április 12.


A húsvét utáni első vasárnapon találkozott a 2010-óta testvérgyülekezeti kapcsolatban lévő nagyfalui és tuzséri egyházközség a szilágysági gyülekezet templomában. Az öt éve elkezdődött testvéri kapcsolat a tuzséri lelkipásztor révén vámospércsi gyökerekkel is rendelkezik. A két egyházközség szeretetteljes kapcsolatának a gyümölcse, hogy 2012-ben a két település vezetése hivatalos formába öntött testvéri kapcsolatot létesített.
A nagyfalui testvérek szeretettel vártak és fogadtak bennünket gyülekezetükben. A délelőtti istentiszteleten Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor hirdette Isten üzenetét a János 20,28-29. alapján, amely megerősítette a húsvéti feltámadás hitet a gyülekezet tagjainak szívében: Nincs mit kételkedni, mert valóban feltámadt az Úr, és hogy valóban elhiggyük, ezért számunkra, hitetlenkedők, kételkedők és a tanítványi-gyülekezeti közösségből való hiányzók számára újból megjelenik. Majd Szabó Panna és Vantyuch Fruzsina szavalatát hallgathatta meg a gyülekezet. Az ünnepi műsor kiemelkedő része volt a tuzséri „Soli Deo Gloria” Énekkar szolgálata. A szolgálatokat Kepicsné Soltész Anita katechéta, és Iscsenkó Natália tanárnő szavalata zárta. Végül Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség polgármestere adta át a település köszöntését a vendégül látóknak.
A templom bejárataihoz kitett ízletes és gyönyörű almákból a gyülekezet tagjai ajándékba vihettek haza. A tuzséri alma most is nagy örömére szolgált a nagyfaluiaknak.
Az istentisztelet után finom ebédre invitáltak bennünket. Ebéd után a Bárókertbe sétáltunk át, ahol a helybeli lelkipásztor a Bánffy-kastély történetéről és a gyülekezet tulajdonában lévő kastéllyal kapcsolatos tervekről beszélt. Ezután a tavaly átadott új és korszerű óvodát tekinthettük meg.
A délutáni istentiszteleten a tuzséri küldöttség a 37 éve Szilágynagyfaluban szolgáló és májustól nyugdíjba vonuló Lukács Józsefet köszöntötte és adott hálát Istennek a közel négy évtizedért, amelyből egy fél évtizedig a tuzsériak „testvér lelkipásztora” lehetett a nagytiszteletű úr. Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor a 1Timótheus 1,12-17 és az 5Móz 6,20−24. alapján a hálaadó emlékezésről szolgált. Az igei szolgálat üzenete versek és kórusművekkel folytatódott. Így szavalta el Bodnárné Batár Jolán tuzséri beosztott lelkipásztor Bartalis János: Isten kezében című versét. A „Soli Deo Gloria” Énekkar szép hálaadó zsoltárokkal és kórusművekkel köszöntötte a gyülekezet lelkipásztorát. A Tuzséri Református Egyházközség nevében Bálint Béla főgondnok és a lelkipásztor házaspár adta át a gyülekezet ajándékát Lukács Józsefnek és kedves feleségének, Ibolya néninek. Tuzsér Nagyközség Önkormányzata emlékplakettel fejezte ki köszönetét nagytiszteletű úrnak az elmúlt évek közös együtt munkálkodásáért. Az emlékplakettet Ferkovics Tibor polgármester és Dr. Szép Béla jegyző adta át. Lukács József lelkipásztor úr meghatódottan köszönte meg, hogy a tuzséri testvérek ilyen szeretettel gondolnak a nagyfalui gyülekezetre és nyugdíjba készülő lelkipásztorára. A házigazda reménységgel szólt arról, hogy az ő nyugdíjba vonulása után ugyanilyen virágzó marad a két gyülekezet testvéri kapcsolata.
Az istentisztelet után a méltán világhírű gombatermelő és csomagoló üzemet tekinthettük meg, mint érdekességet és látványosságot. Finom vacsorával a nagyfalui Ifjú Házasok Énekkara látott el bennünket. Áldott és szeretetteljes együttlét után indult haza a tuzséri küldöttség Szilágyságból Szabolcsba. Istennek legyen hála ezért a szép és áldott húsvét utáni vasárnapért.


A fotókat a csoportképre kattintva érheti el!


MÁRCIUS 15. A SZATMÁR - LÁNCOSBAN


Március 15-én egyházközségünk "Soli Deo Gloria" Énekkara a szatmárnémeti Láncos - templomi Egyházközség meghívására ünnepi műsorral szolgált nemzeti ünnepünk napján. Igét Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor hirdetett a 96. zsoltár alapján. Az énekkar a nemzeti ünnephez kapcsolódó kórusművekkel szolgált. Így csendült fel a híres Láncos - templomban Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Gárdonyi Zoltán: Tartsd meg hazánkat, Isten!; Szokolay Sándor: Fohászkodás a nemzet felemelkedéséért; J. Brahms: Az Úr kezében életem; Ádám Jenő: A 130. genfi zsoltár; és Vándor Gyula: Csend van bennem című kórusművei. De két szép, magyarságra nevelő és buzdító vers is elhangzott: Petőfi Sándor: Magyar vagyok és Pósa Lajos: A hazáért. Az istentisztelet végén a két egyházközség kórusa közösen énekelte el az Ősi ír áldást.
Korda Zoltán nagytiszteletű úr szeretettel köszöntötte a vendég szolgálattevőket és áldást kért a tuzséri gyülekezetre. A Láncos templomiak szeretettel fogadták el a tuzsériak invitálását, hogy ősszel nálunk fognak majd szolgálni.
Az istentisztelet után a helyi Kálvineumban finom ebéddel vártak bennünket a helyiek. Néhányan még a március 15-i ünnepi felvonulást is megtekintették.
Ebéd után a hazaút során, a főútról letérve megtekintettük az 1970-es árvízkor elnéptelenedett falut Nagygécet, melynek Árpád kori templomát szépen helyreállítják.KÖZLEMÉNY

Kattintson a szöveges mezőre!


15 ÉV SZOLGÁLAT

2014. november- 9-én ünnepelte a „ Soli Deo Gloria” Énekkar 15 éves jubileumát zenés áhítat keretében nagyközségünk református templomában.
Ilyen hosszú folyamatos működés tudomásom szerint”nem volt a Tuzséri Református Egyház történetében. Ez bármely művészeti együttesnél elismerést érdemel, de különösen becsülendő egy amatőr csoport életében. Kell hozzá a zene szeretete és az ügy szolgálatának alázata. Nem véletlen, hogy először 1 alkalomra álltak össze az énekelni szerető asszonyok, hogy fokozzák az ünnep meghittségét, fényét.
Első vezetőjük, Boros Erika még maga is tanult (kántornak), de buzgalommal kereste és találta meg azokat az egyházi énekeket, amelyek a csoport képességének, felkészültségének megfeleltek.
2008-tól kapott a kórus szakképzett vezetőt Galambosné Kiss Erzsébet személyében. Az ő szakmai tudásának, áldozatos munkájának köszönhető, hogy az évfordulóra majd 2 órás, magas színvonalú műsort tudtak bemutatni. És természetesen kellett az énekkar tagjainak szorgalma, lelkesedése, kitartása a sokszor bizonyosan fárasztó próbákhoz.
Az egyházi ünnepkörökhöz kapcsolódó műveket énekeltek a zenetörténet különböző korszakaiból. Galambosné nemcsak vezényelte az énekkart, hanem többször hangszeren kísérte is biztonságot nyújtva, az amatőr énekeseknek ( Galambosné Kiss Erzsébetet már kezdő pedagógusként a megye legjobb zongorakísérőjeként emlegették a különböző versenyeken nyújtott teljesítménye alapján).
Szerencséje az együttesnek, hogy van két kitűnő szólóénekese: Bodnárné Batár Jolán és Tar Edit.
Kiemelkedően szólaltatták meg Otto Fischer „Lennék bár kis harang” című művében az Ave Maria részt. Zengő szopránjuk betöltötte a templomot, méltó kiegészítője volt a kórusnak.
Az egyes műsorrészek között Dr. Kozma Tünde kántor ihletett, pontos orgonajátékát hallhattuk, s kerek egésszé tette a zenés áhítatot Virguláné Herczku Orsolya megszokott szép versmondása és összekötő szövege (Ez utóbbiból értesülhettünk az énekkar eredményeiről, szerepléseiről is.) Bizonyára hozzájárul a 15 év sikereihez az is, hogy a csoport jó közösség. Szívesen töltik idejüket együtt kirándulásokon vagy egy- egy közös vacsora alkalmával.
Kívánok további hosszú életet a „Soli Doe Gloria” Énekkarnak, jó egészséget, kedvet a tagoknak, támogatást a község és az egyház vezetői részéről.

Nemes Csabáné
nyugdíjas énektanár


PARÓKIAFELÚJÍTÁS


Elkészült a parókiafelújítás II. üteme. Idén a tetőcsere, a homlokzat szigetelése, a lépcsők burkolása és az épület körüli járdák térkövezése készült el.
A beruházása teljes költsége 11.064.858 Ft, melyet a gyülekezet önerőből fog teljesíteni 2014-2015-ben.
Hálás szívvel köszönjük a kedves Testvéreknek a "parókiafelújítás" címén befizetett adományokat! Az adományok befizetésére mindaddig lesz még lehetőség, ameddig az egyházközség nem teljesíti a vállalkozó felé a költségek kifizetését.

A fotóra kattintva megtekinthetik a felújítás fázisait!


ÉNEKKARI JUBILEUM


15 éves énekkari jubileum, 2014. november 9. du.

Textus: Zsoltárok 98.

Kedves Testvéreim! Ünneplő Gyülekezet!
Tizenöt esztendővel ezelőtt, néhány jó hangú, lelkes asszony közreműködésével egy kis gyülekezeti alkalmi kórus állt össze, hogy kedveskedjenek az egyházlátogató istentiszteleten, és dicsőítsék a mindenható Urat. Régi, jó gyülekezeti szokás elevenedett meg akkor ezzel: Énekkara lett ismét a gyülekezetnek. Akkor még nem is gondolták ennek a kis énekkarnak a tagjai, hogy rövid időn belül már, mint rendes gyülekezeti énekkar, rendszeres próbákkal és szolgálatokkal állnak elő és teszik azt, amit egy egyházi énekkarnak tenni kell: dicsőítik az Urat, és gazdagítják a gyülekezeti alkalmakat.
Azóta az egyházközség énekkara a gyülekezet egy kedves színfoltja. Mint egy családi közösség, a nagy családon belül. És mint emberi közösség, tele emberi dolgokkal: kirándulások, beszélgetések, fárasztó próbák, szeretetteljes barátságok, néha viták és különbözőségek, de mégis egy kórus, egy énekkar, melyet egyetlen dolog tart össze, az, amit ma olvastunk a 98. zsoltárban: ÉNEKLÜNK AZ ÚRNAK!
Tizenöt év! Egyházi ünnepek, közösségi alkalmak, megemlékezések, nemzeti ünnepek, falusi rendezvények, esküvők, keresztelők, temetések, vagy éppen kórustalálkozók, testvérgyülekezeti kapcsolatok… ezek mind-mind olyan alkalmak, ahol énekkarunknak lehetősége nyílik az Isten magasztalására. Mert ezért van az énekkar, hogy az Urat szolgálja!
A mára már négyszólamú vegyes karrá fejlődött énekkar 2004-ben vette fel a „Soli Deo Gloria” nevet. Egyedül Istené a dicsőség. Még a neve is az Istent magasztalja a kórusnak!
Ma, ezen a jubileumi istentiszteleten, zenés kórusszolgálaton valóban csakis Istené legyen a dicsőség a megtett útért, a sok szépe megtanult és előadott kórusműért, az elért sikerekért, eredményekért!
A 98. zsoltár BUZDÍTÁS A SZABADÍTÓ ISTEN DICSÉRETÉRE. Ez minden énekkar, kórus, vagy csak egyszerű éneklő közösség feladata. Ez a mienk is: BUZDÍTANI A GYÜLEKEZETET AZ ÉNEKLÉSRE, más szóval ÉNEKELTETNI A GYÜLEKEZETET. Ha ez a cél feledésbe merül és csak a sikerek elérése a cél, akkor lehet szépen éneklő kórus, énekkar a közösség, de már nem gyülekezeti! Én hiszem, hogy a mi énekkarunk GYÜLEKEZETI ÉNEKKAR, amely sokat áldoz arra, hogy a szolgálataival mindenütt felhívja a figyelmet az Isten magasztalására! Akkor is, ha egyházi művet énekel, és akkor is, ha jókedvű népdalt!
Az éneklés, azt mondják tehetség kérdése. Én inkább azt mondom, Isten gyönyörű ajándéka! Olyan ajándék, melyért, aki kapja, hálásnak kell lennie, és ezt a szép adományt a hűséges és alázatos szolgálattal kamatoztatnia kell! Énekkaros testvérek, énekelni szerető testvéreim! Mi hogyan sáfárkodunk az ajándékba kapott hangunkkal? Én hiszem, hogy a mi kis közösségünk, majd nemsokára kiderül, hogy jól! Így fogadja majd a gyülekezet a szívből jövő, és szeretetteljes szolgálatunkat, mely mögött sok-sok próbálkozás, csiszolás és fáradozás van. De hiszem, hogy megérte, mert Istennek tettük és tesszük!
Az éneklés szolgálat. A színpadon előadnak, míg a templomban szolgálnak. Ma a zsoltáros is arra figyelmeztet, hogy új énekkel szolgáljuk Istent, mert csodadolgokat cselekedett. Amikor felcsendül az ének, akár a kórus, akár a gyülekezeti, ez kell, hogy szüntelen eszünkben legyen: ISTEN VALÓBAN CSODÁT TESZ!
Csodát tesz a mi életünkben, mert meghallgatja imádságainkat, gondunkat viseli, megbocsátja bűneinket, megváltja életünket! Nagyszerű érzés erről énekelni! Csodálatos, ahogy a Szentírás emberei teszik ezt, akár most ez a zsoltár. Csodálatos az, ahogy teszi ezt egy jól összeszokott énekkar, és csodálatos, amikor az istentiszteleteken megszólal az orgona, ez a csodálatos hangszer és a gyülekezet éneklésben önti ki szívét lelkét az Isten előtt, magasztalva őt zsoltárokkal és dicséretekkel!
Isten áldja meg az Őt énekelve szolgáló közösségét! Ámen.


EGY LÉLEKÉRT SE!

Hittanos tanévnyitó


2014. szeptember 14-én, vasárnap délután kértük Istenünk áldását a 2014/2015-ös tanévben a hitoktatás szolgálatára.
Az ünnepi istentiszteleten a kötelező hit-és erkölcstanos gyermekek közül adtak ünnepi műsort.

Egy lélekért se érjen vádja, hogy temiattad nem látta meg Őt!

A Református Énekeskönyv egyik kedves dicséretének sora jutott eszembe, amikor összesítettem a hit – és erkölcstanos, valamint a fakultatív hittanosok létszámát, és egy nagyon szép, magas eredmény jött ki: 466 gyermek. Kimondani is sok ezt a közel félezer óvodást és iskolást, akik szeptembertől, némelyek októbertől hittanosaink lesznek a 2014/2015-ös iskolai tanévben. Igen kimondani is sok, nemhogy tanítani őket. Tanítani őket olyan lelki dolgokra, melyekre igazából csak sok év, vagy akár évtized múlva lesz szükségük. Éppen fordítva, mint némely más tantárgyból, ahol a megtanult sok szép ismeret nagy része sajnos a feledés homályába vész mire felnőtté lesz a gyermek. Itt pedig olyan lelki dolgokról hallanak, amire éppen a nagykorúság nehéz idején lesz szükségük.
466 gyermek lelkéért, hitbeli növekedéséért vagyunk felelősek úgy, mint lelkipásztorok, hitoktatók, és mint gyülekezet. Munkálkodnunk kell azért, hogy ne érjen bennünket vád egy-egy gyermeket illetően sem, hogy nem tettük meg a legkevesebbet is érte, elmondva egy – egy kis bibliai történetet, egy – egy aranymondást, vagy legalább annyit, hogy Jézus téged is szeret!
Egy lélekért se! Mi a 466-ból egy! Még azért a legrendetlenebb, legpimaszabb, legidegesítőbb kamaszért sem, aki úgy teszi tönkre a hittanórai szolgálatot, hogy a hitoktató szinte szóhoz sem tud jutni!
Egy lélekért se! Nagyon nehéz a mértéke e tekintetben a jézusi szeretetnek! Ennek pedig úgy tudunk valahogyan eleget tenni, ha napról napra kérjük Istenünket, hogy adjon erőt a hitoktatás szolgálatához. De a gyülekezet tagjainak is szól ez az egy lélekért se! A gyülekezeti imádság biztonságot adó hátterébe a hitoktatóknak, lelkipásztoroknak jó dolog visszavonulni hétről – hétre, és érezni, hogy nem egyedül hanem Istennel és a gyülekezettel együtt teszem a tanítvánnyá tétel szent szolgálatát, hogy egy lélekért se érjen vádja téged, hogy temiattad nem látta meg őt!

Isten áldja meg gyülekezetünk hitoktatásban végzett szolgálatát!

Szeretettel hirdetem, hogy a 2014/2015-ös tanévben tanévben 24 csoportban, 466 fővel folyik az óvodában és az iskolában a hitoktatás.
Részletezve: Óvoda 5 csoport 107 gyermek
Iskola
Kötelező hit és erkölcstan 1,2,5,6 évfolyamon 11 csoport 209 gyermek
Fakultatív 3,4,7,8 évfolyamon 8 csoport 150 gyermek
Összesen: 466 gyermek részesül hitoktatásban!

Személyi feltételek:
Hitoktatóink: Nagy Zsuzsanna tanító hitoktató
Kepicsné Soltész Anita katechéta
Bodnár Róbert lelkipásztor


Szeretnék köszönetet mondani az Lónyay Menyhért Általános Iskola és a Tuzséri Napközi Lónyay Pálma Óvoda vezetőinek és pedagógusainak, hogy közreműködésükkel, segítségükkel példamutatóan segítették az idei tanévben is a református hitoktatás megszervezését.

Hadd hirdessem, hogy az órarend minden hittanos gyermek előtt ismert! A kötelező hittanosok szeptember 1-től járnak hittanra, míg a fakultatív keretek között tanulók szeptember 15-től kezdik meg a munkát. Az óvodában október első hetében veszi kezdetét a hitoktatás szolgálata.

Néhány közérdekű információ:

1. A hittankönyveket 1-2 és 5-6 évfolyamokon részben már megkapták a gyerekek, a hiányosságok pótlása folyamatban. 1-5 évfolyamokon tartós tankönyvek vannak, 2-6 évfolyamokon kísérleti tankönyvek. A tankönyvek állagmegóvására fokozottan felhívom mindenki figyelmét. A sérült, összefirkált könyvek megfizetése kötelező!
2. 1. osztályban szövegesen értékeljük a gyerekeket, míg 2, 5, 6 osztályban az iskolában bevett szokás szerint jegyekkel. Kérem a szülőket kellő komolysággal figyeljenek oda gyermekeik hittanból nyújtott előmenetelére, hiszen (remélem ilyen nem lesz) ebből a tárgyból is meg lehet akár évismétlésre is bukni!
3. Alsó tagozaton (külön kiemelve az 1, 2. évfolyamot) gyermekistentiszteletre van lehetőség járni, ami vasárnap 9,30 –tól van a gyülekezeti házban.
Felsőben külön kiemelve az 5, 6. évfolyamot a vasárnapi istentiszteletekre (10,30 és 15,30). Hetedikben a konfirmandusoknak heti 1 istentisztelet kötelező!
4. Nyolcadikban is lesz hittan, melyen külön készítjük az egyházi középiskolába készülő diákokat, és segítséget nyújtunk a felvételi vizsgára is.


Isten áldása legyen a hitoktatáson!

Ezzel a reménységgel nyitom meg
a 2014/2015-ös hittanos tanévet !


XI. HITTANOS GYERMEKHÉT


Július 7-11. között tartottuk Hittanos Gyermekhetünket. A hét témája Sámuel próféta élete és szolgálata volt, melyet idén is a Titus Hitéleti Alapítvány gondosan elkészített tematikája szerint dolgoztunk fel a gyermekekkel.
A Gyermekhéten a bibliai foglalkozásokon kívül, kézműves foglalkozások, sorversenyek, népi játékok, állatbemutató, biciklis kirándulás, és hét záró családi délután várta a gyermekeket.
Részletes beszámolóval később szolgálunk, de addig is nézzen meg jó néhány fotót a hétről.
(Kattintson a csoportképre!)


Középhutai Tábor

2014. június 23-27.


Tizenegyedik alkalommal tartottuk meg szokásos hutai táborunkat a festői szépségű Zemplén-hegységben lévő Középhután.

Hétfőn 8 órakor indult el 20 gyermek és 8 felnőtt a Zempléni-hegységben található Középhutára. Néhányan már többször, de sokan csak most először jöttek a festői szépségű helyen található egyházi üdülőbe. Szűk két órás út után meg is érkeztünk és birtokban vettük az üdülő három szintjét. Mindenki maga választhatta ki a szobáját és a szobatársait. A délutánt azzal kezdtük, hogy átsétáltunk Újhutára. Ez a távolság 4 kilométer volt. Volt, akinek szokatlan volt a séta, de volt aki meg sem érezte a gyaloglást.
Minden reggel és minden este áhítatokon és bibliai foglalkozásokon vettünk részt. A hét címe az volt, hogy BIBLIAI ÁLLATOK. Olyan állatokkal ismerkedtünk meg, amelyek szerepelnek a Bibliában és valamilyen jelképet hordoznak. Így tanulhattunk a kígyóról, a galambról, a hangyáról és az oroszlánról. A kígyó a sátán jelképe, a galamb a szelídséget jelképezi és minket is szelíd és alázatos magatartásra ösztönöz. A hangya egy csodálatosan szorgalmas állat, mely tanítja az embert a szorgalmas és kitartó munkára. Az oroszlán a győztes Jézus Krisztus jelképe, aki megváltott minket kereszthalálával.
A héten sok éneket tanultunk. Gyermekénekeket és énekeskönyvi énekeket is.
Kedden és szerdán a fölöttünk húzódó hegyre több alkalommal is felmentünk számháborúzni. István bácsi és Kati néni felügyelték a játékunkat.
Bibliai és ügyességi vetélkedőkön vettünk részt csapatonként, melyet tiszteletes néni vezetett. Nagyon sokat nevettünk és a feladatok által számot adhattunk arról is, hogy hogyan jegyeztük meg a tanult bibliai igazságokat. A verseny eredménye a következő lett: 1. helyezett a galambok, 2. helyezett a bárányok, 3. helyezett a hangyák, 4. helyezett az oroszlánok. Mindenkinek gratulálunk.
Kedden este sötétedéskor indultunk sétára Óhuta felé, így este tíz óra volt, mikor visszatértünk a táborba.
Csütörtökön korábban keltünk, hiszen ezen a napon indultunk a nagytúrára. Átmásztunk a hegyen és Rostallónál szállhattunk fel a kisvonatra. Pálházára vonatoztunk, majd visszafelé egy könnyebb, de hosszabb úton indultunk haza. Ez a túra kb. 16 km volt. Kellemesen elfáradva értünk haza, de a finom töltött káposzta kárpótolt bennünket a fáradságért.
Pénteken délelőtt jött értünk a busz és Sárospatakra vitt. Itt megnézhettük a Református Kollégiumot, a Könyvtárat és a Református templomot is. Étteremben ebédeltünk, fagyiztunk és rövid városi sétálgatás után 5 órakor érkeztünk vissza Tuzsérra.
Hála legyen Istennek, hogy egész héten vigyázott ránk. Nem történt semmi baj és nagyon jó volt az idő.
Köszönet legyen azoknak a felnőtteknek, akik egész héten felügyeltek bennünket, godnoskodtak ételünkről, italunkról. Így köszönjük meg Elvira néninek, Marika néninek, Kati óvónéninek, Éva néninek, Edit néninek, Zsuzsika tanító néninek, István bácsinak és tiszteletes néni szüleinek, hogy mindent megtettek, hogy mi jól érezhessük magunkat.
Hála legyen Istennek mindenért.

A fotókért kattintson a csoportképre!


PÜNKÖSD


Pünkösd ünnepén a Debreceni Református Hittudományi Egyetem legátusa Dajka Zsanett III. éves teológus - lelkész szakos hallgató volt. A csoportkép az ünnepzáró hálaadó délutáni istentiszteleten készült, az ünnep másnapján.


KONFIRMÁCIÓ


Megtörtént gyülekezetünkben a konfirmáció ünnepi és örömteli alkalma. 24 ifjú testvérünk tett vizsgát a Presbitérium előtt, majd tett fogadalmat Jézus Krisztushoz és a református anyaszentegyházhoz való hűségéről.

Konfirmálók névsora:
ALBERT RICHÁRD
BALOGH DÉNES
BALOGH EDIT
BALOGH GÁBOR
BALOGH TIBOR
BARNAI MÁTÉ
BORBÉLY ATTILA
HALÁSZ VIKTÓRIA
HAMZA ENIKŐ
IVÁN MARIANN
IVÁN NIKOLASZ
JÓNÁS MIRJÁM
KARÁSZI GERGŐ
KÁTÉ GRÉTA
KIRÁLY SÁNDOR
KOCSÁNY VANESSZA
KOSZTA SZILÁRD
LIPPAI KRISZTIÁN
NAGY GYULA
ORGOVÁN ÉVA
RÉVÉSZ BÉLA
SZABÓ PANNA
SZŐKE DOMINIKA
SZŐKE VALÉRIA

A vizsgán és a konfirmáción készült fotókat a képre kattintva nézheti meg!REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL

Debrecen, 2014. május 25.


2009. május 22-én, 5 évvel ezelőtt felemelő érzésben lehetett részük azoknak, akik tanúi lehettek Debrecenben a Nagytemplom előtt Református Egyházunk egyesülésének. A trianoni gyász fájdalmának múlhatatlan érzésében egyházunk kimondta, hogy KRISZTUS A JÖVŐ EGYÜTT KÖVETJÜK ŐT! Így írta felül Isten Szentlelke bölcsességet adó vezetésével a gőgös világhatalmak igazságtalan döntését közel egy évszázad után, az evangéliumi alapokon nyugvó Magyar Református Egyház. Ennek immáron 5 éve. Most azért adhattunk hálát Debrecenben, hogy ez az egyesülés nem volt hiábavaló! És azt kértük a zsoltár írójával együtt, hogy a testvéri egységet hordozókon legyenek láthatóvá Isten tettei!

Gyülekezetünket 14 fő képviselte a Református Egység Fesztiválon. A Nagytemplom környékén a református egyház szolgálatát, kultúráját, hagyományait, és szolgálatait bemutató pavilonok tették bárki számára láthatóvá, hogy mit is jelent immáron közel fél évezrede itt a Kárpát - medencében a református szellemiség, és hogyan alakította hazánk fejlődését. Így láthattunk tánccsoportokat, színi előadásokat, hallhattunk kórusokat, a Nagytemplom orgonáján koncerteket. A nagytemplom mögött a gyermekkert várta a kicsinyeket. Ki-ki megtalálhatta azt a helyet, ahol jól érezhette magát a nap folyamán. Délután úrvacsorával egybekötött istentiszteletre gyűltünk össze. Előtte énekszóval telt meg a Kossuth tér. Az ünnepi istentiszteleten a Kárpát-medencei egyháztestek püspökei szolgáltak. Igét hirdetett Dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök. Felemelő volt, hogy több helyszínen nagyon sokan részesedhettünk az úrvacsora sákramentumában. Az istentisztelet után még késő estig gondoskodtak a szervezők programokról, de a távolról érkezők, így mi is hazaindultunk.


Kanonika Vizitáció


Május 18-án történt gyülekezetünkben az éves kanonika vizitáció. A Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye nevében Nyíri János tanácsos és Pócsi Gyula ének-zene ügyi előadó lelkipásztorok végezték el az egyházlátogatást. Az egyházközség 2013. évi szolgálatával kapcsolatban, a Lelkészi Hivatal irodai munkájával kapcsolatban mindent rendben találtak.
Délután istentisztelet keretében találkozott a bizottság a presbitériummal és a gyülekezettel. Pócsi Gyula kopócsapáti és révaranyosi lelkipásztor hirdette Isten igéjét a 108. zsoltárból. Cantate vasárnapján az éneklés fontosságára hívta fel a figyelmet: kétszeresen imádkozik aki énekel. Nyíri János gergelyiugornyai lelkipásztor a gyülekezet előző évi szolgálatáról számolt be a nyilvános presbiteri gyűlésen.
Az egyházi ének vasárnapján külön öröm megemlékezni az énekkar 15 éves, és az orgonista kántor 5 éves jubileumáról. A "Soli Deo Gloria Énekkar" őszre tervezi jubileumi, hálaadó áhítatát. Az egyházlátogató istentiszteleten Bodnár Róbert lelkipásztor köszönte meg Dr. Kozma Tünde orgonista-kántor szolgálatát:
"A lelkipásztori szolgálat egyik nagy áldása és segítsége, ha tudhat maga mellett segítőket, szolgatársakat. Hála Istennek a mi gyülekezetünkben a lelkipásztor nincs magára hagyva a szolgálatban, hanem vannak mellette többen is hűséges segítők!
Az istentiszteleti alkalmakon a lelkész mellett az orgonista – kántor is aktív részese a szent szolgálatnak. A szép orgonajáték, a gyülekezet énekének hangszeres vezetése felemelővé teszi az alkalmakat.
Mi ezt az áldozatos szolgálatot köszönjük most meg gyülekezetünk orgonistájának, cantate, azaz az egyházi ének vasárnapján, egyházlátogató istentisztelet keretében, ahol jelen van egyházmegyén énekügyi előadója is.
Kedves Tünde! Hűséges szolgatársam, az Úr Jézus Krisztusban! Köszönjük a művészi szintű orgonajátékot, az odaszánt életet, és azt az alázatos lelkületet, amely hitelessé teszi azt, hogy a kántori szolgálat milyen fontos és nélkülözhetetlen a gyülekezet életében.
És azért is legyen hála Istennek, hogy ez a szerény és alázatos lelkület nemcsak az egyházi szolgálat mintaszerűen precíz és pontos végzésében valósul meg, hanem a közéleti hivatásban is!
Kívánjuk orgonista – kántorunk életére Isten gazdag áldását, hogy még nagyon sokáig végezhesse gyülekezetünkben azt a szolgálatot, amelyet Isten dicsőítésére és a lelkek épülésére tesz, az ige szavaival:
„Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak….Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!” (Zsolt 33,1-3.)

A köszöntés után az énekkar szolgálatát hallgathattuk meg. A felcsendülő kórusművek között Nagy Zsuzsanna hitokatató, Kepicsné Soltész Anita katechéta és Kepics Renáta 8.a osztályos tanuló szavalata szólalt meg.

Az alkalomról készült fotókat tekintsék meg a fotóra kattintva!


SZERETETHÍD 2014

Istennek hála a jó időért!


Május 16-án gyülekezetünk immáron negyedik alkalommal szervezte meg a Szeretethíd Önkéntes Diakóniai Napot. Nagyon izgultunk, hogy a rossz idő miatt kevesebb résztvevővel és más módon kell megtartani a Szeretethíd napot, de Istenünk meghallgatta imádságunkat és pénteken ragyogó napsütésre ébredtünk.
Tuzséron jó és szép hagyománya van ennek a napnak. Nemcsak az egyházközség, hanem a helyi általános iskola, óvoda és az önkormányzat is csatlakozik a szeretetszolgálat eme sajátos módjához.
A reggeli áhítaton az 1János 3,18. alapján a valóságos és igazságos szeretet 5 ismérve mutatta meg, hogy milyen szeretettel kell nekünk embertársaink felé lennünk. A szeretet Önzetlenül tesz szívességet, viszonzás nélkül ajándékoz, minőségi időt szán oda, elismerő szavakkal erősít és testi kapcsolatot teremt, simogat, kezet szorít. Az áhítat után a szolgálatokat osztottuk be, majd délig ki-ki végezte azt.
Ebédelni a gyönyörűen parkosított parókia udvaron gyűltünk össze. Gyülekezetünk szakács asszonyai finom gulyással kedveskedtek. Ebéd után az iskolás gyerekek a parókiához tartozó diósban játszottak. Délután Szeretethíd sportrendezvényeket tartottunk a Lónyay - kastély gyönyörű parkjában kialakított pályán.
Az esti istentiszteleten a Lukács 22,24-30 lapján a szeretetszolgálat alázatos lelkületéről tanított az ige. Ezen az alkalmon az egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkarának Szeretethíd Kórusszolgálatát hallgathattuk meg.

Mit sikerült elvégezni?
- 30 beteg testvérünk meglátogatása otthonában
- 10 beteg testvérünk meglátogatása a kórházban
- 6 idős testvérünk meglátogatása a fényeslitkei ref. öregotthonban
- 170 idős gondozott meglátogatása a kistérségi és az egyházi házi segítségnyújtó szolgálatok által.
- Lónyay sírkert és kastély udvar takarítása.
- parókia park takarítása
- 450 tő virág elültetése a templom és a parókia körül
- utcatakarítás
- csatorna tisztítás
- Petőfi téri parktakarítás
- Kálongatanya templomtakarítás
- Szeretethíd kórusszolgálat

Kérjük tekintsék meg az Önkéntes Napról készült fotóinkat a csoportképre kattintva!TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ

2014. május 11.


Május 11-én a szilágynagyfalui kedves testvéreinket láttuk vendégül. A 2004-ben kezdődött, majd 2009-ben kiteljesedett testvértelelülési-testvérgyülekezeti kapcsolat áldott lehetőség valamennyiünk számára.
Vasárnapi istentiszteleteinken Lukács József szilágynagyfalui lelkipásztor, a Királyhágó-melléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője és Szabó Renáta szilágynagyfalui segédlelkész hirdették Isten igéjét. Az alkalmakon a vendég gyülekezet Ifjú Házasok Énekkara is szolgát....

A Tuzséri Reformátusok Lapja Pünkösdi számában bővebben is olvashat a testvérgyülekezeti találkozóról.
Addig is tekintse meg a fotókat, melyet a fenti képre kattintva érhet el!


Március 15-i ünnepség


2014. március 14-én, pénteken délután a Lónyay Menyhért Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort március 15. emlékére. Ünnepi beszédet Fülöp Árpádné iskolaigazgató helyettes mondott.
Március 16-án, a Református Templomban ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyen Ferkovics Tibor községünk polgármestere mondott ünnepi beszédet. Az istentiszteleten és az utána tartott koszorúzáson részt vett Dr. Tilki Attila parlamenti képviselő, és a legendás hírű 61-szeres válogatott labdarúgó Mészöly Kálmán, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya.

Az ünnepi istentiszteletről készített fotókat Révész Béla presbiter készítette, melyet ide kattintva tekinthet meg!


HÚSVÉT 2014


Áldott volt a mögöttünk lévő Húsvét ünnepe! Nagypénteken este passiós istentiszteleten Lukács evangéliumából hallhattuk Jézus szenvedéstörténetét és halálát. Nagyszombaton a 4.a osztályosok szolgáltak szép húsvéti műsorral. Egy hittanóra keretében mondták el a gyülekezetnek a megváltás történetét. Húsvéti ünnepi istentiszteleteink alkalmával szépen megtelt a templom.

A fotóra (húsvét másodnap délutáni gyülekezet) kattintva megnézheti az alkalmakról készült képeket!


KISZÁLLÁS


Virágvasárnap délelőtt a Debreceni Református Kollégium 11. c osztálya volt kiszálláson gyülekezetünkben. Az ünnepi istentiszteleten nagytiszteletű Horsai Ede lelkipásztor-vallástanár hirdette Isten üzenetét a János 14,6. alapján. Jézus az út, az igazság és az élet. Így szól az igehirdető a virágvasárnapi útról, a nagypénteki "igazságról" és a húsvéti életről. Virágvasárnap ünnepi hangulatát a gimnazisták meghitt szolgálata tette gazdagabbá. A fiatalok szolgálatát Fazekas Sándor osztályfőnök köszöntő beszéde zárta.
A délelőtti istentisztelet után a Lónyay Menyhért Általános Iskola ebédlőjében finom ebédre hívtuk a kedves vendégeket. Délután a Lónyay - kastély és a Tisza megtekintése volt a program. Áldott, szép virágvasárnapunk volt a híres Debreceni Kollégium Gimnazistáival! Isten áldása legyen magyar református fiataljainkkal!

A fotókat a képre kattintva tekintheti meg!


SZÜLETÉSNAPI ÉS NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Bíró Barnáné

Ma lett 90 esztendős Bíró Barnáné kedves gondozottunk. Ebből az alkalombók köszöntötte őt a Házi Segítségnyújtó Szolgálat és a Rózsás-Petőfi téri háziistentiszteleti közösség. Bodnár Róbert lelkipásztor a napi ige alapján (Máté 22,1-14) szolgált. Majd Révész Zoltán gondnok úr és Gilányi Gyöngyi vezető gondozónő köszöntötte az ünnepeltet. Nőnap közeledtével pedig Kutasi Zoltán gondnok úr köszöntötte a megjelent nőtestvéreket.
Kertész Lajosné ny. iskolaigazgató és Fülöp Sándorné versekkel köszöntötték az ünnepeltet és a megjelenteket.

Isten áldja meg az ünnepelteteket!


TÁMOGASSA ADÓJA 1% -ÁVAL A REFORMÁTUS EGYHÁZAT

0066


Kedves Testvérek!

Személyi jövedelemadónk 1%-ával támogassuk a Magyarországi Református Egyház evangéliumhirdető, ember és nemzetmentő szolgálatát!

A képre kattintva az egyház társadalmi szolgálatairól tájékozódhat és letöltheti a nyilatkozatot is!

Köszönjük a felajánlásokat!

Áldást és békességet!


HÁZASSÁG HETE


Ebben az esztendőben gyülekezetünk is csatlakozott a "Házasság hete" keresztyén kezdeményezéshez, melynek legfőbb célkitűzése, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a házasság, még ha oly sok hibája és gyarlósága is van az emberi bűn miatt, de a legjobb kiteljesedési forma az emberi élet számára.
Február 12-én a bibliaórán a Szentírás házaspárjai tanítottak bennünket, hogyan is lehetne férj és feleségként a család közösségében megélni hivatásunkat. A bibliaóra végén pedig imádságban könyörögtünk a házasságokért.
Február 16-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten József és Mária házassága hívta fel példaként figyelmünket, hogy a jó házasság titka az Istennek való engedelmességben és az egymás iránt való szeretetben és megbecsülésen alapszik. Ha ez megvan, akkor teljesedhet ki a házasság olyan közösséggé, amely a rá bízott gyermekeket féltő és gondoskodó szeretettel neveli, de az ilyen házasságokban a nemzet és a keresztyén anyaszentegyház; a haza és a gyülekezet sorsa sem jelentéktelen.
Az istentisztelet elején a II. Helvét Hitvallás XXIX. fejezetéből hangzott el a házasságra és a háztartásra való tanítás. A gyülekezetben 2013-ban a 450 éves Heidelbergi Káté kérdés feleletei hangoztak el az istentiszteletek, idén pedig szeretnén a II. Helvét Hitvallás együtt végigolvasni, hogy így erősítsük református keresztyén hitünket.
Az istentisztelet felemelő eseménye volt Révész Lajos és Révész Éva házassági fogadalma és a megjelent több mint 40 házaspár megáldása. A megáldott házaspárok között volt fiatal, néhány éves, de hatvan éves házasság is.
Az istentisztelet után közös fotó készült a megáldott házaspárokról.

A csoportképre kattintva nézze meg az istentiszteleten készült fotókat!


IMAHÉT 2014.


Az imaheti alkalmakon készült fotókat a képre kattintva nézheti meg!


Idősek Napja


Október 2-án, az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából köszöntöttük idős testvéreinket a Lónyay - kastély Ifjúsági Házában. Az alkalmon a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói és a gyülekezet tagjai szolgáltak. A gondozónők együtt néhány idős testvérrel, és gyülekezeti taggal szilvás - és szilvalekváros gombócot készítettek.
Ezúton is egy kedves verssel köszöntünk minden idős embert!


MENEDÉKEM!


Múló időm, Uram Teremtőm,
csak forgács az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: é l n i !
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet!
Menedékem: az örök élet!

Füle Lajos


ARANYALMA NYUGDÍJASKULB


Budapesten járt a tuzséri Aranyalma Nyugdíjasklub.
A kiránduláson készült fotókat megtekinthetik a képre kattintva!


VÉRTANÚINK EMLÉKEZETE


Október 7-én reggel a Lónyay Menyhért Általános Iskolával közösen tartottunk megemlékezést a nemrégiben kialakított október 6-i emlékhelyen, a Református Templom kertjében, az 1848-1849-es szabadságharc kivégzett tábornokai tiszteletére.

Az emlékhelyet a református gyülekezet álmodta meg és a Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény készítette el. Egy tölgyfa körül 14 cserje, melyet zúzott kő vesz esztétikusan körül. A tölgyfa éppen szemben áll az 1896-ban ültetett millenniumi tölgyfával, melyet az akkori Református Iskola tanulói ültettek. Ez a tölgyfa jelképezi a magyar nemzetet. A 14 bokor pedig a 13 aradi és az egy Pesten kivégzett vértanút. Az egyházközség szeretné a templom körüli területet Történelmi Emlékparkká alakítani. A templomkertben már van emlékhely március 15-re, a hősök ünnepére, június 4-re, október 23-ra, október 6-ra, de még hiányzik augusztus 20-ra, hogy készen álljon a Történelmi Emlékpark.

Az október 6-i megemlékezésen az iskolások Kopaszné Szabadosi Katalin tanárnő vezetésével színvonalas műsort adtak. Pokol Miklós iskolaigazgató úr mondott ünnepi beszédet. Bodnár Róbert lelkipásztor imádságot mondott és megáldotta az egybegyűlteket.

Nagyon nagy szükség van ezekre a megemlékezésekre!
Isten áldja meg az aradi 13 emlékezetét és magyar népünket!


ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ SZILÁGYNAGYFALUBAN

2013-ban testvértelepülésünk, Szilágynagyfalu 800 éves fennállását ünnepli. A júniusban megtartott központi rendezvénysorozat folytatása volt az augusztus 18-án megtartott „kenyér ünnep”, melyet a testvérgyülekezetek énekkarainak találkozója és szolgálata tett ünnepélyesebbé. Ezen a vasárnapon a mi énekkarunk is szolgált.

A hajnali indulást követően reggel 8 órára érkeztünk meg Nagyfaluba, ahol már szeretetettel vártak bennünket testvéreink. A köszöntéseket az énekkarunk próbája, az ünnepi úrvacsorás istentisztelet rendjének egyeztetése, és az úrasztala megterítése követte, melyet a nagyfalui gyülekezet gondnokai és egyházfiai végeztek. A megterített asztalt a tuzséri énekkar által adományozott kézzel hímzett kalocsai mintás terítő díszítette. A szószéken a tuzséri gyülekezet által adományozott váza és virágcsokor hirdette a testvérek szeretetét.
A délelőtti ünnepi istentiszteleten Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor hirdette Isten üzenetét, a Máté 6,11. alapján. A jól ismert Úri imádság egyik kérése: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” volt a kenyér ünnep üzenet – fohásza. Nagytiszteletű úr igehirdetésében kihangsúlyozta, a kenyér fontosságát, amely Isten gondviselésének a jele, mellyel nemcsak testünket, hanem lelkünket is táplálja. A kenyérkérdés egy közösség kérdése. A kenyeret, melyet Istentől kell elkérnünk, úgy kapjuk az Úrtól, hogy a szükséget szenvedőkre is kell gondolnunk. Amikor megszegjük kenyerünket, tudnunk kell, hogy abból egy-két szelet az éhezőé. A kenyér összeköt minket, melyet éppen az úrvacsora fejez ki a legszebben: egy kenyérből részesülünk mindnyájan. Így közösen emlékezünk Jézus értünk hozott áldozatára és kapjuk a bűnbocsánat kegyelmét és az üdvösség ígéretét. Augusztus 18-án azonban nemcsak az új kenyérért kell hálát adni, hanem meg kell emlékezni határon innen és túl István királyunkról, és az ezerszáz éves magyar államiságról. Az idegen hatalom alatt élő magyarság is elválaszthatatlan része a magyar nemzetnek, melyet az egységes református egyház és a kettős állampolgárság lehetősége fejez ki most a 21. században.
A délelőtti istentiszteleten a tuzséri „Soli Deo Gloria” Énekkar szolgált négy kórusművével. Így csendült fel a gyönyörű gótikus stílusú nagyfalui templomban Paul Kickestat: Soli Deo Gloria; M. A. Charpentier: Te Deum; O. Vecchi: Hozzád száll ez a dal; és Gárdonyi Zoltán: Mondjatok dicséretet című kórusműve. Dr. Szép Béle Tuzsér Nagyközség jegyzője az egész faluközösség és az Önkormányzat köszöntését tolmácsolta a gyülekezetnek. Az újkenyéri úrvacsora közösségében szép számmal éltünk a szent jegyekkel. Ágendai szolgálatot végzett Lukács József helybeli lelkipásztor a Királyhágó – melléki Egyházkerület főjegyzője. Az istentiszteletet kiadós és finom ebéd követett. Majd a délutáni istentiszteleten folytattuk tovább a közös ünneplést. Igét hirdetett nagytiszteletű Bodnárné Batár Jolán vallástanár – lelkipásztor. Igehirdetésében, mely fentebb olvasható, arról szólt, hogy a kenyérrel való élés erőt ad, mint testiekben, mind lelkiekben. Ezért fontos megtartani Pál apostol bíztatását, melyet egykor a hajótörötteknek mondott: „Egyetek!” A testi és a lelki kenyeret enni kell. Táplálkozni vele. Élni a testi kenyérrel és a lelki kenyérrel, az igével. Ezután Lukács József nagytiszteletű úr számolt be a 800 éves falu rövid történetéről, és a 450 éves gyülekezet sok nehézséget látott múltjáról.
A délutáni istentiszteleten a Tulipán Férfikórus, a nagyfalui gyülekezet Ifjú Házasok Énekkara és a gyülekezet Nagy Énekkara, valamint a vendég tuzséri énekkar szolgáltak. Mi tuzsériak a következő kórusművekkel szolgáltunk: Mint szarvas…, Jacobus Clemens non Papa: Zengjen az Úrnak hálaszó!; Ádám Jenő: A 130. genfi zsoltár, és J. Rutter: Gyönyörű mind. Az énekkarok egyesített kórusa J. Brahms: Az Úr kezében életem című művét adta elő. A délutánt vacsora zárta a helyi kastélyban, mely hála Istennek a gyülekezet tulajdona, és bár nehezen, de halad a felújítás útján. A tetőszerkezet felújítása után idén gyönyörű park, az úgynevezett „Báró kert” készült el. Reméljük a további felújítások pénzügyi fedezete is előteremtődik majd, és az impozáns Bánffy-kastély is hirdeti Isten dicsőségét, és a magyarság eltörölhetetlen jelenlétét!
Késő este érkeztünk haza, de lelkileg nagyon feltöltődve e gyönyörű és áldásokban gazdag nap után! Ezúton is köszönjük kedves Testvéreink szeretetteljes vendéglátását! Isten áldja a 800 éves Szilágynagyfalut és benne a 450 éves Református Gyülekezetet!

Kattintson a képre és nézze meg a találkozón készült fotókat!


AUGUSZTUS 20-i ÜNNEPSÉG

Augusztus 18-án a délelőtti istentisztelet keretében emlékeztünk meg államalapító szent István királyunkról, ezerszáz éves államunkról, és áldottuk meg az új kenyeret. Az igehirdetés és az új kenyér megáldásának szolgálatát Szabó Gábor kisvárdai kórház lelkipásztor végezte. Ünnepi beszédet mondott Gergely István aljegyző úr. A kenyér megáldása előtt és után a gyülekezet Barabás Anett és Barabás Dóra szavalatát hallgathatta meg.
A megáldott kenyereket Szabó Tibor és felesége adományozta, melyet az istentisztelet után megszegtünk és a résztvevők között szétosztottunk. Mindenki örömmel tört a megáldott új kenyérből.
„Add meg nekünk kenyerünket naponként, eledelünket: Viselj gondot életünkről, E mi halandó testünkről; Szolgáltass jó egészséget, Termő időt, békességet.”

A fotók megtekintéséhez kattintson a képre!


BIBLIAVASÁRNAP

2012. március 4.

Közel tízéves hagyománya van a Tuzséri Gyülekezetben a Bibliavasárnap megünneplésének. Az egyházközség minden évben igyekszik méltón hálát adni a Szentírás ajándékáért. Idén március 4-én, vasárnap délután tette ezt meg a gyülekezet. Több mint százan vettek részt az ünnepi alkalmon, melyen Bodnár Róbert lelkipásztor az etióp kincstárnok megtérésének története alapján (ApCsel 8,26-40) hirdette Isten üzenetét. Fülöphöz hasonlóan minden keresztyénnek meg kell találnia Isten vezetése által azt az utat, azt a helyet, ahol a gyülekezetben megélt evangéliumot továbbadhatja. Ez létszükséglete az egyháznak. Az etióp kincstárnok miután hallotta Krisztus evangéliumát megtért, megkeresztelkedett és örömmel folytatta tovább útját. A drága kincsen megvett Ézsaiás könyvtekercs most lett igazán érték számára, mert már értette is, amit olvasott! A mai embernek erre van szüksége: értse is, amit olvas az Írásból! A keresztyén ember ebben lehet mások segítségére. A megértett Ige megtérésre buzdít, ami után valóban örömmel élheti meg az ember e földi életútját.
Az igehirdetés szolgálata után a felső tagozatos hittanos gyermekek közössége adott ünnepi műsort, melyben a Bibliáról hallhattunk értékes gondolatokat, információkat, és szép verseket. A gyermekek énekeltek is a Szentírás fontosságáról, melyet gitáron Szabó István a tuzséri Lónyay Menyhért Általános Iskola tanára kísért.
A Bibliavasárnap egyik újdonsága a bibliaórás gyülekezet szolgálata. A 20 fős kis közösség lelkesen készült erre az alkalomra egy szép Hallelujah énekkel, melynek ez volt a címe „Nem hagyjuk el a Bibliát…”
Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult, melyre a sok finom süteményt a gyülekezet asszonyai készítették.
A Tuzséri Gyülekezetben így szokás évről – évre hálát adni Isten kimondhatatlan nagy ajándékáért, a Bibliáért. De a legfontosabb az évről – évre megtartott ünneplésnél az, hogy naponként olvassuk, és Isten lelke vezetésével meg is értsük az Írást.Fotókért kattintson ide!


KÖZÉPHUTAI TÁBOR


A képre kattintva tekintse meg a táborról készült fotókat!


KONFIRMÁLTAK TALÁLKOZÓJA


Június 30-án, vasárnap délután megtartottuk a szokásos konfirmandus találkozót. Az 1948, 1953, 1963-ban konfirmáltak közül 30-an jöttek el az istentiszteletre, hogy ünnepélyes keretek között megújítsák egykor tett fogadalmukat. Az istentiszteleten úrvacsorát is osztottunk. A találkozó jó hangulatú szeretetvendégséggel zárult.

A fotóra kattintva megtekintheti az alkalomról készült képeket!


EGYHÁZUNK TÖRTÉNETE

A Magyarországi Református Egyház története
A cikk elolvasásához kattintson a címerre


P R E S B I T E R T A L Á L K O Z Ó I L K E N


A fotóra kattintva a találkozóról galéria nyílik!

Presbiteri találkozó Ilken

A Szabolcs – Beregi Református Egyházmegye 2013. április 27-én, szombaton tartott a kebelbeli gyülekezetek presbiterei számára találkozót. Az alkalom vendége Dr. Gaál Sándor nyírségi esperes, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára volt.

Az ilki templom zsúfolásig megtelt szabolcsi és beregi gyülekezeteink presbitereivel, akiket Csegei István esperes köszöntött. A nyitó áhítatot Dr. Gaál Sándor esperes, teológiai tanár tartotta az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 8. része alapján. Az igehirdetésben az egyházról három féle képet láthattunk: 1. ahogy a világ látja az egyházat; 2. ahogy mi, az egyházban lévők látjuk magunkat, egymást, és 3. ahogy Isten lát minket. A világ lenéz, elpusztításunkra tör, mi magunk sokszor lemondóak vagyunk, tele pesszimizmussal, de Isten látja bennünk, a sokféle bajban küzdő egyházban a jövőt: a küldetést, a bizonyságtételt, a reményteli folytatást. Ebben a kusza helyzetben, amiben élünk: fogyatkozó magyarságunk, gyengülő reformátusságunk válságos idején, csakis Istennek, az egyház Urának helyzetünket látása vigasztalhat meg. Mert Isten ma is lát, és vezet minket.
Az előadásban Dr. Gaál Sándor nagytiszteletű esperes úr azt a kérdést feszegette, hogy milyen is a XXI. század elején a jól forgolódó presbiter. Milyen a jól forgolódó presbiter kapcsolata Istennel, a családjával, lelkipásztorával, az egyházkormányzattal, a szolgálattal és a világgal. A jól forgolódó presbiter először is keresztyén. Keresztyén úgy, ahogy erről a Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete tanít, azaz mint próféta bizonyságot tesz Isten szeretetéről, mint pap szívét égő áldozatul az Úrnak szenteli, mint király harcol a bűn ellen.
A jól forgolódó presbiter keresztyén családot nevel. Nagy kihívás ez, amikor családjaink szinte mindenütt romokban hevernek. Meghidegült családi kapcsolatok, merőben mássá lettek a családi szerepek, és szinte teljesen eltűnt a kölcsönös tisztelet, és a szülői tekintély. A presbiter minden nehézség ellenére végzi a hitre nevelés szolgálatát, és imádkozik, hogy Isten Szentlelke végezze el a maga áldott munkáját szerettei szívében. Társadalmunknak erre égető szüksége van.
A jól forgolódó presbiter segíti és támogatja lelkipásztorát. A presbiter, mint Krisztus munkatársa egyben a lelkipásztor szolgatársa is. Csak így működhet jól egy gyülekezet. A presbiter ugyanúgy, mint a lelkipásztor felelős a rá is bízott nyájért.
A jól forgolódó presbiter ismeri egyházát, és részt vesz az egyházkormányzatban. Tudja gyülekezete, egyháza minden dolgát, teljes erővel és tudással azon van, hogy gyülekezetét, egyházát építse.
A jól forgolódó presbiter egyháza hű szolgája. A presbiter munkás, szolga, sáfár. A rá bízott feladatot legjobb tudása szerint hittel szívében, Isten dicsőségére és egyháza javára végzi el.
A jól forgolódó presbiter Krisztus jó vitéze ebben a világban.
Az előadást követő szünet után a csendes nap közös gondolkodással, fórummal folytatódott. Több presbiter testvérünk építő gondolatokkal és kérdésekkel segítették a jelen levőket a közös gondolkodásban. Többek között az is megfogalmazódott, hogy aggasztó egyházunk tagjainak fogyása, akiket sok esetben valamely szekta vagy kisegyház visz el. Egy bölcs presbiter úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Nem a hitünket féltem, mert lelkipásztoraink legjobb tudásuk szerint hirdetik az evangéliumot és tanítják a tiszta evangéliumi hitet, hanem az egyházunk tagjait, akik sokszor hátat fordítanak a gyülekezetnek.” Egy másik bölcs idős presbiter arra buzdított, hogy egyházunknak mennie kell az elveszettek, eltévelyedettek után. Ebben a hiteles, bibliás presbiternek jó példával kell járnia.
A közös megbeszélés után Balogh Sándor egyházmegyei gondnok köszöntötte az egybegyűlteket, és Isten áldását kérte valamennyi gyülekezetre, lelkipásztorra és presbiterre.
A találkozó közebéddel zárult.
A Szabolcs – Beregi Egyházmegye elnöksége fontosnak tartja a presbiterekkel való találkozást, és a közös gondolkodást, jelezve ezzel azt, hogy az egyház vezetése és az ígéretes jövendőért folytatott munkálkodás nemcsak a lelkipásztorok feladata, hanem a presbitereké is. Ennek a közös gondolkodásnak a következő, szűkebb körben történő folytatása május 25-én lesz majd, amikor az egyházmegye gondnokai közös kiránduláson vesznek részt Miskolc-Lillafüreden.


KÁLVIN EMLÉKÉVEK


NYÁRI GYERMEKHÉT


Hittanos tanévzáró


Június 9-én a délutáni istentisztelet keretében zártuk be a 2012/2013-as hittanos tanévet. Hálát adtunk Istennek, hogy az elmúlt tanévben 498 óvodás és általános iskolás korú gyermek járhatott hittanra. Nagy dolog ez!
Köszönetet mondtunk a Lónyay Menyhért Általános Iskola és a Lónyay Pálma Óvoda vezetőinek és pedagógusainak, hogy immáron hosszú évek óta zavartalanul folyik minden tanévben a református hitoktatás.
Köszönetet mondtunk hitoktatóinknak is, akik fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy minél több gyermek szívében megérlelődjön a Krisztus követés gondolata.
Az istentiszteleten a gyermekistentiszteletre járók adtak rövid műsort, majd a jutalomkönyvek átadása következett. Az alkalom végén minden gyermek fagyi jegyet kapott, melyet a helyi fagylaltozóban lehetett beváltani.

Egy dolog viszont elszomorít bennünket: a 498 hittanosból 45-en vettek részt a tanévzárón. Ez nagyon elgondolkoztat bennünket. Talán mi nem teszünk jól valamit? Bizonyára a hitoktatásban mindig van mit átgondolni, máshogyan alakítani. Még több türelemmel, alázattal, szeretettel közeledni gyermekeink felé. Azonban nem hallgathatjuk el a szülői felelősséget sem! Mert a pedagógus csak úgy lesz "sikeres", ha ott van mögötte a szülő. Ezért mi imádkozunk a szülőkért, akik felelősek a gyermekeikért, nemcsak abban az értelemben, hogy legyen nekik mit enni, és mivel ruházkodni, hanem abban is, a gyermek megismerje, megszeresse és kövesse Jézus Krisztust.
Bízunk abban, hogy gyülekezetünk tud abban hasznára lenni Istenünk ama tervében, hogy a családok közösen boruljanak oda Krisztusunk elé. Így legyen mindig első az életünkben Isten országa, és ismerve az igét, a többi egyéb is megadatik majd Isten akarata szerint.

A fotók megtekintéséhez kattintsona képre!


TRIANON


Június 4-én, reggel 8 órakor a reggeli áhítat keretében emlékeztünk meg a Trianoni Békeszerződés 93. évfordulójáról, melynek sebe és fájdalma ma is valóság népünk életében.
A helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola felső tagozatos tanulói is részt vettek ezen a megemlékezésen. 65 éve, 1948 - óta nem volt rá példa, hogy az iskola egy reggeli istentiszteleten így részt vegyen. A régi idők hangulata érződött, hiszen míg az egyház tartotta fenn az iskolát, addig a gyerekek minden reggel a templomban kezdték a napot. Elgondolkodunk annak lehetőségén, hogy a helyi állami iskola tanulói számára hét kezdő reggeli áhítatot szervezünk.
Az iskolás gyerekek mellett a település vezetői is részt vettek a megemlékezésen, és a gyülekezet tagjai közül többen is.

Szépen, és meghatottan zengett az ének. Bodnár Róbert lelkipásztor a 90 és 94. zsoltárokat olvasta fel. Elhangzott Ravasz László egykori református püspök nemzetért való imádsága is. Nagytiszteletű úr trianon sebéről beszélt: "
A sebet kezelni kell, mert akkor a seb beheged, de a sebre mindig emlékezni fogunk.
Trianon vérző sebét hosszú ideig nem kezelték. 1945-után nem lehetett róla beszélni. Ez a lelki seb elgennyesedett, csúnyán forrt össze, és mára kezd érzéketlenné lenni. Ma sokan nem tudják, milyen nap van. Gyásznap. A nemzet gyásznapja. Ma, ugyanúgy, mint 1920. június 4-én legalább 1-2 percre el kellene csendesedni, és gondolni a hazára, a nemzetre, és imádkozni érte. Mert akinek se hazája, se nemzete, az a világ kivert kutyája, melyet a gonosz és pénzéhes hatalom időről időre ugyan jóllakat, de a kivert kutya sorsa úgyis a kimúlás.
Ne legyünk a világ kivert kutyája, hanem legyünk erős, hazafias nép, nemzet, melyen van hazája: az igazságtalan határvonalakkal összefirkált Kárpát – medence, és van nemzete: a magyar. De emellett van keresztyén hite és reménysége is, melynek alapja: Jézus Krisztus!
Isten áldd meg a magyart!"
Ezután Kertész Lajosné ny. iskolaigazgató Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele! című versét szavalta el. A Himnusz és Szózat eléneklése után a templom mellett kialakított Trianon emlékhelyet koszorúztuk meg.

A képre kattintva galéria nyílik. A fotókat Kazamérné Kiss Klára készítette.


KONFIRMÁCIÓ


A csoportképe kattintva megtekintheti a konfirmációról készült fotókat!

A képek ezen a címen érhetők el: https://picasaweb.google.com/Bodnar.Robert78/Konfirmacio2013#


Ravasz László: Konfirmációi imádság
Örökkévaló Isten, Mennyei Édesatyám! Hálát adok Neked, hogy már gyermekkoromban elvezéreltél a Te igaz ismeretedre. Hálát adok azokért a hűséges lelkekért, akik engem a Te boldog ismeretedben kézen fogva előbbre vittek. Mindenekfelett pedig áldom az én hű pásztoromnak, az Úr Jézus Krisztusnak a nevét, aki maga terelgetett engem az Ő áldott és igaz ismeretének mezőire.

Minél több idő telik el életemből, annál tisztábban látom: valóban csak egy a szükséges dolog: legfontosabb a világon az, hogy Téged megismerjelek és akit elbocsátottál: az Úr Jézus Krisztust. Bizonyságot teszek arról, hogy igazi élet és boldog élet egyedül Tebenned található, siratom mindazt az időt, eltékozolt erőt és életet, amelyet a Veled való áldott közösségen kívül töltöttem el, mint ahogy az atyai hajlékba visszaérkezett tékozló fiú sajnálja azt az időt, amelyet e hajlékon kívül töltött el. Könyörgök Hozzád: Szentlelkeddel segíts és nevelj, hogy életem kis és nagy dolgaiban megbizonyítsam a Benned vetett hitet s életemben és halálomban tegyek vallást a Te Szent Fiadról, aki már Előtted való közbenjárásával annyiszor tett vallást énrólam, és még egyszer, egy utolsó vallástétellel megszólal értem az Utolsó Ítéletben.

Könyörgök Hozzád gyermekeimért, rokonaimért, hozzátartozóimért, akik most konfirmálnak. Fiatal lelkük föllobbanó bizonyságtételét fogadd el s cselekedd, hogy a hétköznapok hűségével, halálig való kitartással megmaradhassanak benne. Könyörgök Hozzád gyülekezetem konfirmáló ifjaiért és azért, hogy a magyar református egyház megkonfirmált ifjai ne tévelyedjenek el a gyülekezetből, ne kallódjanak el az élet harcai és kísértései között, hanem legyenek hívek mindhalálig, hogy senki el ne vehesse az ő koronájukat. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg az én imádságomat. Ámen.

(Ravasz László: Hazafelé… Elmélkedések és imádságok. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya Bp., 1990. 264–265. Első kiadás: 1925, második: 1940)IMÁDSÁGGAL A CIGÁNYOKÉRT


Tuzsér, a 800 esztendős nagyközség napjainkra számos más településsel hasonlóan, a növekvő cigány kisebbség szülte problémákkal néz szembe. A különféle programok, elképzelések eddig szinte mind csődöt mondtak az egyre növekvő közösségek integrációjával kapcsolatban. Tuzséron az összlakosságból (3.500 fő) mintegy 1400 fős cigány kisebbség él. Az általános iskola 70, az óvoda 80 százaléka cigány származású. Nem kell nagy matematikai tudás, hogy kiszámítsuk 5-10 év múlva milyen képet fest majd településünk. Ehhez hasonló helyzettel számos más falu is küzd. Ha egyházi szemszögből nézzük, 5-10 esztendő múlva a most még életerős, stabil anyagi helyzettel rendelkező gyülekezet is nagy bajban lesz, hiszen a cigányság csak gyenge szálakkal kötődik egyházunkhoz. Ezen a helyzeten csak ront a számos kisegyház, és szekta „adok-veszek” missziója, melynek sikere a különféle adományoknak és a cigányság hitbeli tájékozatlanságának köszönhető. Emellett történelmi egyházaink cigánymissziós szolgálata, még most alakul, formálódik, erősödik.

Látva helyzetünket, érezve azt az óriási feszültséget, amely falunkban, országunkban is fennáll a cigány kisebbség és a magyar lakosság körében szinte mintegy utolsó lehetőségül az imádság áldását ragadtuk meg.
Április 11-én, csütörtökön este 6 órától imaalkalmat szerveztünk a Tuzséri Református Templomban a Magyarországi Református Egyház felhívásának és a mi helyzetünk jobbításának eleget téve. Az imaalkalom szervezésébe a helyi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálata is nagy buzgalommal vetette be magát. A Roma imanapi vezérfonal imádságai és igéi köré szerveztük az imaalkalom liturgiáját. Különös gondot fordítottunk arra, hogy a település intézményei és szervezetei mind-mind bekapcsolódjanak az imádságba. Így mondtak imádságot a helyi Önkormányzat, iskola, óvoda, Szociális Központ, védőnői hálózat munkatársai, az egyházközségben szolgáló hitoktatók, a Református Nevelőszülői Hálózat egyik nevelője, aki például maga is cigány származású, de imádságot mondtak a cigányság köréből is néhányan. Az imaalkalmon egy cigány származású ifjú énekszolgálatát is meghallgattuk.
A jelenlévő gyülekezet történelmi pillanatot élt át: imádkoztunk egy eléggé feszült helyzetben azokért, akik miatt sok feszültség és indulatok támadnak. De bizonyosak lehetünk afelől, hogy Jézus is hasonlóan cselekedne. Jézus erre éppen kereszthalálakor adott példát, amikor szenvedve a fájdalmaktól így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23,34.)
A cigányság évszázadokig békességben élt a magyarság körében. Vajon mára mi az oka annak, hogy ilyen feszült a helyzet? Ezt a kérdést talán hagyjuk a társadalomkutató szakemberekre! Nekünk, mint Jézust komolyan követő keresztyéneknek az a feladatunk, hogy az imádság szent eszközével felvértezve munkálkodjunk, és evangéliumi református keresztyén hitünk tisztaságával személyes életpéldát adjunk, és így szolgáljunk a megbékélésért, a cigány kisebbség felzárkózásáért, amihez a hiteles és tisztességes politikának kell hozzátennie azt a törvényes keretet, amely a rosszat megbünteti, a jót megjutalmazza!
Tuzsér Nagyközség és benne a több, mint 400 esztendős Református Gyülekezet olyan jövendőt akar magának, ahol cigány és magyar egyenlő jogú és egyenlő kötelességekkel bíró tagja a közösségnek. Olyan jövőt kívánunk nemcsak falunknak, de egész nemzetünknek, ahol nincs diszkrimináció, sem negatív, sem pozitív! Olyan életet akarunk élni, ahol soha nem az embert gyűlölik, különösen azért mert más, mint a többség, hanem az emberben munkálkodó gonoszt, a bűnt! Olyan életet akarunk ahol mindenki boldogan él, és a másikat szeretettel élni hagyja! Ezért imádkozunk, és erre bátorítunk mindenkit!

Bodnár Róbert
református lelkész
TuzsérAZ ORGONAÉPÍTÉS SZÁZ ÉVE TUZSÉRON

A szövegre kattintva olvashatja el gyülekezetünk orgonaépítési próbálkozásait.


HIT ÉS ERKÖLCSTAN

Mindent a református hittanról

Informálni a beiratkozás előtt állókat és segíteni azoknak, akik még nem döntötték el, hogy református hittanra járassák a kötelező erkölcstanoktatás keretében állami iskolába járó gyermeküket – ez a célja a Magyarországi Református Egyház által most elindított hittan.info honlapnak.


2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában az 1. és az 5. osztályos gyermekek erkölcstan vagy hit- és erkölcstan órákon vesznek részt. A törvényalkotók az erkölcstan tantárgyat vezették be kötelezően és ehelyett választható, alternatívaként a felekezeti alapon szervezett hit- és erkölcstan tantárgy, és ennek keretében természetesen a református hittan is.

A szeptembertől elsős gyermekek szüleinek a beiratkozáskor, legkésőbb 2013. április 30-ig kell meghozniuk döntést, a következő tanévben ötödikesek esetében május 20. a határidő.

Ezekhez a felelősségteljes és tájékozott döntésekhez kíván a hittan.info honlap segítséget nyújtani. Jelenleg az oldal fő olvasnivalója a gyakori kérdések gyűjteménye, amely az alapvető információk részletes kibontásával kíván segíteni. Hamarosan a református hittanórákon elhangzó tananyag szemléltetésével is megpróbáljuk közelebb vinni a döntéshez az érdeklődőket.

ÉNEKKAR


Énekkarunk szolgálata a világi kórustalálkozón 2012. augusztus 19-én.

A meghallgatáshoz kattintson a képre!


TUZSÉR 800 ÉVES


800 ÉVES FALUBAN 407 ÉVES EGYHÁZ

Idén, 2012-ben Tuzsér Nagyközség fennállásának 800 éves évfordulóját ünnepli. Az egész éves rendezvénysorozatok központi eseményei augusztus 17-20. között lesznek, melyben a Református Egyházközség is aktív szerepet vállal. Nem is lehetne ez másként, hiszen a 800 esztendős falu legrégebbi közössége a 407 esztendős egyházközség, mely hivatalosan 1605-től írja rendületlenül történelmét, de már korábban is élt a gyülekezet, hiszen ismert 1580-ból lelkipásztora. A reformáció előtt is templomos hely volt a falu, hiszen, az 1300-as években már említik templomát. A falu és az egyház a kezdetektől fogva együtt élt. Volt olyan időszak, amikor a falu és az egyház szinte egy volt. Sok időn át, az egyházközség irányította, vezette az itt élőket. Az egyház mutatta a Szentírás alapján a helyes utat, szervezte a nagyon nehéz és sanyarú körülmények között a Tisza – menti mocsaras, erekkel szőtt, erdős területeken az élet feltételeit. Az egyház volt, amely őrizte az utókornak a falu történelmét, az itt élők küzdelmes sorsát. Az egyház volt az, amely új templomának építése közben gondolt a jövő alakítására, és a régi elbontott templom építőanyagából iskolát épített, melyet 123 éven át tartott fenn, mígnem erőszakkal elvették tőle. A 123 év alatt 5 nemzedéket nevelt fel hithű reformátusnak, büszke magyar hazafinak. A múló századok eszméi azon munkálkodtak, hogyan lehet éket ütni az egyház és a világ közé. A sátáni sugallatra gondolkodó ember, mely mindenáron önmagát helyezte mindenek elé, egyre jobban nem tudta elviselni, hogy egy tőle ezerszer magasabb rendű hatalom képviselője az egyház mutasson utat, irányítson, oktasson, és formálja a szellemet. Az 1945 utáni kommunista, ateista uralom aztán feltépett minden több évszázados szokást, hagyományt, és az egyház embereket, közösségeket átkaroló szolgálatát önmagába zárta. Az egyház sokáig csak a templomban, a templomból irányíthatja az embereket, nem pedig úgy, mint több évszázadon keresztül. De Istennek mindig van arra gondja, hogy új és új utakon, és lehetőségeken át szolgáljuk Őt, hirdetve az embereknek az evangéliumot.
800 éves faluban 407 éves egyház. Jól hangzó cím. Mint reformátusok talán büszkék is vagyunk arra, hogy mi vagyunk a legrégebbi közösség a faluban. De vajon túl a XXI. század első évtizedén, mit jelent ez? Mit jelent ez vajon a faluközösségnek, melynek legnagyobb része ma is a református egyházhoz tartozik? És mit jelent nekünk reformátusoknak, akik polgárai vagyunk falunknak? Jó lenne a jubileumi rendezvények sodrásában egy kicsit magunkba szállni és elgondolkodni ezen! De míg gondolkodunk, egy kis segítség, hogy gondolataik jó irányba haladjanak.
Mit jelenthet egy 800 éves falunak egy 407 éves egyházközség? Mindenképpen értéket! Nemcsak úgy, mint építészeti örökséget és jó néhány nagyon értékes műtárgyat a múlt századaiból. Hanem olyan értéket, amely a falu 800 éven túli életét garantálja. Miért maradhatott meg a történelem viharaiban 800 éven át Tuzsér? Mondhatni azért, mert ott volt mellette az egyház. Először a középkori egyház templomával, és papjával, amely aztán a reformáció hatására megújult és onnantól, hogy Kálonga népe 1597-ben bemenekült Tuzsér védettebb területére megszerveződhetett hivatalosan is 1605-re a református egyház. Az egyház azóta érték a falu számára. A falusi élet formálója, alakítója, megtartója. Ma is így kellene tekinteni rá.
Az egyház érték. De nem azért mert az emberek teszik azzá. Hanem azért, mert olyan értéket képvisel, amely kétezer év óta megáll e világban. Ez az érték a Szentírás üzenete, az evangélium. Ez érték nélkül üres egy település. A magyar falu templom nélkül, egyház nélkül soha nem is létezett. Ma sem létezik. Kis apró falvakban, melyet a felső materialista vezetés halálra ítélt, mert bezárták az iskolát, az óvodát, nincs már posta, a vasutat meg felszámolták, mégis az élet jeleit adják, mert még van egyház. Mert még a templomba eljár az a néhány fő. Egy falu addig él, míg él benne az egyház! Ez tuzsérra is igaz. Így kellene tekinteni a világnak az egyházra, és mi bízunk abban, hogy településünk elé még reményteli jövő vár, benne egy pezsgő életű református gyülekezettel.
Mit jelent nekünk reformátusoknak egy 800 éves faluban élni? Mindenképpen örömet. Örömet és hálát. Örömet azért, mert Istenünk egy ilyen értékes, szép helyen éltet bennünket, melynek nemcsak a jelene, hanem a múltja is említésre méltó. Falunk ezernyi gondja, problémája ellenére még mindig egy szép, rendezett szabolcsi község. És hálát adunk azért, mert Isten ennyi évszázadon át megtartotta ez a lakott helyet. Nem pusztult el, nem lett rablók martalékává, hanem ma is áll, ma is élhető otthonul szolgál.
Egy 800 éves faluban egy 407 éves egyháznak komoly feladata van. Ezt mi is érezzük. Komoly súlya és felelőssége van ma is az egyház minden kimondott szavának, megtett dolgainak. Az egyház elsődleges feladata Krisztus evangéliumának hirdetése és a lelkek üdvösségre vezetése. Ebből a feladatból egy vesszőt sem engedhetünk. De ez a komoly és felelősségteljes szolgálat ma is kihat arra a falura, melynek területén szolgál az egyház. Tuzsér 800. jubileumi esztendejében a 407 esztendős Református Egyház így akar ígéretes jövendőt munkálni a falunak. Igehirdetés, gyermek és ifjúsági munka, hitoktatás, szociális feladatok, kultúra, kazuális szolgálatok (keresztelés, esketés, temetés), családlátogatás, közösségformáló alkalmak, testvéri kapcsolatok….. csak a legfontosabbak, melyek ma is feladataink, és melyekkel összefogjuk ezt a 8 évszázados falut.
A 800 éves faluban a 407 éves egyház érték, olyan érték, mely a jövő záloga. A 407 éves egyház a 800 éves faluban Isten akaratára figyelve, azt hirdetve munkálkodik a boldog jövendőn. Így adjon Istenünk kegyelme és jó tetszése szerint még hosszú értékes időt ennek a nagy múltú, a jelenben kissé elcsüggedt, de bizakodni és élni akaró Tisza menti szép magyar református falunak!

AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEKEN KÉSZÜLT FOTÓKAT A CÍMEREKRE VAGY IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETI!


TEMPLOMUNK


Befejeződött a 2004-óta tartó templomfeljújítás a torony rézfedésével és a homlokzatok festésével. A templomról készült képeket tekintse meg a fotóra katintva.


KÉSZÜL AZ ÚJ ORGONA


Augusztus elsején a presbitérium képviseletében megtekintettük készülő új orgonánkat. Már 3 regiszter működött.
Paulus Frigyes őszre ígéri, hogy elkészül a hangszer.

A budaörsi műhelyben készült fényképeket a képre kattintva nézheti meg!


SZILÁGYNAGYFALU 2012. április 15.


TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ SZILÁGYNAGYFALUBAN

Április 15-én, a Húsvét utáni első vasárnapon a tuzséri gyülekezet tett ünnepi látogatást Szilágynagyfaluban. A két egyházközség 2010-óta ápolja a testvéri kötelékeket. De nemcsak gyülekezeti szintű ez a testvérség, hanem 2011-óta hivatalosan is, a két nagyközség, Szilágynagyfalu és Tuzsér testvéri kapcsolatot ápol egymással. A két település Önkormányzata, Iskolája, futball csapata, és még más civil szervezetei példamutató kapcsolatot ápolnak egymással. Hála Istennek, hogy ezt a Református Egyház mindkét településen szépen felkarolja, és mindez az egyház kebelén él és működik Isten gazdag és gyümölcsöző áldásával. Egy-egy testvéri látogatáskor nemcsak a gyülekezetek küldöttségei vannak jelen, hanem a település vezetői is. Illetve a települések vezetői is aktív tagjai a gyülekezetnek, vagy aktívan támogatják a gyülekezetet. Így volt ez 2012. április 15-én Szilágynagyfaluban is. A tuzséri egyházi delegációban ott volt a lelkipásztorokon, és más egyházi személyeken kívül az alpolgármester, a jegyző, egy képviselő, az iskolaigazgató, és 2 nyugdíjas igazgató, emellett jó néhány aktív és nyugdíjas pedagógus is. Öröm ez, és kívánatos, amikor az egyházközség aktív tagjai között vannak egy település vezető emberei. Ezért is legyen hála az Istennek.
A Húsvét utáni vasárnapon a kora hajnali órákban 52 fős küldöttség indult útnak Szabolcsból Szilágyságba, Tuzsérról Szilágynagyfaluba. 2011 nyarán a nagyfalui gyülekezet képviselete látogatott Tuzsérra, és azóta vártuk az újabb alkalmat a találkozásra. „Soli Deo Gloria” Énekkarunk hónapok óta készült, hogy gazdag tartalmú szolgálattal pecsételje meg a találkozást. Sok lelki ajándékkal indulva Isten vezetése által érkeztünk meg Nagyfaluba, ahol kedves vendégül látóink Lukács József királyhágó – melléki püspök helyettes és kedves felesége Ibolya már vártak bennünket az ottani „Ifjú Házasok” Énekkarával egyetemben.
A délelőtti istentiszteleten Bodnár Róbert tuzséri lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Kolossé 2,12-15. alapján. Az igehirdetésben elhangzott, hogy a két gyülekezet azért is találkozott a Húsvét utáni első vasárnapon, hogy az ünnep után, még így közösen is átérezhessük a feltámadás evangéliumának erejét. Továbbá, a Húsvét utáni vasárnap ráeszméltet bennünket a keresztségünk fontosságára. Arra, hogy Jézus vére által megváltott bennünket a bűn és a halál nyomorúságából. Bűneink adóslevele fel van szegezve Krisztus keresztfájára, amin szenvedve Jézus megszerezte számunkra azt a fehér ruhát, amit a korai keresztyénség idején a Húsvétkor megkereszteltek viseltek jeleként a tisztaság, a feltámadás és a halhatatlanságnak. De ez a fehér ruha nemcsak kiváltság, hanem felelősség és feladat is. Így kell minden keresztyénnek fehér sóvá lennie, amely átjárja és megízesíti a világot. Amiként egykor a kolosséiaknak úgy most nekünk is hirdettetik, hogy Krisztus halálával és feltámadásával legyőzte a gonoszság minden erőit. Ezért kell örvendeznünk és a feltámadás és örök élet fényében élnünk, járnunk és szolgálnunk.
Az igehirdetés után ünnepi szolgálat következett, melyet Révészné Dr. Kozma Tünde tuzséri orgonista-kántor orgonajátéka nyitott meg. Majd a „Soli Deo Gloria” Énekkar szolgált. Felcsendült többek közt Liszt Ferenc: Él a Krisztus; Bartholomäus Helder: Húsvéti ének. A tuzséri gyülekezet tagjai közül Kepicsné Soltész Anita, a Baba-Mama Kör vezetője, és Révész Dorottya Debreceni refis diák verset szavaltak. Elhangzott Wass Albert: Hagyaték című regényének utószó részlete is Kertész Lajosné ny. iskolaigazgatónő tolmácsolásában, mely magyarságunkra és emberségünkre figyelmeztetett. Ezután Lakatos Bertalan Tuzsér Nagyközség alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Az istentisztelet végén nemzeti imádságunkat, a Himnuszt énekeltük el. A templom ajtókban néhány láda ízes tuzséri alma várta a nagyfalui testvéreket, melyből mindenki vihetett egyet haza, hogy az ebéd után jóízűen elfogyassza a zamatos gyümölcsöt. Azért is nagy ajándék az alma, mert 2011-ben és most is fagyok pusztítják a híres tuzséri gyümölcsös kerteket. A tuzséri gyülekezet a szilágynagyfalui templom úrasztalára egy virág kaspót ajándékozott, melybe Lakatos Bertalanné vállalkozó kötött saját kezűleg virágot Isten nagy neve dicsőségére.
Vendégül látóink délben finom ebédre invitáltak bennünket egy helyi étterembe. Ebéd után egy kis séta a templom körül, sok jó beszélgetés múlatta a gyorsan telő időt a délutáni istentiszteletig. Délután Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor, a Kisvárdai Református Gimnázium vallástanára hirdette Isten igéjét 2 Korinthus 1,3-5. alapján arról beszélt, hogy sajnos az ember életéhez hozzátartozik a szenvedés, a sok próba, ezért vigasztalásra szorulunk. A vigasztalanság idején ezért kell Jézus Krisztus Atyjához, az irgalom Atyjához és a minden vigasztalás Istenéhez folyamodnunk. Ha pedig átéltük a vigasztalás csodáját, magunknak is másokat vigasztalókká kell lennünk. A délutáni istentisztelet után újra megszólat tuzséri orgonista – kántor asszonytestvérünk keze alatt a nagyfalui több mint száz éves orgona, melyen mintegy válaszolt az igehirdetésre Friedrich Wilhelm Zachau: Az Úrnak hála, tisztelet című orgonaműve. Ezután Barabás Sándor presbiteri népfőiskolás, önkormányzati képvisel Lászlóffy Aladár: Erdélyi templomok fehére című versét mondta el. Délután is örömmel hallhatták a gyülekezet tagjai a tuzséri kórust. A kórusszolgálat utolsó műve Draskóczi László: Ároni áldás című éneke volt, mely öt szólamban csendült fel, és töltötte meg a gyönyörű szilágynagyfalui gótikus református templomot és hullott valóban áldásként a gyülekezet szívére. A tuzséri énekkart Galambosné Kiss Erzsébet vezette. A Székely Himnusz felemelő soraival zárult a templomi istentisztelet, mely után a közös csoportkép is készült.
Estebédünket a Bethlen kastély melletti ebédlőben fogyaszthattuk el, mely a nagyfalui „Ifjú Házasok” Énekkara által készített finom töltött káposzta volt. Sajnos az étkezés után a búcsúzkodás ideje hamar eljött. A búcsúzkodás szomorúságát az enyhítette, hogy ebben az évben mivel Tuzsér Nagyközség fennállásának nyolcszázadik évfordulóját ünnepli, ezért augusztusban a központi rendezvénysorozaton lesz még találkozás. És az sem a véletlen műve, hogy Szilágynagyfalu pedig 2013-ban lesz nyolcszáz éves.
Nekünk tuzsérianak nagy öröm, hogy Istenünk olyan testvérgyülekezettel és településsel ajándékozott meg bennünket, mint Szilágynagyfalu, melynek egyházi és világi közössége igazi testvér, melyet csak szeretni lehet!
BR

A találkozón készült fotókat megtekinthetik a képre kattintva!


SZERETETHÍD 2012


ORGONAÉPÍTÉS


A készülő orgonáról a terveket és az elkészült részeket tekintse meg ide kattintva!


LÁTKÉP A TORONYRÓL


A torony tetejéről készült képek megtekintéséhez kattintson a képre!


MÁRCIUS 15.


A március 15-i ünnepségről készült képeket megtekintheti a "Galériában" vagy a képre kattintva


ÉPÜL A TEMPLOM ÚJ ORGONÁJA!

Kattintson a képre!


X. Tuzséri Református Hittanos Gyermekhét


Tizedik alkalommal szerveztük meg hittanos gyermekhetünket, melynek vezérfonala a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott "Építkezz okosan!" című nyári gyermekevangélizációs anyag volt. A jubileum kapcsán pénteken családi délutánt is szerveztünk gyermekeink családjai számára. Nagy volt az érdeklődés egész héten gyermekhetünk iránt.
A héten történteket a fotóra kattintva tekintheti meg.


TEMPLOMAINK


Ezen az oldalon számos szép magyarországi templomban gyönyörködhet. Többek között a mi templomunkban is!
Az oldal megnyitásához kattintson a logóra!Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:űéúélozkzktktkzhhhhhhhhh5túőpé [ 2010-11-23 18:40 ]

oukouiziiog,gjlgkléglzzuzizutuRévész László [ 2009-10-01 15:52 ]

Bár én öt éve elkerültem Tuzsérról Kisvárdára,de a falunap,és a hangulat nagyon jó volt.Köszönök mindent a szervezőknek,és mindazonáltal Tuzsér lakosainak.szandibaba1456 [ 2009-09-29 16:08 ]

Tök jó volt minden ez az tuzsér
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS
- 2020.03.06.

2020. május 1-től a Tornyospálcai Református Egyházközség fenntartásában a 4623 Tuzsér, Kossuth u. 137. szám alatti szolgálati lakások egyikében beindul a mini bölcsődei ellátás. Az épület átalakítási munkálatai már javában zajlanak.
Szeretettel hirdetjük a kisgyermeket nevelők felé ezt a lehetőséget!

Az leendő bölcsődei ellátásról ide kattintva olvashat bővebben!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2020.01.26.

2020. január 20-25. között megtartottuk az Ökumenikus imahetet. Isten gazdag áldása volt az alkalmakon!

Fotók a galériában!

továbbHOZDIK JÓZSEFNÉ 90 éves köszöntése
- 2020.01.10.

2020. január 10-én, péntek délután köszöntöttük Hozdik Józsefné Fülöp Elza kedves testvérünket 90. születésnapja alkalmából.
Bodnár Róbert lelkipásztor a Zsoltárok 103,1-5; 17-18. alapján tartott áhítatot.
Az áhítatot egy fotós-zenés összeállítás zárta, mely Elza néniről és családjáról szólt.
Elza néni gyülekezetünk aktív tagja ma is. 1948-1952-ig gyermekistentiszteleti szolgálatokat is végzett, de minden időben megmutatta neki az Úr, hol van rá szükség. Ma is segíti a nélkülözőket. Életszemlélete az ige alapján áll. Hite szerint úgy kell munkálkodni, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek! 90 évesen is így éli életét!
Mély hitű testvérünk, aki sokáig jegyzetelte az igehirdetéseket. De áldott lenne ezeket olvasni az igehirdetőnek!
Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és Orbán Viktor miniszterelnök úr nevében köszöntötte az ünnepeltet.
Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol Elza néni szerint mindenki ott volt, akit az Úr ott akart látni!

Isten éltesse Elza nénit!

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.22.

2019. december 22-én, advent IV. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola alsós hittanosai adtak műsort Végsőné Révész Éva vallástanár, és Nagy Zsuzsanna tanító-hitoktató vezetésével. Szerepeltek még a komorói iskolában tanuló tuzséri alsós diákok közül néhányan és néhány tuzséri óvodás is, akiket Pirnág Oszkárné óvodavezető és Révész Katalin óvónő készített fel.
Délután Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette Isten üzenetét Krisztusról a mi fényes hajnalcsillagunkról. Ünnepi szolgálattal az Aranyalma Nyugdíjas Klub tagjai készültek.
Orgonánkon Dr. Kozma Tünde előadásában már karácsonyi dallamok is felcsendültek az istentisztelet előtt és után.
A Templomtéren Kosztyi Ferencné az Aranyalma Nyugdíjas Klub hűséges tagja, a gyülekezet Számvizsgáló Bizottságának elnöke gyújtotta meg a negyedik gyertyát a koszorún.
A "Mindenki karácsonyfájánál" Ferkovics Tibor polgármester úr köszöntötte Tuzsér Nagyközség polgárait a közelgő karácsony ünnepe alkalmából.

Áldott adventet! Siessünk, mert már a kertek alatt a karácsony!

továbbIDŐSEK KARÁCSONYA
- 2019.12.21.

2019. december 21-én, szombaton tartottuk meg a szokásos idősek karácsonyi istentiszteletét úrvacsoraosztással egybekötve. 130 idős testvérünk vett úrvacsorát.
Az istentiszteleten versekkel szolgáltak időseink, és a "Soli Deo Gloria" Énekkar adventi és karácsonyi műveket énekelt.
Az istentisztelet után ebédre hívtuk az időseket.

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.15.

December 15-én, advent III, vasárnapján 5-6. osztályos hittanosok kis csoportja szolgált a délelőtti istentiszteleten.
Délután énekkarunk 20 éves jubileumát ünnepeltük meg. A hálaadó istentiszteleten énekkarunk szolgált.
Az adventi koszorún a gyertyát Galambosné Kiss Erzsébet énekkarvezető gyújtotta meg. "Soli Deo Gloria!"

továbbADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
- 2019.12.08.

2019. december 7-én, szombaton délután adventi kézműves foglalkozást tartottunk gyermekeink számára. Az alkalmat szép adventi és karácsonyi énekek tanulásával kezdtük, majd Lukács evangéliumából felolvastuk Jézus születésének a történetét. Ezután ki-ki nekiláthatott különféle adventi-karácsonyi díszek és dekorációk készítésének. Nem maradhatott el a klasszikus mézeskalács sütés sem. A foglalkozás végén kíváncsi tekintetek előtt állítottuk össze a mézeskalács templomot. A gyermekek nagy örömére az égetett cukor ritka jó csemegének számított.
Gyermekeink számára a Mikulás csomagot is hagyott, melyet szeretettel osztottunk ki, ők pedig örömmel fogadták.

Fotók a galériában...

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.08.

Advent II. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten konfirmandus növendékeink közül néhányan szolgáltak verses, énekes, zenés bizonyságtétellel.
Délután az adventi istentiszteleten Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét. "Láttuk az Ő csillagát." - felelték a bölcsek a zsidók királyának! Mi is láthatjuk a csillagot, amely Jézushoz vezet el bennünket.
A Mándoki Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói, és a Tuzséri Pedagógus Kórus is szolgált az istentiszteleten. Ünnepi imádságban fogalmazta meg gondolatait Orosz Tímea intézményvezető és ünnepi beszédet mondott Pirnág Oszkárné óvodavezető.
A Templomtéren az adventi koszorú második gyertyáját Dr. Kozma Tünde orgonista - kántor gyújtotta meg, aki 2009-óta végzi szolgálatát gyülekezetünkben.

Fotó a galériában...

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.01.

2019. december 1-én, advent I. vasárnapján a délutáni istentiszteleten Sajben Zsolt záhonyi görög katolikus parókus igehirdetésével és gyülekezetünk gondozónői és közmunkásai szolgálatával vette kezdetét az idei évi adventi programsorozat.
A Templomtéren Dr. Szép Béla jegyző úr Wass Albert Karácsony című versének elmondásával kapcsolta fel falunk adventi fényeit. Lakatos Bertalan a Nagy Sándor Kertbarát Klub elnöke gyújtotta meg a koszorún az első gyertyát.

továbbOktóber 23-i ünnepség
- 2019.10.24.

Október 22-én délután tartotta községünk és a református egyházközség az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján megemlékezését.
Az ünnepség a Művelődési Házban kezdődött, ahol Ferkovics Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet. Ezután a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak színvonalas ünnepi műsort.
A Történelmi Emlékparkban koszorúzással folytatódott a megemlékezés, majd a templomban ünnepi istentisztelettel, ahol Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mondott ünnepi köszöntőt.

továbbLŐCSEI KIRÁNDULÁS
- 2019.10.01.

2019. szeptember 28-án gyülekezetünk 74 fős csoportja látogatott el a Szepességben található "Fekete városba", Lőcsére.
A kis felvidéki városka igazi ékszerdoboz. A Szent Jakab templomban énekeltünk, igét olvastunk és imádkoztunk, majd megismerhettük a templom érdekességeit. A városban töltött néhány óra után a szepesi várhoz kaptattunk fel. A kilátás gyönyörű volt. Sajnos az eső miatt az Eperjesre tervezett városnézés elmaradt. A híres szent Miklós templomot csak távolról szemlélhettük meg a városon való átutazás közben.
Kassán áthaladva Hollóházánál léptük át a magyar határt, és érkeztünk haza Isten segítségével.

Fotók a galériában!

továbbAUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG
- 2019.08.19.

Augusztus 18-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében tartottuk településünkön az augusztus 20-i, Szent István napi ünnepséget.
Az igehirdetésben Bodnár Róbert a mennyei kenyérről szolgált az ötezer ember megvendégelésének története alapján (János 6,1-15), majd megáldotta az új kenyeret, amit az istentisztelet végén szétosztottunk a nagy gyülekezet közösségében.
Ferkovics Tibor polgármester úr ünnepi beszédében István király szellemiségének fontosságát hangsúlyozta.
A templomi istentisztelet elején és végén Dr. Kozma Tünde kántor orgonajátékát hallgathatta az ünneplő gyülekezet.
Az ünnepség koszorúzással ért végét, majd ki-ki a délután kezdődő falunapon vehetett részt.

továbbKonfirmandus találkozó
- 2019.07.10.

2019. június 30-án, vasárnap délután konfirmandus találkozót tartottunk. A 10,20,30,40,50 éve konfirmáltak közül mintegy harmincan újították meg egykori fogadalmunkat.

Fotók a galériában!

továbbKonfirmáció
- 2019.06.02.

Június 1-2-án megtörtént gyülekezetünkben a konfirmáció. 15 ifjú tett hitéről vallást és részesült életében először az úrvacsora sákramentumában.
A konfirmáció vasárnapjának délutánján a pedagógusok vasárnapja alkalmából köszöntöttük a gyülekezetünkhöz tartozó aktív és nyugdíjas pedagógusokat. Ajándékul a Presbiteri Szövetség kiadásában megjelent Imádságos könyvet kaptak. Isten áldja meg a "magyar nemzet áldott napszámosait"!

továbbAlmatermés megáldása
- 2019.05.30.

2019.május 29-én került sor a Történelmi Emlékparkban az idei évi almatermés megáldására a Nagy Sándor Kertbarát Klub szervezésében. Az alkalom végén néhai Szép Béla egykori klub alapító és örökös elnök emléktáblájának megkoszorúzása is megtörtént.

továbbMÁNDOKI FOCI KUPA
- 2019.05.25.

2019. május 25-én, szombaton tartotta a mándoki gyülekezet immáron második alkalommal az egyházmegye gyülekezetei számára a foci és sakk kupát.
Tuzsér három csapattal nevezett be. Egy 15 év feletti fiatalokból álló csapattal, mely 4. helyezést ért el. És két 15 év alatti csapattal, mely az első és a második helyezést hozta el.
A kupát megnyerő csapat tagjai: Balogh Levente, Szikora Rómeó, Iván Zoltán, Szőke Sándor, Lakatos Nándor, Szikora Kevin, Setét Mihály, Lakatos Sándor és Nagy Zoltán.
A második helyezést elért csapat tagjai: Bodnár Róbert Kristóf, Bakó Patrik, Pokol Ákos, Csobai Attila, Maczinkó Dávid, Révész Roland, Révész Barnabás, Révész János, Szőke Martin és Nagy Dávid.
A legjobb kapus díjat Révész Barnabás hozta el, a gólkirály Balogh Levente volt.
Gratulálunk!
Fotók a galériában.

továbbSZERETETHÍD
- 2019.05.25.

2019. május 24-én, pénteken immáron tizedik alkalommal tartottuk meg az Önkéntes Diakóniai Napot több, mint 110 testvérünk részvételével. Hála Istennek szép időt kaptunk.
Az elvégzett feladatok: kerítésfestés, emlékművek állagmegóvása, székely kiskapu festése, virágültetés, templomtakarítás, Lónyay-kastély parkjában szemét és száraz gally összegyűjtése, utca takarítás, fűnyírás, Kálonga - templomtakarítás, beteglátogatás, főzés, focimeccs, kórusszolgálat.

Fotók a galériában.

továbbÉdesanyák vasárnapja
- 2019.05.06.

2019. május 5-én, a vasárnap délutáni istentiszteleten köszöntöttük az édesanyákat. Az igehirdetés a szeretet himnuszából szólt (1Kor 13). Hittanos gyermekeink énekekkel és versekkel köszöntötték az édesanyákat.
Az istentisztelet végén minden édesanya egy kis cserepes virágot kapott ajándékba.

Fotók a galériában.

továbbBACH MINDENKINEK FESZTIVÁL
- 2019.03.24.

2019. március 23-án, szombaton este dr. Kovács László Attila orgonaművész, evangélikus lelkipásztor orgonakoncertjét hallgathatta meg a jelen lévő gyülekezet.
A zenés áhítat műsorán Johann Sebastian Bach (1685-1750) híres művei csendültek fel a templom orgonáján. O Gott, Du Formmer Gott BWV 767; Pastorale BWV 590; Prelúdium e-mollban BWV 548.
A koncert perselypénzét a Bethesda Református Gyermekkórház új lélegeztetőgépének vásárlására ajánlotta fel a gyülekezet.

továbbMárcius 15-i ünnepség
- 2019.03.16.

Március 14-én délután tartottuk az 1848. március 15-i forradalom 171. évfordulós megemlékezését.
Iskolásaink adtak ünnepi műsort a Művelődési Házban Kára Zsuzsanna és Pokol Zsolt pedagógusok felkészítésével.
Ferkovics Tibor polgármester mondott ünnepi beszédet.
Ezután az 1848-as kopjafa megkoszorúzása következett a Történelmi Emlékparkban, majd a templomban ünnepi istentisztelettel zárult a megemlékezés.

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2019.03.04.

2019. március 3-án, a vasárnap délutáni istentiszteleten adtunk hálát Istennek a Bibliáért. Hittanosaink és ifjaink szolgáltak versekkel és népdal zsoltárokkal.
A bibliavasárnapi istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartottunk.

továbbBÍRÓ BARNÁNÉ 95 éves
- 2019.03.06.

2019. március 6-án, szerdán délután Tuzsér Nagyközség Önkormányzatával közösen köszöntöttük 95. születésnapján Bíró Barnáné Giza nénit.
Bodnár Róbert lelkipásztor a 95. zsoltár alapján tartott áhítatot, majd Ferkovics Tibor polgármester úr a település és a miniszterelnök úr köszöntését és jókívánságát tolmácsolta az ünnepeltnek.
Isten sokáig éltesse Giza nénit!

Fotók a galériában!

továbbDONI HŐSEINKRE EMLÉKEZTÜNK
- 2019.01.19.

2019. január 19-én a Honvédsuli Egyesület emlékmenete érkezett el településünkre. Az 1943. január 12-i doni katasztrófa hősi magyar áldozataira emlékeznek és hívják fel a lakosság figyelmét a II. világháború elfelejtett hősi áldozataira.
Az emlékmenet harangzúgás közben vonult a be a Történelmi Emlékparkban álló hősi emlékműhöz. A Mielenniumi emlékműtől számos tuzséri felnőtt és iskolás is csatlakozott a menethez. Ferkovics Tibor polgármester köszöntötte az érkezőket és felkötötte Tuzsér szalagját a menet zászlajára. Jelen volt az alkalmon Tilki Attila országgyűlési képviselő is, aki szintén köszöntötte és méltatta az emlékmenet nemes szándékát!
Tisztelet és elismerés 76 év távlatából a magyar hősöknek!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2019.01.27.

2019. január 21-26. között tartottuk meg templomunkban az Ökumenikus Imahetet.

Fotók a galériában!

továbbFotók
- 2019.01.02.

Karácsony-újév fotóit a galériában nézhetik meg!

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.24.

December 22-én idősek karácsonyát tartottunk. December 23-án, advent IV. vasárnapján délelőtt az óvodások szolgáltak a templomban, délután gyertyagyújtással, ünnepi köszöntéssel egybekötött adventi istentiszteletet tartottunk, melyen az Aranyalma Nyugdíjas Klub tagjai szolgáltak.

továbbMaklári Jánosné 90 évers
- 2018.12.21.

December 19-én köszöntöttük kilencvenedik születésnapja alkalmából Maklári Jánosné Juhász Irén testvérünket. Az adventi áhítattal egybekötött ünnepségen jelen volt településünk polgármestere Ferkovics Tibor, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait, és a születésnapi emléklapot.

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.16.

December 15-én a Nagy Sándor Kertbarát Klub szervezésében hálaadó istentiszteletet tartottunk a templomban. Megköszöntük Istennek a bő és szép termést, és azt, hogy a "Tuzséri alma" oltalom alá vettetett, és reméljük hamarosan Hungarikum is lesz.
December 16-án, advent III. vasárnapján néhány alsós hittanos szolgált a templomban adventi versekkel és énekekkel.
Délután Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét. Ezután a Tuzséri Pedagógus Kórus szolgált. Az istentiszteleten Sarkadi-Ács Erzsébet Márta református kántor, egyházzenész és zenetanár orgonakoncertjét hallgathattuk meg. Áldott alkalom volt.

Fotók a galériában!

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.09.

Advent második hétvégéjén adventi kézműves foglalkozást tartottunk, ahol jó hangulatú közösségben készíthettek a gyerekek karácsonyi díszeket, dekorációkat, és süthették kik az elmaradhatatlan mézeskalácsot. Idén is elkészült a mézeskalács templom!
Advent II. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten a felső tagozatos hittanosok egy csoportja szolgált. Délután Keresztelő János adventjéről szólt az áhítat, melyet Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor tartott. A Mándoki Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói és a Református Egyházközség gondozói és közmunkásai szolgáltak. Ünnepi köszöntőt Orosz Tímea intézményvezető mondott.
Sajnos a templomi alkalom végére viharos szél és eső támadt, de ennek ellenére özv. Dancs Istvánné 91 éves testvérünk meggyújtotta a koszorún a második gyertyát.

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.02.

2018. december 2-án, advent I. vasárnapjának délutánján kezdődött el Tuzsér Nagyközség Adventje programsorozatunk. Délután 2 órától hangulatos térzene és keresztyén könyv - és ajándékvásár várta az érdeklődőket.
Fél 4 - től adventi délutáni istentiszteletet tartottunk a templomban, ahol Sajben Zsolt záhonyi görög katolikus parochus hirdette Isten üzenetét. Az istentisztelet témája az Atya adventje volt. Ünnepi szolgálattal a Tuzséri Református Egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara készült. Az istentisztelet előtt és után Dr. Kozma Tünde gyülekezetünk kántorának orgonajátéka tette meghitté és méltóságteljessé az adventi lelki hangulatot.
Kint a Templomtéren Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője kapcsolta be település ünnepi fényeit. A köztéri adventi koszorú első gyertyáját Bóka Zoltánné, a 90-ik születésnapját az elmúlt napokban ünneplő asszonytestvérünk gyújtotta meg.
A közös együttlét szeretetvendégséggel zárult.

továbbBÓKA ZOLTÁNNÉ 90 éves
- 2018.11.27.

2018. november 27-én ünnepeltük Bóka Zoltánné gondozottunk kilencvenedik születésnapját.
Bodnár Róbert lelkipásztor a Zofóniás 3,17. alapján tartott áhítatot.
Kertész Lajosné verssel köszöntötte Ilonka nénit.
A település nevében Ferkovics Tibor polgármester Úr köszöntötte az ünnepeltet, és adta át Orbán Viktor miniszterelnök Úr jókívánságait.
Kepicsné Barnai Ibolya kedves hangvételű verssel mondott köszöntést.
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat nevében Balogh Barbara intézményvezető, az egyházközség részéről a lelkipásztor és Bálint Béla főgondnok köszöntötték az ünnepeltet.

Fotók a galériában!

továbbOktóber 23-i ünnepség
- 2018.10.25.

Október 23-án, kedden délután a Művelődési Házban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort nemzeti ünnepünk tiszteletére. Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Ferkovics Tibor polgármester úr mondtak ünnepi beszédet. A Történelmi Emlékparkban megkoszorúztuk az '56-os kopjafát, majd istentiszteleten vettünk rész a református templomban. Az istentisztelet végén elhangzott a "Beh régen vérezel" kezdetű Hallelujah ének is lelkipásztorunk és kántorunk előadásában.

Fotók a galériában!

továbbTRIANON
- 2018.06.05.

2018. június 4-én reggel a Trianoni Békediktátum aláírásának 98. évfordulóján istentisztelet és koszorúzás keretében emlékeztünk meg a nemzet nagy fájdalmáról. Ez a nap egyben a nemzeti összetartozás napja is. Ezt adta tudtul a déli negyedórás harangzúgás is.
Fotók a galériában!

továbbMárcius 15-i ünnepség
- 2018.03.14.

2018. március 14-én délután Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és a Tuzséri Református Egyházközség szervezésében került sor az 1848. március 15-i forradalom 170. évfordulójának megünneplésére. A református templomban Bodnár Róbert lelkipásztor hirdetett igét. Az istentiszteletet Dr. Kozma Tünde, a gyülekezet kántorának orgonajátéka tette méltóságteljesebbé. Ezután községünk szervezetei megkoszorúzták az 1848-as kopjafát a Történelmi Emlékparkban. A Művelődési Házban Ferkovics Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet, majd a Lónyay Menyhért Általános Iskola felsős tanulói adtak ünnepi műsort. A gyerekeket felkészítették Fejes Ágota és Révészné Vincze Viktória pedagógusok.

továbbADVENT III.
- 2017.12.18.

Az adventi harmadik vasárnap hétvégéje mozgalmas volt gyülekezetünkben.
December 15-én, pénteken a Nagy Sándor Kertbarát Klub tagjaival közösen hálaadó istentiszteletet tartottunk, és megköszöntük Istennek az idei évi almatermést.
December 16-án 120 idős testvérünknek tartottunk úrvacsorával egybekötött karácsonyi istentiszteletet, melyen ünnepi műsorral az Aranyalma Nyugdíjasklub szolgált. Utána ünnepi ebédre hívtuk idős testvéreinket. Délután "Soli Deo Gloria" Énekkarunk Tiszabezdéden a református templomban szolgált.
Advent III. vasárnapján az alsós hittanosok szolgáltak a délelőtti istentiszteleten. Délután adventi zenés áhítatot tartottunk a templomban, melyen Kerekes Sándor orgonán, és felesége Mészöly Virág blockflötén szolgáltak. A Templomtéren Ferkovics Tibor polgármester úr a "Mindenki karácsonyfájánál" mondta el ünnepi köszöntését Tuzsér lakosainak.

Fotók a galériában!

továbbADVENT II.
- 2017.12.11.

December 9-én, szombaton, adventi kézműves foglalkozást tartottunk gyermekeink számára. Nagy sikert aratott a mézeskalács templom elkészítése gyermekeink körében.
Másnap, felsős hittanosaink egy csoportja szolgált a délelőtti istentiszteleten.
Délután a Mándoki Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak. Az adventi koszorú második gyertyáját Dr. Litauszki Pál háziorvos gyújtotta meg.

továbbADVENTI KÉZMŰVESSÉG
- 2017.12.04.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és felnőttet 2017. december 9-én, szombaton 10 órai kezdettel a gyülekezeti terembe (Kossuth út 147.) ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA!
Program:
-rövid áhítat
-énektanulás
-kézműves foglalkozás (mézeskalács sütés, adventi és karácsonyi díszek készítése....)

Szeretettel várunk mindenkit!


VÁRVA VÁRTAM....
- 2017.12.04.

2017. december 3-án, advent első vasárnapján a délelőtti istentiszteleten úrvacsorai közösséggel kezdtük meg a karácsonyvárás reményteli idejét.
Délután az istentiszteleten Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette Isten igéjét, az Ézsaiás 40,1-5. alapján. Az igei üzenet az "útkészítés" volt az érkező Király számára. Idén is énekeltünk olyan énekeket az istentisztelet liturgiájában, amely a készülő új énekeskönyvünk éneke lesz majd. Ünnepi szolgálatot a Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat gondozói és közmunkásaink végeztek. Dr. Kozma Tünde kántorunk orgonajátéka alatt vonultunk ki a templomból a Templomtéren felállított adventi koszorúhoz.
Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője az adventi koszorú történetének és jelentésének néhány gondolatával kapcsolta fel a település adventi díszkivilágítását. A koszorún az első gyertyát Dr. Sipos Gyula háziorvos gyújtotta meg.

Fotók a galériában!

továbbELÜLTETÉSRE KERÜLTEK A MAGYAR RÓZSÁK
- 2017.11.04.

Elültettük a 195 tő magyar nemesítésű rózsát a Történelmi Emlékparkba, létrehozva ezzel egy kisebb Rozáriumot, vagy más néven Rózsakertet, amelyet bizonyára a későbbiekben bővíteni fogunk!

továbbOktóber 23-i koszorúzás, almafa ültetés
- 2017.10.24.

Október 22-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet után koszorúztuk meg az 1956-os kopjafát, és ültettünk el a Történelmi Emlékparkba a reformáció ötszázadik évfordulója, és a Nagy Sándor Kertbarát Klub alapítója, Szép Béla emlékére két almafát. Mindkettő ősi magyar fajta. Az egyik sóvári, a másik fekete tányéralma.

továbbA VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ESKÜJE
- 2017.09.07.

2017. szeptember 10-én, a délelőtti istentiszteleten a Választási Bizottság leteszi a gyülekezet előtt az esküjét.
Ezután a Bizottság előkészíti a presbiterválasztást.

Az őszi tisztújításról folyamatosan tájékozódhatnak az olvasók a "VÁLASZTÁS 2017" menü alatt!

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2017.03.06.

2017. március 5-én, a délutáni istentisztelet keretében a Bibliáért, Istenünk írott Kijelentéséért adtunk hálát.
Az igét Bodnár Róbert lelkipásztor hirdetett, az etióp kincstárnok története (ApCsel 8,25-35) alapján.
Az istentiszteleten felsős hittanosok szolgáltak. Felolvasták a kis Mary Jones történetét, és szép verseket szavaltak a Bibliával kapcsolatban. A gyerekek műsorában szép zsoltárok és dicséretek csendültek fel, amelyet Dr. Kozma Tünde, a gyülekezet orgonista-kántora kísért. A szolgálat végén Révész Adél imádsága arról szólt, hogy az Ige szüntelen italunk és kenyerünk legyen!

Képek a galériában!

továbbMAGYAR RÓZSÁK AZ EMLÉKPARKBA
- 2017.09.07.

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházközségünk a Történelmi Emlékparkba magyar nemesítésű rózsákat telepít az ősz folyamán. A rózsák nemesítője a néhai Márk Gergely, akinek munkáját lelkes rózsa "rajongók" terjesztik.
A rózsafajták nevei az emlékhelyek témájához kapcsolódik majd.

továbbKANONIKA VIZITÁCIÓ
- 2017.05.22.

2017. május 21-én délután megtörtént gyülekezetünkben az éves egyházlátogatás. Az egyházlátogató bizottság megvizsgálta a gyülekezet 2016. évi szolgálatát. Hála Istennek mindent rendben találtak. A vizitáció istentisztelettel zárult, melyen Oláh Szilvia kisvárdai beosztott lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Bogya - Kis Áron nyírlövői lelkipásztor számolt be az egyházlátogatás tapasztalatairól. A bizottság tagja volt még Tóth András nyírlövői gondnok is.
Az istentiszteleten köszöntöttük azokat a presbitereket, akik szolgálatuk jubileumát ünneplik. Tar Gyula tb. presbiter 20, Révész B. János 15, Pataki Gábor 15, Révész Béla 5, Újlaki Sándor 5, Pokol Csaba 5, Szabó Lajosné 5 és Kepics Gyula 5 éve szolgálnak, mint presbiterek.

Fotók a galériában!

továbbSZÉP BÉLA KÖSZÖNTÉSE
- 2017.05.03.

Május 2-án, kedden délután a gyülekezeti teremben a Tuzséri Református Egyházközség elnöksége és Tuzsér Nagyközség polgármestere közösen köszöntötték Szép Béla urat, Tuzsér Nagyközség Díszpolgárát, aki április 12-én ünnepelte 90. születésnapját.
Bodnár Róbert lelkipásztor a Zsoltárok 100,5. alapján tartott áhítatot. Ferkovics Tibor polgármester a Képviselő - testület nevében köszöntötte az ünnepeltet, majd tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait.

Fotók a galériában

továbbVIRÁGVASÁRNAP
- 2017.04.14.

Virágvasárnap délelőtt a Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai voltak kiszálláson gyülekezetünkben, Virguláné Hercku Orsolya tanárnő, a művészeti iskola igazgatója vezetésével.
A nagyhéten, kedden reggel pedig a tuséri Lónyay Menyhért Általános Iskola tanárai és diákjai számára tartottunk húsvéti istentiszteletet.

továbbMÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG
- 2017.03.15.

Március 15-én délelőtt 10 órától a református templomban ünnepi istentiszteletet tartottunk az 1848. március 15-i forradalom 169. évfordulója alkalmából. Az istentiszteleten Bodnár Róbert lelkipásztor igehirdetésében a nemzettudat, hazaszeretet és önfeláldozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Dr. Kozma Tünde gyülekezetünk orgonista - kántorának orgonajátéka tette még felemelőbbé az ünnepi istentiszteletet.
Ezután a Történelmi Emlékparkban az 1848-as kopjafa megkoszorúzása következett.
A Művelődési Házban Ferkovics Tibor polgármester úr mondott március 15-i ünnepi beszédet. Jó volt hallani annak az 5 tuzséri honvédnek a nevét, akik részt vállaltak a szabadságharcban. Galambosné Kiss Erzsébet tanárnő vezetésével a Lónyay Menyhért Általános Iskola felsős diákjai adtak igen színvonalas ünnepi műsort!
Szép és áldott nemzeti ünnepünk volt március 15-én!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2017.01.22.

2017. január 16-21. között gyülekezetünkben megtartottuk az Ökumenikus Imahetet. A hét során a megbékélés és Krisztus szorongató szeretete volt a közös imádság alapja.
Az igehirdetők az Istennel és az emberekkel való megbékélésre hívták fel a figyelmünket. A reformáció ötszázadik évében a jubileumi események "sodrásában" ne feledjük el, hogy az ötszáz évvel ezelőtti reformációs folyamatok alapja is ez volt: meg kell békülni Istennel, hogy üdvösségünk legyen!
Szép, és áldott imahetünk volt...

Fotók a galériában!

továbbVÁRVA VÁRTAM....
- 2016.12.19.

December 17-én délelőtt idősek karácsonya volt gyülekezetünkben. Délelőtt úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk a templomban, majd ünnepi ebédre hívtuk időseinket.

"...és Ő lehajolt hozzám..." Zsolt 40,2-5.a
Advent negyedik vasárnapján a délelőtti istentiszteleten Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor szolgált, és a Lónyay Pálma Óvoda adott karácsonyi műsort.
Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten igéjét a délutáni istentiszteleten, és a Lónyay Menyhért Általános Iskola és a Lónyay Pálma Óvoda pedagógusai és dolgozói szolgáltak, Kinn a Templomtéren Sován Jánosné presbiter gyújtotta meg a negyedik gyertyát, majd Ferkovics Tibor polgármester köszöntötte a közelgő karácsony alkalmából Tuzsér Nagyközség polgárait.


VÁRVA VÁRTAM....
- 2016.12.11.

December 10-én, szombaton délelőtt adventi kézműves foglalkozást tartottunk a gyülekezeti teremben.

"Jön a Király." (Zsoltárok 24.)
December 11-én, vasárnap délelőtt hittanos gyermekszolgálattal egybekötött adventi istentiszteletet tartottunk.
Délután Sajben Zsolt záhonyi görög katolikus parochus hirdette Isten igéjét, és az "Aranyalma" Nyugdíjasklub tagjai szolgáltak.
A Templomtéren felállított adventi koszorún a harmadik gyertyát Miski Gézáné gyújtotta meg.

továbbVÁRVA VÁRTAM....
- 2016.12.04.

"Várom az Urat..." Zsoltárok 130,5-6.
Advent II. vasárnapján a gyermekistentiszteletre ellátogatott a Mikulás. Bodnár Róbert lelkipásztor a kedves szokás eredetéről beszélt a gyermekeknek. Majd a gyerekek lelkes énekére megérkezett a Mikulás, aki minden jó gyermeket csomaggal ajándékozott meg.
A délelőtti istentiszteleten a felső tagozatos hittanosok népes csoportja adott adventi műsort a templomban.
Délután a Szatmárnémeti Láncos-templomi egyházközség lelkipásztora Korda Zoltán hirdette Isten üzenetét, és a gyülekezet Soli Deo Gloria Énekkara szolgált.
A Templomtéren az adventi koszorú második gyertyáját Korda Zoltán és Szilágyi Balázs lelkipásztorok, és Orosz Márta énekkarvezető gyújtották meg.

továbbVÁRVA VÁRTAM....
- 2016.11.27.

"Bárcsak eljönne..." Zsoltárok 14,7. Az adventi zsoltárok első üzenetét Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette az első vasárnap délutánján, majd a Mándok Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak adventi versekkel, gondolatokkal.
A templomtéren Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője kapcsolta be ünnepélyesen Tuzsér ünnepi fényeit. Molnár Sándorné és Orosz Tímea intézményvezető a kültéri adventi koszorú első gyertyáját közösen gyújtották meg.

továbbPRESBITERI VACSORA
- 2016.11.19.

2016. november 18-án, pénteken a Lónyay Menyhért Általános Iskola ebédlőjében ünnepi gyűléssel egybekötött vacsorát tartott egyházközségünk Presbitériuma. Az ünnepi gyűlésen megemlékeztünk az elmúlt 15 év vacsoráiról, és döntés született a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából készítendő ólomüveg ablak tárgyában is.

Fotók a galériában

továbbREFORMÁCIÓ ÜNNEPE
- 2016.11.02.

2016. október 31-én délelőtt és este ünnepi istentiszteleteket tartottunk a reformáció 499. évfordulója alkalmából.
Az esti istententiszteleten ifjaink, énekkarunk és orgonista - kántorunk szolgáltak.
Gyülekezetünk ifjai a reformáció XVI. századi eseményéről, a XXI. századi szükségességéről tettek bizonyságot. Énekkarunk közben három kórusművel szolgált (Wesley: Az egyháznak a Jézus...; Berkesi Sándor: Mely igen jó az Úristent dicsérni; Goudimel: 25. zsoltár). Az ünnepi istentisztelet végén Koloss István: Régi magyar táncok című orgonaátirata csendült fel orgonista - kántorunk előadásában.

továbbIstván király és az új kenyér ünnepe
- 2016.08.22.

Augusztus 21-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében emlékeztünk meg államalapító István királyunkról, és adtunk hálát az új kenyérért.

A kenyérsütés és az ünnepi alkalom fotói a galériában érhetők el!

továbbOKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉS
- 2016.10.23.

Október 23-án, a délutáni istentisztelet keretében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Az igei parancs a döbbenet erejével hatott: "szeressétek ellenségeiteket..." (Máté 5,38-48.) Az ünnepi istentiszteletet az '56-os kopjafa megkoszorúzása követte, majd a Lónyay Menyhért Általános Iskola növendékeinek színvonalas műsorát tekinthettük meg.

Fotók a Galériában!

továbbZENEI VILÁGNAP
- 2016.10.07.

A Tuzséri Református Templom adott helyet 2016. október 7-én, a Zene Világnapja alkalmából megrendezett koncertnek.
Az áhítaton Bodnár Róbert lelkipásztor Júbálról, a zeneszerszámok ősatyjáról szolgált. Dr. Kozma Tünde, a gyülekezet orgonista - kántora orgonaműveket játszott; Galambosné Kiss Erzsébet tanárnő vezetésével a Lónyay Menyhért Általános Iskola diákjai és az egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara szolgáltak.

továbbARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
- 2016.10.06.

2016. október 6-án délelőtt 9 órától templomunkban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tartotta megemlékezését. Az 5. évfolyam tanulói idézték fel a 13 hősi vértanú emlékezetét. Bodnár Róbert lelkipásztor arról szolgált igehirdetésében, hogy kié az ország: Istené, és Isten után azoké, akik áldozatot hoznak érte.
Fekovics Tibor Tuzsér Nagyközség polgármestere is megtartotta emlékbeszédét.
A templomi megemlékezés után a Történelmi Emlékparkban koszorúzással ért véget a nemzeti gyászra való emlékezés.

Fotók a galériában!

továbbTEREMTÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET
- 2016.10.03.

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Máté 5,5.)
A szelídek öröksége az egész teremtett világ, de mi sem az embertársakkal, sem a teremtett világgal bizony nagy híjával vagyunk szelídségnek. A teremtés ünnepi istentisztelet igehirdetése és hittanosaink szolgálata által abban gondolkodhattunk el, hogyan lehetnénk szelídebbek a HEGYEKKEL, a VIZEKKEL, a NÖVÉNYEKKEL, az ÁLLATOKKAL, a NŐKKEL ÉS A GYERMEKEKKEL, a MÁSIK EMBERREL, és a KULTURÁLIS ÉRTÉKEKKEL?!

Fotók a galériában!

továbbEvangélizációs hét
- 2016.08.27.

2016. augusztus 22-26. között megtartottuk az idei évi evangélizációs hetünket, mellyel egyben lelkileg az újkenyéri úrvacsorához is készülhetett gyülekezetünk.

A hét kiemelkedő eseménye volt Kovács Szilárd orgonaművész koncertje.

Az alkalomról készült fotók a galériában tekinthetők meg!

továbbRévész Kálmánné köszöntése
- 2016.08.22.

Augusztus 20-án ünnepelte kilencvenedik születésnapját Révész Kálmánné Vilma néni. Ebből az alkalomból köszöntötte őt szűk családja körében a Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata és az Önkormányzat.

Isten éltesse még sokáig családja és gyülekezet közösségében Vilma nénit!

Fotók a galériában!

továbbX. Tuzséri Kastély - és Almanap
- 2016.09.04.

Néhány fotó a falunapról, amelyen gyülekezetünk is részt vett.

továbbTUZSÉRI HARANGSZÓ A YOUTUBON!
- 2016.08.07.

A következő elérhetőségen meghallgathatja harangjainkat:

https://www.youtube.com/watch?v=GIOHqeE_WYk


VARNUS XAVÉR KONCERT TUZSÉRON
- 2016.07.18.

A világhírű orgona virtuóz Varnus Xavér adott koncertet templomunkban 2017. július 17-én, a tuzséri Kárpát Fest programsorozat keretében. A művész, mint mindig most is lenyűgözte közönségét.
A koncerten Bach, Antalffy művek csendültek fel. A művész a gyülekezet Paulus orgonáján is játszott. Felemelő volt az ő kíséretében énekelni a 42. zsoltárt, ami Varnus Xavér kedvenc éneke.
Templomi orgonánkról azt mondta a művész: "Olyan szép ez az orgona, hogy csak Bachot lehet rajta játszani!"

Képek a galériában!

továbbTRIANONI MEGEMLÉKEZÉS, TANÉVZÁRÓ
- 2016.06.05.

Június 3-án, pénteken délután istentisztelet keretében emlékeztünk meg a 96 évvel ezelőtt aláírt békediktátumról.

Június 5-én, a délutáni istentiszteleten hálát adtunk az elmúlt hittanos tanévért.

Fotók a galériában!

továbbSZABADTÉRI ISTENTISZTELET
- 2016.05.29.

2016. május 29-én az Újfaluban szabadtéri istentiszteletet tartottunk és kézműves kiállítást, az ottani gyülekezetrészünk kedves asszonyai szervezésében. Ezért is szólt hozzánk ezen a délutánon az ige üzenete a Példabeszédek könyve 31. részének 10. versétől, a derék asszony dicséretéből. Az istentiszteleten hittanos gyerekek és gyülekezeti tagok szolgáltak.
Az istentisztelet után sok régi és mai értékes kézimunka került kiállításra. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult. Köszönjük szépen a kedves testvérek szervezését.

továbbEGYHÁZMEGYEI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ
- 2016.04.24.

2016. április 23-án, a Tornyospálcai Református Templomban a Szabolcs-Beregi Egyházmegye 11 énekkara találkozott, és dicsőítette Isten nagy nevét egyéni és közös szolgálatával. A 11 kórus közül az egyik a mi énekkarunk volt.

Fotók a galériában!

továbbEGYHÁZLÁTOGATÁS
- 2016.04.24.

2016. április 24-én, a délutáni istentisztelet keretében megtörtént gyülekezetünkben az éves kanonika vizitáció. A bizottság mindent rendben talált.

Fotók a galériában

továbbÉDESANYÁK VASÁRNAPJA
- 2016.05.01.

2016. május 1-én, a vasárnap délutáni istentisztelet keretében az édesanyákat köszöntöttük. Gyülekezetünk tagjai közül Révész NP. Dezsőné és Révész Margó mondták el szép szavalataikat. Ezután a Lónyay úti óvodások, és az általános iskolás hittanosok ünnepi szolgálata következett.
Isten áldása legyen az édesanyákon!

Fotók a galériában!

továbbNAGYPÉNTEK-HÚSVÉT
- 2016.04.02.

Nagypénteken este passiós istentiszteletet tartottunk, Nagyszombaton néhány alsós hittanosunk szavalatát hallgathattuk meg, és az ünnepi istentiszteleteken túl a legátussal, Tamási Dáviddal is készült közös csoportkép a Húsvét másodnapi délutáni istentisztelet után.
Fotók a galériában!

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2016.03.07.

2016. március 6-án, vasárnap délután a Bibliáért adtunk hálát. Ünnepi szolgálattal felső tagozatos hittanosaink, és a gyermekistentiszteletre járók készültek. Bódás János: Károli Gáspár emlékezete című versét Virguláné Hercku Orsolya tanárnő szavalta el.
Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartottunk.

Fotók a galériában!

továbbSZATMÁR - LÁNCOS
- 2016.03.14.

2016. március 13-án énekkarunk a Szatmárnémeti - Láncos templomban szolgált.

Fotók a galériában!

továbbHÁZASSÁG HETE: FILMKLUB
- 2016.02.04.

A Házasság Hete kapcsán 2016. február 10-én, szerdán 17 órától a Gyülekezeti Házban filmvetítést tartunk.
A film, amelyet megnézünk:
John Schmidt
AZ ESKÜ

John Brightonnak (Ken Howard) és feleségének, Ellennek (Barbara Babcock) az asszony könyörtelen betegségével kell megküzdeniük. Fordulóponthoz érnek, és ekkor dől el, hogy házasságuk darabokra hullik-e szét, vagy úgy fogják szeretni egymást, mint még soha. John ekkor érti meg, mi is az igazi jelentése az oly sok évvel azelőtt fogadott esküjének.


A filmvetítés után szeretetvendégséget tartunk!


KARÁCSONY
- 2015.12.27.

Karácsony szentestéjén újra rácsodálkozhattunk arra, hogy "Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme!" Bodnár Róbert lelkipásztor erről a csodálatos megjelenésről szolgált ünnepi igehirdetésében. Az ige üzenete mellett a gyermekistentiszteletre járók, gyülekezetünk ifjai, énekkarunk, és kántorunk szolgáltak.
Az ünnep elő napján délelőtt szép számú gyülekezet úrvacsorázott, majd délutántól a legátus Fekete Tünde vette át a szolgálatokat, és végezte Karácsony másnapja délutánig. Legátus testvérünk igehirdetései sok testvérünk szívéig eljutottak, és hisszük, hogy a Lélek munkálkodik majd általa.
Áldott és kegyelemteljes ünnepünk volt.

továbbIDŐSEK KARÁCSONYA
- 2015.12.20.

December 19-én, szombaton délelőtt idős testvéreinknek karácsonyi, ünnepi istentiszteletet tartottunk templomunkban. Igét hirdetett Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor. Az úrvacsorai ágendai szolgálatot Bodnár Róbert lelkipásztor végezte. Az ünnepi istentiszteleten az "Aranyalma Nyugdíjasklub" kórusa énekelt. A kórust Nemes Csabáné vezette, orgonán Galambosné Kiss Erzsébet kísért, szólót énekeltek: Pajti Ildikó és Kántor Flóra.
Az ünnepi istentisztelet után az iskola ebédlőjében ünnepi ebédre invitáltuk az időseket.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.12.21.

December 20-án, vasárnap délelőtt a Lónyay Pálma Óvodásai szolgáltak az istentiszteleten Pirnág Oszkárné, Révész Katalin óvónők, és Balogh Natália vezetésével. Szép karácsonyi versek és énekek hangozta el. A kicsik aranyos és szívből jövő szolgálata bearanyozta adventi várakozásunkat!
Délután a Templomtéren a "Mindenki Karácsonyfájánál" tartottunk gyertyagyújtással egybekötött karácsonyi áhítatot. Az adventi negyedik gyertyát Szarka Gyula a Ghymes Együttes vezetője gyújtotta meg. Ezután Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét: "Megtaláltuk a Messiást!" Ezután Ferkovics Tibor polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket.
A Tuzséri Rézfúvós Együttes adventi és karácsonyi énekeket játszott, valamint kísérte a az áhítat záró énekét.
Este a Művelődési Házban a Ghymes karácsonyi koncertjét hallgathattuk meg, melyen a Tuzséi Református Egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara és a Lónyay Menyhért Általános Iskola Gyermekkara szolgált Galambosné Kiss Erzsébet vezénylésével.

továbbKARÁCSONYI ISTENTISZTELET
- 2015.12.18.

December 18-án, reggel 8 órakor a Tuzséri Református Templomban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanárainak és diákjainak tartottunk ünnepi istentiszteletet.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.12.13.

December 7-től a Diakóniai Bizottság szervezésében az idősek karácsonyi csomagjába készítettük a linzerkarikákat, mintegy 2300 darabot!
December 11-én, pénteken este 17 órakor a Nagy Sándor Kertbarát Klubbal közösen a templomban hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottunk az idei évi almatermésért.
December 12-én, szombaton délelőtt 10 órától családias körben adventi kézműves foglalkozást tartottunk. Beszélgettünk az adventi szokásainkról, a Luca napi néphagyományokról. Emellett sok szép karácsonyi dísz és ízletes mézeskalács is készült.
December 13-án, vasárnap délelőtt adventi - karácsonyi gyermekszolgálat volt a templomban. Az 1,2 és 7. osztályosok adtak ünnepi műsort. Felkészítőjük Nagy Zsuzsanna tanító - hitoktató volt.
Délután a templomi istentiszteleten a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanárai és a Lónyay Pálma Óvoda óvónői énekeltek. Ünnepi köszöntőt Pirnág Oszkárné óvodavezető asszony mondott. Verssel Iscsenkó Natália tanárnő és Tóth Istvánné óvónő szolgáltak. Szintetizátoron Pokol Miklós iskolaigazgató vezette az egyesített énekkart. Az adventi vasárnapokon szép karácsonyi orgonazene mélyítette el karácsonyi lelki készülődésünket. Advent III. vasárnapján a híres César Franck: Grand Choeur sorti pour Noel című műve csendült fel orgonánkon Dr. Kozma Tünde kántorunk előadásában.
A Templomtéren felállított adventi koszorún a harmadik gyertyát Révész B. Béla 25 éve szolgáló presbiter gyújtotta meg. Ezután szeretetvendégséggel és adventi hangulatú baráti beszélgetésekkel folytatódott az együttlét.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.12.06.

Advent második vasárnapján a gyermekistentiszteletre is megérkezett a Mikulás. Révész Luca furulyázott, a többi gyermek pedig vidám énekszóval várta a Mikulást, aki minden jó kisgyermeknek csomagot adott. A Mikulás távozása után, a gyermekek a "Csendes éj" című karácsonyi mesefilmet nézték meg.
A délelőtti istentiszteleten az 5.a és a 6.a osztályosok szolgáltak, és adtak elő adventi műsort.
Délután az adventi áhítaton Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette Isten üzenetét: "Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig..." Ezután egyházközségünk Házi Segítségnyújtó Szolgálatának munkatársai szolgáltak. Ezen az adventi vasárnapon is felcsendült egy gyönyörű orgonadarab Claude Balbastre: Quand Jézus naquit 'a Noel című műve, melyet Dr. Kozma Tünde kántor játszott el.
A Templomtéren Révész P. Sándor 25 éves jubileumát ünneplő presbiter gyújtotta meg a második gyertyát az adventi koszorún.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.11.30.

Advent első vasárnapjának délután a "Várva vártam..." Tuzsér Nagyközség Adventje programsorozat első alkalmát tartottuk meg. A templomban Bodnár Róbert lelkipásztor tartott adventi áhítatot, és Ézsaiás próféta üzenetét (40,3-5) helyezte a gyülekezet szívére: Készítsétek az utat az Úrnak! Az istentiszteleten a Mándok Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak. Orosz Tímea intézményvezető köszöntötte a gyülekezetet, Molnár Sándorné verset mondott. Az istentiszteleten felcsendült John Francis Wade: Adeste Fideles című orgonaműve Dr. Kozma Tünde előadásában.
A Templomtéren Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője kapcsolta fel ünnepélyesen Tuzsér adventi fényeit. Tóth Miklós 22 éve szolgáló presbiter pedig a köztéri adventi koszorún meggyújtotta az első gyertyát.

továbbÚj fotók a
- 2015.11.24.

November 20-án a Presbitérium vacsorával egybekötött gyűlése volt, majd november 22-én az Újfaluban a volt óvodaépület felújításáért és gyülekezeti célokra való használatba vételért adtunk hálát!

továbbREFORMÁCIÓ ÜNNEPE - GYÁSZOLÓK VASÁRNAPJA
- 2015.11.01.

Október 31-én, szombaton ünnepi rend szerint, délelőtt 10,30 órakor és este 18 órakor tartottunk gyülekezetünkben reformációi istentiszteleteket.
Este ifjaink szolgálatában elevenedett fel újra a reformáció üzenete: Fényt a szívekbe! Az ünnepi istentiszteletet J.S. Bach BWV 106 Sonatinája koronázta meg, melyet Dr. Kozma Tünde orgonista - kántorunk játszott el.
Másnap, a "Gyászolók vasárnapján" arra a 35 testvérünkre emlékeztünk, akik az elmúlt egy évben hagytak itt bennünket. Az ünnepi istentiszteleten az az ige erősített bennünket, mely a Filippi levélben így van megírva: "Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!" (1,21.)
Így emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!

továbbOktóber 23-i megemlékezés
- 2015.10.26.

2015. október 23-án délután a Művelődési Házban, a Történelmi Emlékparkban és a Református Templomban tartottunk megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából.
Ünnepi műsort Iscsenkó Natália vezetésével a Lónyay Menyhért Általános Iskola 7.a és 8.a osztályos tanulói adtak. Ferkovics Tibor polgármester úr ünnepi beszédet mondott. Az 1956-os kopjafa megkoszorúzása után a templomban ünnepi istentiszteleten vettünk részt, melyen Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét.
Jézus mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." (János 14,6.)

továbbOKTÓBER 6-I ÜNNEPSÉG
- 2015.10.06.

Október 6-án délelőtt Templomunkban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tartotta megemlékezését az aradi 13 vértanú kivégzéséről.
A megemlékezésen Bodnár Róbert lelkipásztor a 80. zsoltárt olvasta fel, és mondott imádságot.
Ferkovics Tibor polgármester emlékbeszédet mondott. Kertész Lajosné ny. iskolaigazgató Alföldi Géza: Még él a faj című versét szavalta el.
Ünnepi műsort az iskola 5.a osztályos tanulói adtak, Kállainé Szalai Mária osztályfőnök vezetésével.

Képek a Galériában!!!


TEREMTÉS ÜNNEPE
- 2015.10.05.

Október 4-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten a teremtésvédelemé volt a fő szerep. Isten igéje a 2 Sámuel 12,1-9-ből, Nátán példázatából szólt hozzánk, ahogyan azt az Ararát munkacsoport kijelölte. A Lónyay Menyhért Általános Iskola felsős tanulói pedig jó megdöbbentő tényekkel és jó tanácsokkal láttak el bennünket a teremtett világ megőrzése érdekében.
Teréz anya nővéreinek imádsága:
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek;
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét;
ahol széthúzás, oda egyetértést;
ahol tévedés, oda igazságot;
ahol kétely, oda hitet;
ahol kétségbeesés, oda reményt;
ahol árnyék, oda fényt;
ahol szomorúság, oda örömet;
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,
mint hogy vigaszra várjak;
inkább én törekedjem megértésre,
mint hogy megértést óhajtsak,
inkább én szeressek,
mint hogy szeretet igényeljek;
mert önmagunkat feledve - találjuk meg magunkat;
ha megbocsátunk - akkor nyerünk bocsánatot;
és ha meghalunk - azzal ébredünk az örök életre. Ámen.
„Az emberekben nagyfokú a félelem"
- 2015.09.25.

A kereszténység elesettsége vagy gyengesége nem a migránsáradattal kezdődött, hanem a szekularizációval és a hitvesztéssel, ami már sokkal korábban bekövetkezett – véli Fekete Károly tiszántúli püspök. A januárban beiktatott egyházvezetőt a menekültválságról, a kárpátaljai helyzetről és megválasztásáról kérdezte a Magyar Nemzet újságírója.

A cikk elolvasásához látogasson el a következő webhelyre: http://ttre.hu/hirek/keruleti/az-emberekben-nagyfoku-a-felelem


EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT
- 2015.08.29.

2015. augusztus 24-29. evangélizációs hetet tartottunk. Minden reggel hitmélyítő imaközösségben könyörögtünk a világbékéért, és a magyar nép megtéréséért. Esténként evangélizáció volt vendég lelkipásztorok szolgálatával.
Csütörtökön este Mészáros János Elek református presbiter, a Csillag születik 2012. évi győztese szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet.

továbbAugusztus 20.
- 2015.08.22.

István király ünnepén zászlófelvonással kezdődött az ünnepi istentisztelet, melyen beszédet mondott Ferkovics Tibor polgármester.Virguláné Hercku Orsolya szavalata, az énekkar szolgálata és Dr. Kozma Tünde kántor orgonajátéka tette ünnepélyesebbé az istentiszteletet.
A templomban került megáldásra az idei új kenyér is. melyet Sován Jánosné presbiter asszony készített erre a napra. A templomajtóban mindenki törhetett a friss házi kenyérből. Az ünnepség a Történelmi Emlékparkban koszorúzással ért véget.

továbbIX. Kastély- és Almanap
- 2015.08.15.

2015. augusztus 15-én rendezte meg Tuzsér Nagyközség Önkormányzata immáron 9. alkalommal a Kastély - és Almanapot. Ezen az alkalmon egyházközségünk is részt vett.
A falunapról a "galériában" tekinthet meg néhány fotót.

továbbKONCERTFELVÉTEL!
- 2015.08.09.

A következő linken érhető el Dr. Varga László orgonamüvész augusztus 2-i tuzséri koncertje:
https://drive.google.com/file/d/0BwV9lmsFi5ClNldrSTdPOVdINUk/view?pli=1


Nagyváradon kirándult énekkarunk
- 2015.07.21.

2015. július 21-én Nagyváradra kirándult egyházközségünk "Soli Deo Gloria" Énekkara.
A Körös - parti város érdekességeiről, a Párciumról, a Királyhágómelléki Egyházkerületről Veres-Kovács Attila a Nagyvárad - Olaszi Református Gyülekezet lelkipásztora tartott érdekes előadást.
A városban tett séta után a Berettyóújfalu-Herpályi csonkatornyot néztük meg.

Részletes beszámoló később!

A fotókat a galériában tekinthetik meg!

továbbÉdesanyák vasárnapja
- 2015.05.04.

2015. május 3-án a délutáni istentisztelen az édesanyákat köszöntöttük!

Képek a galériában!

továbbHÚSVÉT
- 2015.04.07.

Áldott húsvéti ünnepünk volt. Az ünnep előtti nagyhéten felemelő volt a passiós istentisztelet, és a nagyszombati hittanos gyermekszolgálat. Az ünnep első napján szépen megtelt a templom, kétszázan vettek úrvacsorát. Legátusunk Véha Krisztina III. évfolyamos teológus - lelkész szakos hallgató volt Debrecenből.

Fotók a galériában: passiós istentisztelet, nagyszombati gyermekszolgálat, húsvét másodnapi ünnepzáró.

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2015.03.01.

Március 1-én, vasárnap délután a Bibliáért, Isten írott Kijelentéséért adtunk hálát. Ünnepi műsorral a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola 5-6-7. osztályos hittanosai szolgáltak, valamint Révész Barnabás, Révész János és Bodnár Róbert Kristóf 2. osztályos, gyermekistentiszteletre járó kisiskolások.

Fotók a galériában!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2015.01.27.

Január 19-24. között tartottuk az egyetemes imahetet. Sajben Zsolt görög katolikus paróchus, Balogh Attila, az Ungi Egyházmegye esperese, Bodnár Róbert lelkipásztor, Bodnár Imre plébános, Márkus László tiszaszentmártoni lelkipásztor, és Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdették Isten üzenetét.
A hét folyamán az Aranyalma Nyugdíjasklub, az egyházközség Énekkara, és hittanosai szolgáltak.

Fotók a galériában!

továbbHÁZASSÁG HETE
- 2015.02.15.

Február 15-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten megáldottuk a megjelent házaspárokat, és kihirdettük azokat, akik gyülekezetünkben kérték házasságukra Isten áldását 60,50,40,30 esztendeje.
A Házasság Hete alkalmából az 1942-ben Vaszary János által rendezett Házasság című filmet néztük meg!

Kattintson ide és a galériában megtekintheti a fotókat!

továbbIdősek Karácsonya
- 2014.12.20.

December 20-án tartottuk az Idősek Karácsonyát. Úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk a templomban, melyen egyházközségünk énekkara, és néhány hittanosa szolgáltak. Megható volt hallgatni idős testvéreink szavalatát. Az istentisztelet ünnepi hangulatát orgonista - kántorunk gyönyörű orgonajátéka tette teljessé.
Az istentisztelet után ünnepi ebéddel láttuk vendégül időseinket.
Ezekben a napokban a Házi Segítségnyújtó Szolgálat és az egyházközség a Diakóniai Bizottság szervezésében több, mint 200 karácsonyi csomagot készített, és ajándékozott a 70 éven felülieknek.
Isten adjon örömteli és boldog ünnepet időseinknek!

továbbVÁRVA VÁRTAM...IV.
- 2014.12.21.

Advent IV. vasárnapján délelőtt az alsó tagozatos hittanosok adtak ünnepi műsort a templomban.
Délután a Templomtéren az adventi negyedik gyertyát Bíró Barnáné asszonytestvérünk gyújtotta meg. A "Mindenki Karácsonyfájánál" Bodnár Róbert lelkipásztor tartott áhítatot. Ünnepi köszöntőt Ferkovics Tibor polgármester mondott. Az "Aranyalma" Nyugdíjasklub és a "Soli Deo Gloria" Énekkar szolgált ezen a délutánon. A forralt bor, a tea és az igazi házi kalács most sem maradt el!

Fotók a galériában!

továbbVÁRVA VÁRTAM...III
- 2014.12.14.

Advent III. vasárnapján a kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium 4.b osztálya volt kiszálláson gyülekezetünkben Nagy Istvánné és Toldiné Maklári Anita osztályfőnökök vezetésével.
Délután az adventi áhítaton a Lónyay Menyhért Általános Iskola és a Lónyay Pálma Óvoda pedagógusainak rögtönzött énekkara szolgált. Igét hirdetett Bodnár Imre mándoki plébános úr. A főtéren az adventi koszorú harmadik gyertyáját Pirnág Jenőné gyújtotta meg, aki december 13-án ünnepelte 90. születésnapját.

továbbVÁRVA VÁRTAM II.
- 2014.12.07.

Advent II. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten felső tagozatos hittanosaink szolgáltak megható ünnepi műsorral.
Délután az adventi áhítaton a Lónyay Menyhért Általános Iskola Gyermekénekkara és a Mándok Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak. Ünnepi köszöntőt Orosz Tímea intézményvezető mondott.
A Templomtéren az adventi koszorún a második gyertyát Hozdik Józsefné Elza néni gyújtotta meg.

Fotók a galériában

továbbVÁRVA VÁRTAM... I.
- 2014.11.30.

November 30-án, advent első vasárnapján vette kezdetét Tuzséron a Református Egyházközség szervezésében, az Önkormányzat segítségével a Nagyközség adventi programsorozata.
A templomi áhítaton a Református Gyülekezet gondozónői és közmunkásai, valamint a gégényi gyülekezetből Miklósi Bíró Gizella és Czaga József presbiter szolgáltak. A köztéri adventi koszorú gyertyáját Révész Kálmánné Vilma néni gyújtotta meg. Az ünnepi fényeket rövid köszöntő beszéd után Dr. Szép Béla jegyző kapcsolat be.

Fotók a galériában!

továbbPresbiteri gyűlés
- 2014.11.21.

2014. november 20-án, a Tuzséri Református Egyházközség Presbitériuma megtartotta szokásos év végi ünnepi gyűlését, melyen ezúttal komoly feladata is volt. Ezen a gyűlésen egyházmegyei, zsinati és egyházkerületi tisztségviselőket választott.
A gyűlés folytatásában Bodnár Róbert lelkipásztor beszámolt a parókiafelújításról és köszönetet mondott azoknak, aki az elmúlt időszakban segítették az egyházközség szolgálatát.

Fotók a galériában!

továbbVerses - zenés áhítat
- 2014.11.04.

November 2-án, a vasárnap délutáni istentisztelet keretében Dóczi Székely Gábor római katolikus kántor, költő, polgári foglalkozása szerint ügyvéd, szolgált közöttünk.
Kodály, Teodore Dubois, Pachelbel, Pasquini, Liszt és Cezár Franck orgonaművei mellett a szerző saját verseiből is hallgathattunk néhányat.

Fotók a galériában

tovább1956-os megemlékezés
- 2014.10.23.

Október 23-án ünnepeltük az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 58. évfordulóját. Ünnepi műsort beszédet Ferkovics Tibor polgármester mondott. A Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Bodnár Róbert lelkipásztor bemutatta és megáldotta a templom körül kialakított Történelmi Emlékparkot!

A fotók a galériában

továbbÚj képek a "Galériában"!
- 2014.10.06.

Október 5-én a Teremtés ünnepét tartottuk, majd másnap, október 6-án, az aradi 13 vértanúra emlékeztünk!

Az alkalmakról készült fotókat a "Galériában" tekinthetik meg!

továbbISTENTISZTELETI FELVÉTEL
- 2014.09.21.

A 2014. szeptember 21-i délelőtti istentiszteletünket az Európa Rádió délután 15 órakor közvetítette felvételről. Az istentisztelet elérhető az Európa Rádió honlapján: http://www.refradio.eu/radio/euradio/musor/3/

A felvételt a szeptember 21-én 15 órakor kezdődő "Isten előtt csendességben" műsornál töltheti le!


Evangélizációs hét
- 2014.08.31.

Augusztus 25-30. között evangélizációs hetet tartottunk. A reggeli áhítatokon imaközösségben könyörögtünk az orosz-ukrán válság békés megoldásáért, a kárpátaljai testvérekért és a szíriai keresztyénekért. Esténkét vendég lelkipásztorok szolgáltak.

A fotók a galériában érhetők el!

továbbAugusztus 20-i ünnepség
- 2014.08.20.

Zászlófelvonással, ünnepi istentisztelettel, az új kenyér megáldásával, és emlékhely felavatásával tartotta Szent István napi ünnepét Tuzsér Nagyközség.

továbbVIII. Kastély - és almanap
- 2014.08.23.

Egyházközségünk is részt vett a jó hangulatú falunapon. Énekkarunk népdalcsokorral és egy szép hazafias énekkel szolgált. Emellett töltött paprikát és gőzön főtt gombócot is készített.
A Házi Segítségnyújtó szolgálat palacsintát sütött.

A fotókért kattintson a ide!

továbbIII. Közösségformáló Délután
- 2014.07.02.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat július 2-án tartotta szokásos nyári közösségformáló délutánját.

továbbKONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ
- 2014.06.29.

2014. június 29-én a vasárnap délutáni istentiszteleten találkoztak az 50,45, és 40 évvel ezelőtt konfirmáltak, és egykori fogadalmukat újították meg. A találkozón úrvacsorát is osztottunk.

továbbHITTANOS TANÉVZÁRÓ
- 2014.06.22.

Június 15-én délután bezártuk a 2013/2014-es hittanos tanévet, és hálát adtunk Istennek, hogy megsegített bennünket a hitoktatás szolgálatában.

Az alkalomról képek a galériában!

továbbTRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
- 2014.06.04.

Szinte egyedülálló módon gyülekezetünk a június 4-i reggeli istentiszteleten együtt a faluvezetéssel és a helyi általános iskola felső tagozatos diákjaival és tanáraival tartott megemlékezést 94 éves nemzeti gyászról. Majd megkoszorúztuk a templom melletti Trianon Emlékhelyet. Délben negyedórás harangzúgás jelezi a nemzeti gyászt és az összetartozást.

Az alkalomról készült fotók a galériában!

Kattintson ide!

továbbÁLDÁST KÉRTÜNK AZ ALMATERMÉSRE
- 2014.05.30.

A Tuzséri Nagy Sándor Kertbarátklub szokásos áldozócsütörtöki kertszemléjén Isten áldását kértük az idei évi almatermésre!

A fotók a galériában, vagy ide kattintva!

továbbEZ TÖRTÉNT AZ EGYSÉGFESZTIVÁLON
- 2014.05.25.

Keresse fel a következő címet:

http://reformatus.hu/mutat/percrol-percre-debrecenbol/

és elolvashatja mi történt a Református Egység Fesztiválon!


REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL
- 2014.05.12.

Május 24-én, szombaton gyülekezetünk is részt kíván venni az egységfesztivál rendezvényein Debrecenben.

Aki szeretne jönni gyülekezetünkből jelezze mihamarabb a Lelkészi Hivatalban!


Anyák napja
- 2014.05.04.

Május 4-én, a vasárnap délutáni istentiszteleten köszöntöttük az édesanyákat!
Ezen az alkalmon imádkoztunk a gyermekekért, és Isten áldását kértük a családokra is!

Fotók a galériában!

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2014.03.03.

Március 2-án, délután bibliavasárnapi istentiszteletet tartottunk hittanosaink szolgálatával. Versek, énekek, és egy kedves kis jelenet által mondták el a gyerekek, hogy mennyire fontos Isten szava a Biblia. Az istentisztelet után jó hangulatú szeretetvendégséggel zártuk az együttlétet.

Fotók a galériában!

Ide kattintva érhető el a galéria.

továbbADVENT III. vasárnapja
- 2013.12.15.

Ezen a vasárnapon délelőtt adventi műsort adtak az istentiszteleten a 3-4. osztályos hittanosok. Délután adventi zenés áhítat, és gyertyagyújtás a Templomtéren.
Ahogy közeleg a Karácsony, egyre több ünnepváró alkalommal várjuk a kedves érdeklődőket!

Ízelítőként tekintse meg a mai napról készült fotókat (ide kattintva) és kapjon kedvet a közös Karácsonyváráshoz!

VÁRJUK SZERETETTEL!!!

továbbADVENT IV. vasárnapja
- 2013.12.22.

December 21-én szombaton Idősek Karácsonya volt gyülekezetünkben. Másnap, délelőtt karácsonyi gyermekműsor, délután zenés áhítat, és végül gyertyagyújtás a Templomtéren.

A fotókat tekintse meg a galériában!
Kattintson ide!

továbbADVENTI KÉZMŰVESSÉG
- 2013.12.14.

December 9-12. között egyházközségünk ügyes kezű asszonyai több, mint 2500 linzerkarikát készítettek az idősek karácsonyi csomagjába, és advent III. vasárnapjára a délutáni szeretetvendégséghez. Közben az iskolások részére kézműves foglalkozás is volt, melyen több, mint 50 gyermek vett részt.

Az alkalmakon készült fotókat ide kattintva tekintheti meg!

továbbARANYALMA NYUGDÍJASKLUB
- 2013.12.14.

Karácsony előtti összejövetelt tartott községünk legújabb kis közössége az Aranyalma Nyugdíjasklub. Az igényes kultúrműsorral egybekötött adventi vacsora végül tánccal, és tombolasorsolással zárult, melyen időseink nagyon jól érezték magukat.

A fotókat ide kattintva tekintheti meg

továbbAdvent II. vasárnapja
- 2013.12.08.

Advent II. vasárnapján délelőtt a felső tagozatos hittanosok közül néhányan adtak ünnepi műsort a templomban. Délután a Templomtéren az adventi koszorú második gyertyáját Tar Gyuláné aranydiplomás nyugalmazott tanítónő gyújtotta meg.

Az alkalmakról készült képeket megtekintheti a galériában!
Ide kattintva a galéria nyílik!

továbbKIFOGÁSTALANUL FELÚJÍTOTT TEMPLOM!
- 2013.11.04.

A műemlékvédelem október 21-én ellenőrizte templomunkat. A következő honlapcímen megtekintheti a templomról készített fotókat, és a templom értékelését:
http://muemlekem.hu/muemlek?id=8510Presbiteri vacsora
- 2013.11.24.

November 22-én az egyházközség Presbitériuma ünnepi gyűlést tartott, melyre szeretettel meghívta az egyházközség énekkarát és a Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársait is.

Az alkalomról készült fotók megtekinthetők a "Galériában", mely ide kattintva is elérhető!

továbbREFORMÁTUSOK KLUBJA
- 2009.09.22.

25. zsoltár
A meghallgatáshoz kattints on ide.

továbbZöldy Andrásné köszöntése
- 2013.06.02.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat gondozónői 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Zöldyné Sárika nénit.

Kattintson baloldalt a Házi Segítségnyújtó Szolgálat fülre és olvassa el az alkalomról szóló beszámolót és nézze meg a képeket!

továbbtovábbTRIANON!
- 2013.06.02.

A 93 esztendővel ezelőtt elkövetett nemzetcsonkításra emlékezünk június 4-én, reggel 8 órakor a református templomban.
A megemlékezés után koszorúzás, majd déli 12 órától harangozás emlékeztet a nemzeti gyászra, és a nemzet megbonthatatlan egységére!


ÚJ FOTÓK A GALÉRIÁBAN!
- 2013.04.06.

Látogasson el GALÉRIÁNKBA, ahol néhány fotót tekinthet meg orgonánkról, templomunkról, és a húsvéti ünnepkör eseményeiről!
Szeretettel várjuk!


ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
- 2013.12.02.

December 1-én, Advent első vasárnapján, délután Kertész Lajosné ny. iskolaigazgatónő meggyújtotta Tuzsér első kültéri adventi koszorúján az első gyertyát.

Az egyházközséget az önkormányzat, a Település - üzemeltetési Intézmény, a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola és sok kedves-lelkes gyülekezeti tag, falubeli segíti a Karácsonyváró közösségi alkalmak lebonyolításában.

Fotók a galériában, vagy ide kattintva!

továbbAnyák napja
- 2013.05.05.

A "Galériában" megtekinthetőek az anyák napi istentiszteleten készült fotók!

Isten áldja az édesanyákat!!!


Konfirmáció 2013
- 2013.05.12.

Megtörtént gyülekezetünk örömteli esménye a konfirmáció. 23 fiatal konfirmált. Képek a galériában!

Szeretethíd 2013.
- 2013.05.24.

Az önkéntes diakóniai napon betegeket látogattunk, lakókörnyezetünket szépítettük, énekkel szolgáltunk. A hűvös, esős időjárás ellenére sokan voltunk! Képek a galériában

Kanonika vizitáció
- 2013.05.26.

Május 26-án délután megtörtént a szokásos évi egyházlátogatás.
Bogáti Attila kisvárdai bo. lelkipásztor és Veress Sándor kisvárdai főgondnok, egyházmegyei tanácsos voltak a vizitáció tagjai.

Fotók a galériában!

továbbKözösségformáló délután
- 2013.06.26.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat szervezésében 2013. június 26-án délután közösségformáló délutánt tartottunk.
Több, mint 80 idős testvérünk érezte jól magát ezen a délutánon.

továbbTérkép a magyar reformátusságról
- 2009.05.17.

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei megbízásából, a MTA Néprajzi Kutatóintézetével együttműködésben végzett „Református identitás az ezredforduló után" c. kutatás keretében elkészült "A magyar reformátusság a Kárpát-medencében 2009-ben" c. térkép.

továbbHÁZASSÁG, CSALÁD, SZEXUALITÁS
- 2010.02.23.

A Magyarországi Református Egyház a Szentírás alapján (1Móz 1,27; 1Móz 2,24; Ef 5:32 vö. II. Helv. Hitv. XXIX.2.) a házasságot, mint egy férfi és egy nő életre szóló szövetségi kapcsolatát, Isten jó teremtési rendjének tartja.

Az állásfoglalás elolvasásához kattintson

tovább
reftuzser.shp.hu