A TUZSÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJA
"Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme..." (Zsoltárok 100,5.)

Beiktatási igehirdetés

Tuzsér, 2004. július 18.


Ünnepi istentisztelet

Szatmárnémeti Láncos-templom 2009. március 15.Teretés ünnepi istentisztelet

2009. október 4.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, idén először azzal a javaslattal állt elő, hogy szeptember 27. és október 4-e között a gyülekezetek emlékezzenek meg a teremtésről, a teremtett világ csodálatosságáról, és a teremtő Isten hatalmáról.

A szövegre kattintva elolvashatja az igehirdetést!BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS
- 2020.03.06.

2020. május 1-től a Tornyospálcai Református Egyházközség fenntartásában a 4623 Tuzsér, Kossuth u. 137. szám alatti szolgálati lakások egyikében beindul a mini bölcsődei ellátás. Az épület átalakítási munkálatai már javában zajlanak.
Szeretettel hirdetjük a kisgyermeket nevelők felé ezt a lehetőséget!

Az leendő bölcsődei ellátásról ide kattintva olvashat bővebben!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2020.01.26.

2020. január 20-25. között megtartottuk az Ökumenikus imahetet. Isten gazdag áldása volt az alkalmakon!

Fotók a galériában!

továbbHOZDIK JÓZSEFNÉ 90 éves köszöntése
- 2020.01.10.

2020. január 10-én, péntek délután köszöntöttük Hozdik Józsefné Fülöp Elza kedves testvérünket 90. születésnapja alkalmából.
Bodnár Róbert lelkipásztor a Zsoltárok 103,1-5; 17-18. alapján tartott áhítatot.
Az áhítatot egy fotós-zenés összeállítás zárta, mely Elza néniről és családjáról szólt.
Elza néni gyülekezetünk aktív tagja ma is. 1948-1952-ig gyermekistentiszteleti szolgálatokat is végzett, de minden időben megmutatta neki az Úr, hol van rá szükség. Ma is segíti a nélkülözőket. Életszemlélete az ige alapján áll. Hite szerint úgy kell munkálkodni, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek! 90 évesen is így éli életét!
Mély hitű testvérünk, aki sokáig jegyzetelte az igehirdetéseket. De áldott lenne ezeket olvasni az igehirdetőnek!
Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és Orbán Viktor miniszterelnök úr nevében köszöntötte az ünnepeltet.
Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol Elza néni szerint mindenki ott volt, akit az Úr ott akart látni!

Isten éltesse Elza nénit!

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.22.

2019. december 22-én, advent IV. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola alsós hittanosai adtak műsort Végsőné Révész Éva vallástanár, és Nagy Zsuzsanna tanító-hitoktató vezetésével. Szerepeltek még a komorói iskolában tanuló tuzséri alsós diákok közül néhányan és néhány tuzséri óvodás is, akiket Pirnág Oszkárné óvodavezető és Révész Katalin óvónő készített fel.
Délután Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette Isten üzenetét Krisztusról a mi fényes hajnalcsillagunkról. Ünnepi szolgálattal az Aranyalma Nyugdíjas Klub tagjai készültek.
Orgonánkon Dr. Kozma Tünde előadásában már karácsonyi dallamok is felcsendültek az istentisztelet előtt és után.
A Templomtéren Kosztyi Ferencné az Aranyalma Nyugdíjas Klub hűséges tagja, a gyülekezet Számvizsgáló Bizottságának elnöke gyújtotta meg a negyedik gyertyát a koszorún.
A "Mindenki karácsonyfájánál" Ferkovics Tibor polgármester úr köszöntötte Tuzsér Nagyközség polgárait a közelgő karácsony ünnepe alkalmából.

Áldott adventet! Siessünk, mert már a kertek alatt a karácsony!

továbbIDŐSEK KARÁCSONYA
- 2019.12.21.

2019. december 21-én, szombaton tartottuk meg a szokásos idősek karácsonyi istentiszteletét úrvacsoraosztással egybekötve. 130 idős testvérünk vett úrvacsorát.
Az istentiszteleten versekkel szolgáltak időseink, és a "Soli Deo Gloria" Énekkar adventi és karácsonyi műveket énekelt.
Az istentisztelet után ebédre hívtuk az időseket.

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.15.

December 15-én, advent III, vasárnapján 5-6. osztályos hittanosok kis csoportja szolgált a délelőtti istentiszteleten.
Délután énekkarunk 20 éves jubileumát ünnepeltük meg. A hálaadó istentiszteleten énekkarunk szolgált.
Az adventi koszorún a gyertyát Galambosné Kiss Erzsébet énekkarvezető gyújtotta meg. "Soli Deo Gloria!"

továbbADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
- 2019.12.08.

2019. december 7-én, szombaton délután adventi kézműves foglalkozást tartottunk gyermekeink számára. Az alkalmat szép adventi és karácsonyi énekek tanulásával kezdtük, majd Lukács evangéliumából felolvastuk Jézus születésének a történetét. Ezután ki-ki nekiláthatott különféle adventi-karácsonyi díszek és dekorációk készítésének. Nem maradhatott el a klasszikus mézeskalács sütés sem. A foglalkozás végén kíváncsi tekintetek előtt állítottuk össze a mézeskalács templomot. A gyermekek nagy örömére az égetett cukor ritka jó csemegének számított.
Gyermekeink számára a Mikulás csomagot is hagyott, melyet szeretettel osztottunk ki, ők pedig örömmel fogadták.

Fotók a galériában...

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.08.

Advent II. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten konfirmandus növendékeink közül néhányan szolgáltak verses, énekes, zenés bizonyságtétellel.
Délután az adventi istentiszteleten Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét. "Láttuk az Ő csillagát." - felelték a bölcsek a zsidók királyának! Mi is láthatjuk a csillagot, amely Jézushoz vezet el bennünket.
A Mándoki Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói, és a Tuzséri Pedagógus Kórus is szolgált az istentiszteleten. Ünnepi imádságban fogalmazta meg gondolatait Orosz Tímea intézményvezető és ünnepi beszédet mondott Pirnág Oszkárné óvodavezető.
A Templomtéren az adventi koszorú második gyertyáját Dr. Kozma Tünde orgonista - kántor gyújtotta meg, aki 2009-óta végzi szolgálatát gyülekezetünkben.

Fotó a galériában...

továbbSZÉP TÜNDÖKLŐ HAJNALCSILLAG
- 2019.12.01.

2019. december 1-én, advent I. vasárnapján a délutáni istentiszteleten Sajben Zsolt záhonyi görög katolikus parókus igehirdetésével és gyülekezetünk gondozónői és közmunkásai szolgálatával vette kezdetét az idei évi adventi programsorozat.
A Templomtéren Dr. Szép Béla jegyző úr Wass Albert Karácsony című versének elmondásával kapcsolta fel falunk adventi fényeit. Lakatos Bertalan a Nagy Sándor Kertbarát Klub elnöke gyújtotta meg a koszorún az első gyertyát.

továbbOktóber 23-i ünnepség
- 2019.10.24.

Október 22-én délután tartotta községünk és a református egyházközség az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján megemlékezését.
Az ünnepség a Művelődési Házban kezdődött, ahol Ferkovics Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet. Ezután a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak színvonalas ünnepi műsort.
A Történelmi Emlékparkban koszorúzással folytatódott a megemlékezés, majd a templomban ünnepi istentisztelettel, ahol Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mondott ünnepi köszöntőt.

továbbLŐCSEI KIRÁNDULÁS
- 2019.10.01.

2019. szeptember 28-án gyülekezetünk 74 fős csoportja látogatott el a Szepességben található "Fekete városba", Lőcsére.
A kis felvidéki városka igazi ékszerdoboz. A Szent Jakab templomban énekeltünk, igét olvastunk és imádkoztunk, majd megismerhettük a templom érdekességeit. A városban töltött néhány óra után a szepesi várhoz kaptattunk fel. A kilátás gyönyörű volt. Sajnos az eső miatt az Eperjesre tervezett városnézés elmaradt. A híres szent Miklós templomot csak távolról szemlélhettük meg a városon való átutazás közben.
Kassán áthaladva Hollóházánál léptük át a magyar határt, és érkeztünk haza Isten segítségével.

Fotók a galériában!

továbbAUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG
- 2019.08.19.

Augusztus 18-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében tartottuk településünkön az augusztus 20-i, Szent István napi ünnepséget.
Az igehirdetésben Bodnár Róbert a mennyei kenyérről szolgált az ötezer ember megvendégelésének története alapján (János 6,1-15), majd megáldotta az új kenyeret, amit az istentisztelet végén szétosztottunk a nagy gyülekezet közösségében.
Ferkovics Tibor polgármester úr ünnepi beszédében István király szellemiségének fontosságát hangsúlyozta.
A templomi istentisztelet elején és végén Dr. Kozma Tünde kántor orgonajátékát hallgathatta az ünneplő gyülekezet.
Az ünnepség koszorúzással ért végét, majd ki-ki a délután kezdődő falunapon vehetett részt.

továbbKonfirmandus találkozó
- 2019.07.10.

2019. június 30-án, vasárnap délután konfirmandus találkozót tartottunk. A 10,20,30,40,50 éve konfirmáltak közül mintegy harmincan újították meg egykori fogadalmunkat.

Fotók a galériában!

továbbKonfirmáció
- 2019.06.02.

Június 1-2-án megtörtént gyülekezetünkben a konfirmáció. 15 ifjú tett hitéről vallást és részesült életében először az úrvacsora sákramentumában.
A konfirmáció vasárnapjának délutánján a pedagógusok vasárnapja alkalmából köszöntöttük a gyülekezetünkhöz tartozó aktív és nyugdíjas pedagógusokat. Ajándékul a Presbiteri Szövetség kiadásában megjelent Imádságos könyvet kaptak. Isten áldja meg a "magyar nemzet áldott napszámosait"!

továbbAlmatermés megáldása
- 2019.05.30.

2019.május 29-én került sor a Történelmi Emlékparkban az idei évi almatermés megáldására a Nagy Sándor Kertbarát Klub szervezésében. Az alkalom végén néhai Szép Béla egykori klub alapító és örökös elnök emléktáblájának megkoszorúzása is megtörtént.

továbbMÁNDOKI FOCI KUPA
- 2019.05.25.

2019. május 25-én, szombaton tartotta a mándoki gyülekezet immáron második alkalommal az egyházmegye gyülekezetei számára a foci és sakk kupát.
Tuzsér három csapattal nevezett be. Egy 15 év feletti fiatalokból álló csapattal, mely 4. helyezést ért el. És két 15 év alatti csapattal, mely az első és a második helyezést hozta el.
A kupát megnyerő csapat tagjai: Balogh Levente, Szikora Rómeó, Iván Zoltán, Szőke Sándor, Lakatos Nándor, Szikora Kevin, Setét Mihály, Lakatos Sándor és Nagy Zoltán.
A második helyezést elért csapat tagjai: Bodnár Róbert Kristóf, Bakó Patrik, Pokol Ákos, Csobai Attila, Maczinkó Dávid, Révész Roland, Révész Barnabás, Révész János, Szőke Martin és Nagy Dávid.
A legjobb kapus díjat Révész Barnabás hozta el, a gólkirály Balogh Levente volt.
Gratulálunk!
Fotók a galériában.

továbbSZERETETHÍD
- 2019.05.25.

2019. május 24-én, pénteken immáron tizedik alkalommal tartottuk meg az Önkéntes Diakóniai Napot több, mint 110 testvérünk részvételével. Hála Istennek szép időt kaptunk.
Az elvégzett feladatok: kerítésfestés, emlékművek állagmegóvása, székely kiskapu festése, virágültetés, templomtakarítás, Lónyay-kastély parkjában szemét és száraz gally összegyűjtése, utca takarítás, fűnyírás, Kálonga - templomtakarítás, beteglátogatás, főzés, focimeccs, kórusszolgálat.

Fotók a galériában.

továbbÉdesanyák vasárnapja
- 2019.05.06.

2019. május 5-én, a vasárnap délutáni istentiszteleten köszöntöttük az édesanyákat. Az igehirdetés a szeretet himnuszából szólt (1Kor 13). Hittanos gyermekeink énekekkel és versekkel köszöntötték az édesanyákat.
Az istentisztelet végén minden édesanya egy kis cserepes virágot kapott ajándékba.

Fotók a galériában.

továbbBACH MINDENKINEK FESZTIVÁL
- 2019.03.24.

2019. március 23-án, szombaton este dr. Kovács László Attila orgonaművész, evangélikus lelkipásztor orgonakoncertjét hallgathatta meg a jelen lévő gyülekezet.
A zenés áhítat műsorán Johann Sebastian Bach (1685-1750) híres művei csendültek fel a templom orgonáján. O Gott, Du Formmer Gott BWV 767; Pastorale BWV 590; Prelúdium e-mollban BWV 548.
A koncert perselypénzét a Bethesda Református Gyermekkórház új lélegeztetőgépének vásárlására ajánlotta fel a gyülekezet.

továbbMárcius 15-i ünnepség
- 2019.03.16.

Március 14-én délután tartottuk az 1848. március 15-i forradalom 171. évfordulós megemlékezését.
Iskolásaink adtak ünnepi műsort a Művelődési Házban Kára Zsuzsanna és Pokol Zsolt pedagógusok felkészítésével.
Ferkovics Tibor polgármester mondott ünnepi beszédet.
Ezután az 1848-as kopjafa megkoszorúzása következett a Történelmi Emlékparkban, majd a templomban ünnepi istentisztelettel zárult a megemlékezés.

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2019.03.04.

2019. március 3-án, a vasárnap délutáni istentiszteleten adtunk hálát Istennek a Bibliáért. Hittanosaink és ifjaink szolgáltak versekkel és népdal zsoltárokkal.
A bibliavasárnapi istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartottunk.

továbbBÍRÓ BARNÁNÉ 95 éves
- 2019.03.06.

2019. március 6-án, szerdán délután Tuzsér Nagyközség Önkormányzatával közösen köszöntöttük 95. születésnapján Bíró Barnáné Giza nénit.
Bodnár Róbert lelkipásztor a 95. zsoltár alapján tartott áhítatot, majd Ferkovics Tibor polgármester úr a település és a miniszterelnök úr köszöntését és jókívánságát tolmácsolta az ünnepeltnek.
Isten sokáig éltesse Giza nénit!

Fotók a galériában!

továbbDONI HŐSEINKRE EMLÉKEZTÜNK
- 2019.01.19.

2019. január 19-én a Honvédsuli Egyesület emlékmenete érkezett el településünkre. Az 1943. január 12-i doni katasztrófa hősi magyar áldozataira emlékeznek és hívják fel a lakosság figyelmét a II. világháború elfelejtett hősi áldozataira.
Az emlékmenet harangzúgás közben vonult a be a Történelmi Emlékparkban álló hősi emlékműhöz. A Mielenniumi emlékműtől számos tuzséri felnőtt és iskolás is csatlakozott a menethez. Ferkovics Tibor polgármester köszöntötte az érkezőket és felkötötte Tuzsér szalagját a menet zászlajára. Jelen volt az alkalmon Tilki Attila országgyűlési képviselő is, aki szintén köszöntötte és méltatta az emlékmenet nemes szándékát!
Tisztelet és elismerés 76 év távlatából a magyar hősöknek!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2019.01.27.

2019. január 21-26. között tartottuk meg templomunkban az Ökumenikus Imahetet.

Fotók a galériában!

továbbFotók
- 2019.01.02.

Karácsony-újév fotóit a galériában nézhetik meg!

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.24.

December 22-én idősek karácsonyát tartottunk. December 23-án, advent IV. vasárnapján délelőtt az óvodások szolgáltak a templomban, délután gyertyagyújtással, ünnepi köszöntéssel egybekötött adventi istentiszteletet tartottunk, melyen az Aranyalma Nyugdíjas Klub tagjai szolgáltak.

továbbMaklári Jánosné 90 évers
- 2018.12.21.

December 19-én köszöntöttük kilencvenedik születésnapja alkalmából Maklári Jánosné Juhász Irén testvérünket. Az adventi áhítattal egybekötött ünnepségen jelen volt településünk polgármestere Ferkovics Tibor, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait, és a születésnapi emléklapot.

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.16.

December 15-én a Nagy Sándor Kertbarát Klub szervezésében hálaadó istentiszteletet tartottunk a templomban. Megköszöntük Istennek a bő és szép termést, és azt, hogy a "Tuzséri alma" oltalom alá vettetett, és reméljük hamarosan Hungarikum is lesz.
December 16-án, advent III. vasárnapján néhány alsós hittanos szolgált a templomban adventi versekkel és énekekkel.
Délután Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét. Ezután a Tuzséri Pedagógus Kórus szolgált. Az istentiszteleten Sarkadi-Ács Erzsébet Márta református kántor, egyházzenész és zenetanár orgonakoncertjét hallgathattuk meg. Áldott alkalom volt.

Fotók a galériában!

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.09.

Advent második hétvégéjén adventi kézműves foglalkozást tartottunk, ahol jó hangulatú közösségben készíthettek a gyerekek karácsonyi díszeket, dekorációkat, és süthették kik az elmaradhatatlan mézeskalácsot. Idén is elkészült a mézeskalács templom!
Advent II. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten a felső tagozatos hittanosok egy csoportja szolgált. Délután Keresztelő János adventjéről szólt az áhítat, melyet Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor tartott. A Mándoki Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói és a Református Egyházközség gondozói és közmunkásai szolgáltak. Ünnepi köszöntőt Orosz Tímea intézményvezető mondott.
Sajnos a templomi alkalom végére viharos szél és eső támadt, de ennek ellenére özv. Dancs Istvánné 91 éves testvérünk meggyújtotta a koszorún a második gyertyát.

továbbEGYMÁSRA VÁR ISTEN ÉS EMBER
- 2018.12.02.

2018. december 2-án, advent I. vasárnapjának délutánján kezdődött el Tuzsér Nagyközség Adventje programsorozatunk. Délután 2 órától hangulatos térzene és keresztyén könyv - és ajándékvásár várta az érdeklődőket.
Fél 4 - től adventi délutáni istentiszteletet tartottunk a templomban, ahol Sajben Zsolt záhonyi görög katolikus parochus hirdette Isten üzenetét. Az istentisztelet témája az Atya adventje volt. Ünnepi szolgálattal a Tuzséri Református Egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara készült. Az istentisztelet előtt és után Dr. Kozma Tünde gyülekezetünk kántorának orgonajátéka tette meghitté és méltóságteljessé az adventi lelki hangulatot.
Kint a Templomtéren Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője kapcsolta be település ünnepi fényeit. A köztéri adventi koszorú első gyertyáját Bóka Zoltánné, a 90-ik születésnapját az elmúlt napokban ünneplő asszonytestvérünk gyújtotta meg.
A közös együttlét szeretetvendégséggel zárult.

továbbBÓKA ZOLTÁNNÉ 90 éves
- 2018.11.27.

2018. november 27-én ünnepeltük Bóka Zoltánné gondozottunk kilencvenedik születésnapját.
Bodnár Róbert lelkipásztor a Zofóniás 3,17. alapján tartott áhítatot.
Kertész Lajosné verssel köszöntötte Ilonka nénit.
A település nevében Ferkovics Tibor polgármester Úr köszöntötte az ünnepeltet, és adta át Orbán Viktor miniszterelnök Úr jókívánságait.
Kepicsné Barnai Ibolya kedves hangvételű verssel mondott köszöntést.
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat nevében Balogh Barbara intézményvezető, az egyházközség részéről a lelkipásztor és Bálint Béla főgondnok köszöntötték az ünnepeltet.

Fotók a galériában!

továbbOktóber 23-i ünnepség
- 2018.10.25.

Október 23-án, kedden délután a Művelődési Házban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort nemzeti ünnepünk tiszteletére. Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Ferkovics Tibor polgármester úr mondtak ünnepi beszédet. A Történelmi Emlékparkban megkoszorúztuk az '56-os kopjafát, majd istentiszteleten vettünk rész a református templomban. Az istentisztelet végén elhangzott a "Beh régen vérezel" kezdetű Hallelujah ének is lelkipásztorunk és kántorunk előadásában.

Fotók a galériában!

továbbTRIANON
- 2018.06.05.

2018. június 4-én reggel a Trianoni Békediktátum aláírásának 98. évfordulóján istentisztelet és koszorúzás keretében emlékeztünk meg a nemzet nagy fájdalmáról. Ez a nap egyben a nemzeti összetartozás napja is. Ezt adta tudtul a déli negyedórás harangzúgás is.
Fotók a galériában!

továbbMárcius 15-i ünnepség
- 2018.03.14.

2018. március 14-én délután Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és a Tuzséri Református Egyházközség szervezésében került sor az 1848. március 15-i forradalom 170. évfordulójának megünneplésére. A református templomban Bodnár Róbert lelkipásztor hirdetett igét. Az istentiszteletet Dr. Kozma Tünde, a gyülekezet kántorának orgonajátéka tette méltóságteljesebbé. Ezután községünk szervezetei megkoszorúzták az 1848-as kopjafát a Történelmi Emlékparkban. A Művelődési Házban Ferkovics Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet, majd a Lónyay Menyhért Általános Iskola felsős tanulói adtak ünnepi műsort. A gyerekeket felkészítették Fejes Ágota és Révészné Vincze Viktória pedagógusok.

továbbADVENT III.
- 2017.12.18.

Az adventi harmadik vasárnap hétvégéje mozgalmas volt gyülekezetünkben.
December 15-én, pénteken a Nagy Sándor Kertbarát Klub tagjaival közösen hálaadó istentiszteletet tartottunk, és megköszöntük Istennek az idei évi almatermést.
December 16-án 120 idős testvérünknek tartottunk úrvacsorával egybekötött karácsonyi istentiszteletet, melyen ünnepi műsorral az Aranyalma Nyugdíjasklub szolgált. Utána ünnepi ebédre hívtuk idős testvéreinket. Délután "Soli Deo Gloria" Énekkarunk Tiszabezdéden a református templomban szolgált.
Advent III. vasárnapján az alsós hittanosok szolgáltak a délelőtti istentiszteleten. Délután adventi zenés áhítatot tartottunk a templomban, melyen Kerekes Sándor orgonán, és felesége Mészöly Virág blockflötén szolgáltak. A Templomtéren Ferkovics Tibor polgármester úr a "Mindenki karácsonyfájánál" mondta el ünnepi köszöntését Tuzsér lakosainak.

Fotók a galériában!

továbbADVENT II.
- 2017.12.11.

December 9-én, szombaton, adventi kézműves foglalkozást tartottunk gyermekeink számára. Nagy sikert aratott a mézeskalács templom elkészítése gyermekeink körében.
Másnap, felsős hittanosaink egy csoportja szolgált a délelőtti istentiszteleten.
Délután a Mándoki Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak. Az adventi koszorú második gyertyáját Dr. Litauszki Pál háziorvos gyújtotta meg.

továbbADVENTI KÉZMŰVESSÉG
- 2017.12.04.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és felnőttet 2017. december 9-én, szombaton 10 órai kezdettel a gyülekezeti terembe (Kossuth út 147.) ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA!
Program:
-rövid áhítat
-énektanulás
-kézműves foglalkozás (mézeskalács sütés, adventi és karácsonyi díszek készítése....)

Szeretettel várunk mindenkit!


VÁRVA VÁRTAM....
- 2017.12.04.

2017. december 3-án, advent első vasárnapján a délelőtti istentiszteleten úrvacsorai közösséggel kezdtük meg a karácsonyvárás reményteli idejét.
Délután az istentiszteleten Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette Isten igéjét, az Ézsaiás 40,1-5. alapján. Az igei üzenet az "útkészítés" volt az érkező Király számára. Idén is énekeltünk olyan énekeket az istentisztelet liturgiájában, amely a készülő új énekeskönyvünk éneke lesz majd. Ünnepi szolgálatot a Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat gondozói és közmunkásaink végeztek. Dr. Kozma Tünde kántorunk orgonajátéka alatt vonultunk ki a templomból a Templomtéren felállított adventi koszorúhoz.
Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője az adventi koszorú történetének és jelentésének néhány gondolatával kapcsolta fel a település adventi díszkivilágítását. A koszorún az első gyertyát Dr. Sipos Gyula háziorvos gyújtotta meg.

Fotók a galériában!

továbbELÜLTETÉSRE KERÜLTEK A MAGYAR RÓZSÁK
- 2017.11.04.

Elültettük a 195 tő magyar nemesítésű rózsát a Történelmi Emlékparkba, létrehozva ezzel egy kisebb Rozáriumot, vagy más néven Rózsakertet, amelyet bizonyára a későbbiekben bővíteni fogunk!

továbbOktóber 23-i koszorúzás, almafa ültetés
- 2017.10.24.

Október 22-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet után koszorúztuk meg az 1956-os kopjafát, és ültettünk el a Történelmi Emlékparkba a reformáció ötszázadik évfordulója, és a Nagy Sándor Kertbarát Klub alapítója, Szép Béla emlékére két almafát. Mindkettő ősi magyar fajta. Az egyik sóvári, a másik fekete tányéralma.

továbbA VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ESKÜJE
- 2017.09.07.

2017. szeptember 10-én, a délelőtti istentiszteleten a Választási Bizottság leteszi a gyülekezet előtt az esküjét.
Ezután a Bizottság előkészíti a presbiterválasztást.

Az őszi tisztújításról folyamatosan tájékozódhatnak az olvasók a "VÁLASZTÁS 2017" menü alatt!

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2017.03.06.

2017. március 5-én, a délutáni istentisztelet keretében a Bibliáért, Istenünk írott Kijelentéséért adtunk hálát.
Az igét Bodnár Róbert lelkipásztor hirdetett, az etióp kincstárnok története (ApCsel 8,25-35) alapján.
Az istentiszteleten felsős hittanosok szolgáltak. Felolvasták a kis Mary Jones történetét, és szép verseket szavaltak a Bibliával kapcsolatban. A gyerekek műsorában szép zsoltárok és dicséretek csendültek fel, amelyet Dr. Kozma Tünde, a gyülekezet orgonista-kántora kísért. A szolgálat végén Révész Adél imádsága arról szólt, hogy az Ige szüntelen italunk és kenyerünk legyen!

Képek a galériában!

továbbMAGYAR RÓZSÁK AZ EMLÉKPARKBA
- 2017.09.07.

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházközségünk a Történelmi Emlékparkba magyar nemesítésű rózsákat telepít az ősz folyamán. A rózsák nemesítője a néhai Márk Gergely, akinek munkáját lelkes rózsa "rajongók" terjesztik.
A rózsafajták nevei az emlékhelyek témájához kapcsolódik majd.

továbbKANONIKA VIZITÁCIÓ
- 2017.05.22.

2017. május 21-én délután megtörtént gyülekezetünkben az éves egyházlátogatás. Az egyházlátogató bizottság megvizsgálta a gyülekezet 2016. évi szolgálatát. Hála Istennek mindent rendben találtak. A vizitáció istentisztelettel zárult, melyen Oláh Szilvia kisvárdai beosztott lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Bogya - Kis Áron nyírlövői lelkipásztor számolt be az egyházlátogatás tapasztalatairól. A bizottság tagja volt még Tóth András nyírlövői gondnok is.
Az istentiszteleten köszöntöttük azokat a presbitereket, akik szolgálatuk jubileumát ünneplik. Tar Gyula tb. presbiter 20, Révész B. János 15, Pataki Gábor 15, Révész Béla 5, Újlaki Sándor 5, Pokol Csaba 5, Szabó Lajosné 5 és Kepics Gyula 5 éve szolgálnak, mint presbiterek.

Fotók a galériában!

továbbSZÉP BÉLA KÖSZÖNTÉSE
- 2017.05.03.

Május 2-án, kedden délután a gyülekezeti teremben a Tuzséri Református Egyházközség elnöksége és Tuzsér Nagyközség polgármestere közösen köszöntötték Szép Béla urat, Tuzsér Nagyközség Díszpolgárát, aki április 12-én ünnepelte 90. születésnapját.
Bodnár Róbert lelkipásztor a Zsoltárok 100,5. alapján tartott áhítatot. Ferkovics Tibor polgármester a Képviselő - testület nevében köszöntötte az ünnepeltet, majd tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait.

Fotók a galériában

továbbVIRÁGVASÁRNAP
- 2017.04.14.

Virágvasárnap délelőtt a Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai voltak kiszálláson gyülekezetünkben, Virguláné Hercku Orsolya tanárnő, a művészeti iskola igazgatója vezetésével.
A nagyhéten, kedden reggel pedig a tuséri Lónyay Menyhért Általános Iskola tanárai és diákjai számára tartottunk húsvéti istentiszteletet.

továbbMÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG
- 2017.03.15.

Március 15-én délelőtt 10 órától a református templomban ünnepi istentiszteletet tartottunk az 1848. március 15-i forradalom 169. évfordulója alkalmából. Az istentiszteleten Bodnár Róbert lelkipásztor igehirdetésében a nemzettudat, hazaszeretet és önfeláldozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Dr. Kozma Tünde gyülekezetünk orgonista - kántorának orgonajátéka tette még felemelőbbé az ünnepi istentiszteletet.
Ezután a Történelmi Emlékparkban az 1848-as kopjafa megkoszorúzása következett.
A Művelődési Házban Ferkovics Tibor polgármester úr mondott március 15-i ünnepi beszédet. Jó volt hallani annak az 5 tuzséri honvédnek a nevét, akik részt vállaltak a szabadságharcban. Galambosné Kiss Erzsébet tanárnő vezetésével a Lónyay Menyhért Általános Iskola felsős diákjai adtak igen színvonalas ünnepi műsort!
Szép és áldott nemzeti ünnepünk volt március 15-én!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2017.01.22.

2017. január 16-21. között gyülekezetünkben megtartottuk az Ökumenikus Imahetet. A hét során a megbékélés és Krisztus szorongató szeretete volt a közös imádság alapja.
Az igehirdetők az Istennel és az emberekkel való megbékélésre hívták fel a figyelmünket. A reformáció ötszázadik évében a jubileumi események "sodrásában" ne feledjük el, hogy az ötszáz évvel ezelőtti reformációs folyamatok alapja is ez volt: meg kell békülni Istennel, hogy üdvösségünk legyen!
Szép, és áldott imahetünk volt...

Fotók a galériában!

továbbVÁRVA VÁRTAM....
- 2016.12.19.

December 17-én délelőtt idősek karácsonya volt gyülekezetünkben. Délelőtt úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk a templomban, majd ünnepi ebédre hívtuk időseinket.

"...és Ő lehajolt hozzám..." Zsolt 40,2-5.a
Advent negyedik vasárnapján a délelőtti istentiszteleten Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor szolgált, és a Lónyay Pálma Óvoda adott karácsonyi műsort.
Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten igéjét a délutáni istentiszteleten, és a Lónyay Menyhért Általános Iskola és a Lónyay Pálma Óvoda pedagógusai és dolgozói szolgáltak, Kinn a Templomtéren Sován Jánosné presbiter gyújtotta meg a negyedik gyertyát, majd Ferkovics Tibor polgármester köszöntötte a közelgő karácsony alkalmából Tuzsér Nagyközség polgárait.


VÁRVA VÁRTAM....
- 2016.12.11.

December 10-én, szombaton délelőtt adventi kézműves foglalkozást tartottunk a gyülekezeti teremben.

"Jön a Király." (Zsoltárok 24.)
December 11-én, vasárnap délelőtt hittanos gyermekszolgálattal egybekötött adventi istentiszteletet tartottunk.
Délután Sajben Zsolt záhonyi görög katolikus parochus hirdette Isten igéjét, és az "Aranyalma" Nyugdíjasklub tagjai szolgáltak.
A Templomtéren felállított adventi koszorún a harmadik gyertyát Miski Gézáné gyújtotta meg.

továbbVÁRVA VÁRTAM....
- 2016.12.04.

"Várom az Urat..." Zsoltárok 130,5-6.
Advent II. vasárnapján a gyermekistentiszteletre ellátogatott a Mikulás. Bodnár Róbert lelkipásztor a kedves szokás eredetéről beszélt a gyermekeknek. Majd a gyerekek lelkes énekére megérkezett a Mikulás, aki minden jó gyermeket csomaggal ajándékozott meg.
A délelőtti istentiszteleten a felső tagozatos hittanosok népes csoportja adott adventi műsort a templomban.
Délután a Szatmárnémeti Láncos-templomi egyházközség lelkipásztora Korda Zoltán hirdette Isten üzenetét, és a gyülekezet Soli Deo Gloria Énekkara szolgált.
A Templomtéren az adventi koszorú második gyertyáját Korda Zoltán és Szilágyi Balázs lelkipásztorok, és Orosz Márta énekkarvezető gyújtották meg.

továbbVÁRVA VÁRTAM....
- 2016.11.27.

"Bárcsak eljönne..." Zsoltárok 14,7. Az adventi zsoltárok első üzenetét Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette az első vasárnap délutánján, majd a Mándok Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak adventi versekkel, gondolatokkal.
A templomtéren Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője kapcsolta be ünnepélyesen Tuzsér ünnepi fényeit. Molnár Sándorné és Orosz Tímea intézményvezető a kültéri adventi koszorú első gyertyáját közösen gyújtották meg.

továbbPRESBITERI VACSORA
- 2016.11.19.

2016. november 18-án, pénteken a Lónyay Menyhért Általános Iskola ebédlőjében ünnepi gyűléssel egybekötött vacsorát tartott egyházközségünk Presbitériuma. Az ünnepi gyűlésen megemlékeztünk az elmúlt 15 év vacsoráiról, és döntés született a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából készítendő ólomüveg ablak tárgyában is.

Fotók a galériában

továbbREFORMÁCIÓ ÜNNEPE
- 2016.11.02.

2016. október 31-én délelőtt és este ünnepi istentiszteleteket tartottunk a reformáció 499. évfordulója alkalmából.
Az esti istententiszteleten ifjaink, énekkarunk és orgonista - kántorunk szolgáltak.
Gyülekezetünk ifjai a reformáció XVI. századi eseményéről, a XXI. századi szükségességéről tettek bizonyságot. Énekkarunk közben három kórusművel szolgált (Wesley: Az egyháznak a Jézus...; Berkesi Sándor: Mely igen jó az Úristent dicsérni; Goudimel: 25. zsoltár). Az ünnepi istentisztelet végén Koloss István: Régi magyar táncok című orgonaátirata csendült fel orgonista - kántorunk előadásában.

továbbIstván király és az új kenyér ünnepe
- 2016.08.22.

Augusztus 21-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében emlékeztünk meg államalapító István királyunkról, és adtunk hálát az új kenyérért.

A kenyérsütés és az ünnepi alkalom fotói a galériában érhetők el!

továbbOKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉS
- 2016.10.23.

Október 23-án, a délutáni istentisztelet keretében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Az igei parancs a döbbenet erejével hatott: "szeressétek ellenségeiteket..." (Máté 5,38-48.) Az ünnepi istentiszteletet az '56-os kopjafa megkoszorúzása követte, majd a Lónyay Menyhért Általános Iskola növendékeinek színvonalas műsorát tekinthettük meg.

Fotók a Galériában!

továbbZENEI VILÁGNAP
- 2016.10.07.

A Tuzséri Református Templom adott helyet 2016. október 7-én, a Zene Világnapja alkalmából megrendezett koncertnek.
Az áhítaton Bodnár Róbert lelkipásztor Júbálról, a zeneszerszámok ősatyjáról szolgált. Dr. Kozma Tünde, a gyülekezet orgonista - kántora orgonaműveket játszott; Galambosné Kiss Erzsébet tanárnő vezetésével a Lónyay Menyhért Általános Iskola diákjai és az egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara szolgáltak.

továbbARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
- 2016.10.06.

2016. október 6-án délelőtt 9 órától templomunkban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tartotta megemlékezését. Az 5. évfolyam tanulói idézték fel a 13 hősi vértanú emlékezetét. Bodnár Róbert lelkipásztor arról szolgált igehirdetésében, hogy kié az ország: Istené, és Isten után azoké, akik áldozatot hoznak érte.
Fekovics Tibor Tuzsér Nagyközség polgármestere is megtartotta emlékbeszédét.
A templomi megemlékezés után a Történelmi Emlékparkban koszorúzással ért véget a nemzeti gyászra való emlékezés.

Fotók a galériában!

továbbTEREMTÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET
- 2016.10.03.

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Máté 5,5.)
A szelídek öröksége az egész teremtett világ, de mi sem az embertársakkal, sem a teremtett világgal bizony nagy híjával vagyunk szelídségnek. A teremtés ünnepi istentisztelet igehirdetése és hittanosaink szolgálata által abban gondolkodhattunk el, hogyan lehetnénk szelídebbek a HEGYEKKEL, a VIZEKKEL, a NÖVÉNYEKKEL, az ÁLLATOKKAL, a NŐKKEL ÉS A GYERMEKEKKEL, a MÁSIK EMBERREL, és a KULTURÁLIS ÉRTÉKEKKEL?!

Fotók a galériában!

továbbEvangélizációs hét
- 2016.08.27.

2016. augusztus 22-26. között megtartottuk az idei évi evangélizációs hetünket, mellyel egyben lelkileg az újkenyéri úrvacsorához is készülhetett gyülekezetünk.

A hét kiemelkedő eseménye volt Kovács Szilárd orgonaművész koncertje.

Az alkalomról készült fotók a galériában tekinthetők meg!

továbbRévész Kálmánné köszöntése
- 2016.08.22.

Augusztus 20-án ünnepelte kilencvenedik születésnapját Révész Kálmánné Vilma néni. Ebből az alkalomból köszöntötte őt szűk családja körében a Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata és az Önkormányzat.

Isten éltesse még sokáig családja és gyülekezet közösségében Vilma nénit!

Fotók a galériában!

továbbX. Tuzséri Kastély - és Almanap
- 2016.09.04.

Néhány fotó a falunapról, amelyen gyülekezetünk is részt vett.

továbbTUZSÉRI HARANGSZÓ A YOUTUBON!
- 2016.08.07.

A következő elérhetőségen meghallgathatja harangjainkat:

https://www.youtube.com/watch?v=GIOHqeE_WYk


VARNUS XAVÉR KONCERT TUZSÉRON
- 2016.07.18.

A világhírű orgona virtuóz Varnus Xavér adott koncertet templomunkban 2017. július 17-én, a tuzséri Kárpát Fest programsorozat keretében. A művész, mint mindig most is lenyűgözte közönségét.
A koncerten Bach, Antalffy művek csendültek fel. A művész a gyülekezet Paulus orgonáján is játszott. Felemelő volt az ő kíséretében énekelni a 42. zsoltárt, ami Varnus Xavér kedvenc éneke.
Templomi orgonánkról azt mondta a művész: "Olyan szép ez az orgona, hogy csak Bachot lehet rajta játszani!"

Képek a galériában!

továbbTRIANONI MEGEMLÉKEZÉS, TANÉVZÁRÓ
- 2016.06.05.

Június 3-án, pénteken délután istentisztelet keretében emlékeztünk meg a 96 évvel ezelőtt aláírt békediktátumról.

Június 5-én, a délutáni istentiszteleten hálát adtunk az elmúlt hittanos tanévért.

Fotók a galériában!

továbbSZABADTÉRI ISTENTISZTELET
- 2016.05.29.

2016. május 29-én az Újfaluban szabadtéri istentiszteletet tartottunk és kézműves kiállítást, az ottani gyülekezetrészünk kedves asszonyai szervezésében. Ezért is szólt hozzánk ezen a délutánon az ige üzenete a Példabeszédek könyve 31. részének 10. versétől, a derék asszony dicséretéből. Az istentiszteleten hittanos gyerekek és gyülekezeti tagok szolgáltak.
Az istentisztelet után sok régi és mai értékes kézimunka került kiállításra. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult. Köszönjük szépen a kedves testvérek szervezését.

továbbEGYHÁZMEGYEI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ
- 2016.04.24.

2016. április 23-án, a Tornyospálcai Református Templomban a Szabolcs-Beregi Egyházmegye 11 énekkara találkozott, és dicsőítette Isten nagy nevét egyéni és közös szolgálatával. A 11 kórus közül az egyik a mi énekkarunk volt.

Fotók a galériában!

továbbEGYHÁZLÁTOGATÁS
- 2016.04.24.

2016. április 24-én, a délutáni istentisztelet keretében megtörtént gyülekezetünkben az éves kanonika vizitáció. A bizottság mindent rendben talált.

Fotók a galériában

továbbÉDESANYÁK VASÁRNAPJA
- 2016.05.01.

2016. május 1-én, a vasárnap délutáni istentisztelet keretében az édesanyákat köszöntöttük. Gyülekezetünk tagjai közül Révész NP. Dezsőné és Révész Margó mondták el szép szavalataikat. Ezután a Lónyay úti óvodások, és az általános iskolás hittanosok ünnepi szolgálata következett.
Isten áldása legyen az édesanyákon!

Fotók a galériában!

továbbNAGYPÉNTEK-HÚSVÉT
- 2016.04.02.

Nagypénteken este passiós istentiszteletet tartottunk, Nagyszombaton néhány alsós hittanosunk szavalatát hallgathattuk meg, és az ünnepi istentiszteleteken túl a legátussal, Tamási Dáviddal is készült közös csoportkép a Húsvét másodnapi délutáni istentisztelet után.
Fotók a galériában!

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2016.03.07.

2016. március 6-án, vasárnap délután a Bibliáért adtunk hálát. Ünnepi szolgálattal felső tagozatos hittanosaink, és a gyermekistentiszteletre járók készültek. Bódás János: Károli Gáspár emlékezete című versét Virguláné Hercku Orsolya tanárnő szavalta el.
Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartottunk.

Fotók a galériában!

továbbSZATMÁR - LÁNCOS
- 2016.03.14.

2016. március 13-án énekkarunk a Szatmárnémeti - Láncos templomban szolgált.

Fotók a galériában!

továbbHÁZASSÁG HETE: FILMKLUB
- 2016.02.04.

A Házasság Hete kapcsán 2016. február 10-én, szerdán 17 órától a Gyülekezeti Házban filmvetítést tartunk.
A film, amelyet megnézünk:
John Schmidt
AZ ESKÜ

John Brightonnak (Ken Howard) és feleségének, Ellennek (Barbara Babcock) az asszony könyörtelen betegségével kell megküzdeniük. Fordulóponthoz érnek, és ekkor dől el, hogy házasságuk darabokra hullik-e szét, vagy úgy fogják szeretni egymást, mint még soha. John ekkor érti meg, mi is az igazi jelentése az oly sok évvel azelőtt fogadott esküjének.


A filmvetítés után szeretetvendégséget tartunk!


KARÁCSONY
- 2015.12.27.

Karácsony szentestéjén újra rácsodálkozhattunk arra, hogy "Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme!" Bodnár Róbert lelkipásztor erről a csodálatos megjelenésről szolgált ünnepi igehirdetésében. Az ige üzenete mellett a gyermekistentiszteletre járók, gyülekezetünk ifjai, énekkarunk, és kántorunk szolgáltak.
Az ünnep elő napján délelőtt szép számú gyülekezet úrvacsorázott, majd délutántól a legátus Fekete Tünde vette át a szolgálatokat, és végezte Karácsony másnapja délutánig. Legátus testvérünk igehirdetései sok testvérünk szívéig eljutottak, és hisszük, hogy a Lélek munkálkodik majd általa.
Áldott és kegyelemteljes ünnepünk volt.

továbbIDŐSEK KARÁCSONYA
- 2015.12.20.

December 19-én, szombaton délelőtt idős testvéreinknek karácsonyi, ünnepi istentiszteletet tartottunk templomunkban. Igét hirdetett Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor. Az úrvacsorai ágendai szolgálatot Bodnár Róbert lelkipásztor végezte. Az ünnepi istentiszteleten az "Aranyalma Nyugdíjasklub" kórusa énekelt. A kórust Nemes Csabáné vezette, orgonán Galambosné Kiss Erzsébet kísért, szólót énekeltek: Pajti Ildikó és Kántor Flóra.
Az ünnepi istentisztelet után az iskola ebédlőjében ünnepi ebédre invitáltuk az időseket.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.12.21.

December 20-án, vasárnap délelőtt a Lónyay Pálma Óvodásai szolgáltak az istentiszteleten Pirnág Oszkárné, Révész Katalin óvónők, és Balogh Natália vezetésével. Szép karácsonyi versek és énekek hangozta el. A kicsik aranyos és szívből jövő szolgálata bearanyozta adventi várakozásunkat!
Délután a Templomtéren a "Mindenki Karácsonyfájánál" tartottunk gyertyagyújtással egybekötött karácsonyi áhítatot. Az adventi negyedik gyertyát Szarka Gyula a Ghymes Együttes vezetője gyújtotta meg. Ezután Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét: "Megtaláltuk a Messiást!" Ezután Ferkovics Tibor polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket.
A Tuzséri Rézfúvós Együttes adventi és karácsonyi énekeket játszott, valamint kísérte a az áhítat záró énekét.
Este a Művelődési Házban a Ghymes karácsonyi koncertjét hallgathattuk meg, melyen a Tuzséi Református Egyházközség "Soli Deo Gloria" Énekkara és a Lónyay Menyhért Általános Iskola Gyermekkara szolgált Galambosné Kiss Erzsébet vezénylésével.

továbbKARÁCSONYI ISTENTISZTELET
- 2015.12.18.

December 18-án, reggel 8 órakor a Tuzséri Református Templomban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanárainak és diákjainak tartottunk ünnepi istentiszteletet.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.12.13.

December 7-től a Diakóniai Bizottság szervezésében az idősek karácsonyi csomagjába készítettük a linzerkarikákat, mintegy 2300 darabot!
December 11-én, pénteken este 17 órakor a Nagy Sándor Kertbarát Klubbal közösen a templomban hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottunk az idei évi almatermésért.
December 12-én, szombaton délelőtt 10 órától családias körben adventi kézműves foglalkozást tartottunk. Beszélgettünk az adventi szokásainkról, a Luca napi néphagyományokról. Emellett sok szép karácsonyi dísz és ízletes mézeskalács is készült.
December 13-án, vasárnap délelőtt adventi - karácsonyi gyermekszolgálat volt a templomban. Az 1,2 és 7. osztályosok adtak ünnepi műsort. Felkészítőjük Nagy Zsuzsanna tanító - hitoktató volt.
Délután a templomi istentiszteleten a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanárai és a Lónyay Pálma Óvoda óvónői énekeltek. Ünnepi köszöntőt Pirnág Oszkárné óvodavezető asszony mondott. Verssel Iscsenkó Natália tanárnő és Tóth Istvánné óvónő szolgáltak. Szintetizátoron Pokol Miklós iskolaigazgató vezette az egyesített énekkart. Az adventi vasárnapokon szép karácsonyi orgonazene mélyítette el karácsonyi lelki készülődésünket. Advent III. vasárnapján a híres César Franck: Grand Choeur sorti pour Noel című műve csendült fel orgonánkon Dr. Kozma Tünde kántorunk előadásában.
A Templomtéren felállított adventi koszorún a harmadik gyertyát Révész B. Béla 25 éve szolgáló presbiter gyújtotta meg. Ezután szeretetvendégséggel és adventi hangulatú baráti beszélgetésekkel folytatódott az együttlét.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.12.06.

Advent második vasárnapján a gyermekistentiszteletre is megérkezett a Mikulás. Révész Luca furulyázott, a többi gyermek pedig vidám énekszóval várta a Mikulást, aki minden jó kisgyermeknek csomagot adott. A Mikulás távozása után, a gyermekek a "Csendes éj" című karácsonyi mesefilmet nézték meg.
A délelőtti istentiszteleten az 5.a és a 6.a osztályosok szolgáltak, és adtak elő adventi műsort.
Délután az adventi áhítaton Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdette Isten üzenetét: "Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig..." Ezután egyházközségünk Házi Segítségnyújtó Szolgálatának munkatársai szolgáltak. Ezen az adventi vasárnapon is felcsendült egy gyönyörű orgonadarab Claude Balbastre: Quand Jézus naquit 'a Noel című műve, melyet Dr. Kozma Tünde kántor játszott el.
A Templomtéren Révész P. Sándor 25 éves jubileumát ünneplő presbiter gyújtotta meg a második gyertyát az adventi koszorún.

továbbVÁRVA VÁRTAM...
- 2015.11.30.

Advent első vasárnapjának délután a "Várva vártam..." Tuzsér Nagyközség Adventje programsorozat első alkalmát tartottuk meg. A templomban Bodnár Róbert lelkipásztor tartott adventi áhítatot, és Ézsaiás próféta üzenetét (40,3-5) helyezte a gyülekezet szívére: Készítsétek az utat az Úrnak! Az istentiszteleten a Mándok Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak. Orosz Tímea intézményvezető köszöntötte a gyülekezetet, Molnár Sándorné verset mondott. Az istentiszteleten felcsendült John Francis Wade: Adeste Fideles című orgonaműve Dr. Kozma Tünde előadásában.
A Templomtéren Dr. Szép Béla Tuzsér Nagyközség jegyzője kapcsolta fel ünnepélyesen Tuzsér adventi fényeit. Tóth Miklós 22 éve szolgáló presbiter pedig a köztéri adventi koszorún meggyújtotta az első gyertyát.

továbbÚj fotók a
- 2015.11.24.

November 20-án a Presbitérium vacsorával egybekötött gyűlése volt, majd november 22-én az Újfaluban a volt óvodaépület felújításáért és gyülekezeti célokra való használatba vételért adtunk hálát!

továbbREFORMÁCIÓ ÜNNEPE - GYÁSZOLÓK VASÁRNAPJA
- 2015.11.01.

Október 31-én, szombaton ünnepi rend szerint, délelőtt 10,30 órakor és este 18 órakor tartottunk gyülekezetünkben reformációi istentiszteleteket.
Este ifjaink szolgálatában elevenedett fel újra a reformáció üzenete: Fényt a szívekbe! Az ünnepi istentiszteletet J.S. Bach BWV 106 Sonatinája koronázta meg, melyet Dr. Kozma Tünde orgonista - kántorunk játszott el.
Másnap, a "Gyászolók vasárnapján" arra a 35 testvérünkre emlékeztünk, akik az elmúlt egy évben hagytak itt bennünket. Az ünnepi istentiszteleten az az ige erősített bennünket, mely a Filippi levélben így van megírva: "Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!" (1,21.)
Így emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!

továbbOktóber 23-i megemlékezés
- 2015.10.26.

2015. október 23-án délután a Művelődési Házban, a Történelmi Emlékparkban és a Református Templomban tartottunk megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából.
Ünnepi műsort Iscsenkó Natália vezetésével a Lónyay Menyhért Általános Iskola 7.a és 8.a osztályos tanulói adtak. Ferkovics Tibor polgármester úr ünnepi beszédet mondott. Az 1956-os kopjafa megkoszorúzása után a templomban ünnepi istentiszteleten vettünk részt, melyen Bodnár Róbert lelkipásztor hirdette Isten üzenetét.
Jézus mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." (János 14,6.)

továbbOKTÓBER 6-I ÜNNEPSÉG
- 2015.10.06.

Október 6-án délelőtt Templomunkban a Lónyay Menyhért Általános Iskola tartotta megemlékezését az aradi 13 vértanú kivégzéséről.
A megemlékezésen Bodnár Róbert lelkipásztor a 80. zsoltárt olvasta fel, és mondott imádságot.
Ferkovics Tibor polgármester emlékbeszédet mondott. Kertész Lajosné ny. iskolaigazgató Alföldi Géza: Még él a faj című versét szavalta el.
Ünnepi műsort az iskola 5.a osztályos tanulói adtak, Kállainé Szalai Mária osztályfőnök vezetésével.

Képek a Galériában!!!


TEREMTÉS ÜNNEPE
- 2015.10.05.

Október 4-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten a teremtésvédelemé volt a fő szerep. Isten igéje a 2 Sámuel 12,1-9-ből, Nátán példázatából szólt hozzánk, ahogyan azt az Ararát munkacsoport kijelölte. A Lónyay Menyhért Általános Iskola felsős tanulói pedig jó megdöbbentő tényekkel és jó tanácsokkal láttak el bennünket a teremtett világ megőrzése érdekében.
Teréz anya nővéreinek imádsága:
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek;
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét;
ahol széthúzás, oda egyetértést;
ahol tévedés, oda igazságot;
ahol kétely, oda hitet;
ahol kétségbeesés, oda reményt;
ahol árnyék, oda fényt;
ahol szomorúság, oda örömet;
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,
mint hogy vigaszra várjak;
inkább én törekedjem megértésre,
mint hogy megértést óhajtsak,
inkább én szeressek,
mint hogy szeretet igényeljek;
mert önmagunkat feledve - találjuk meg magunkat;
ha megbocsátunk - akkor nyerünk bocsánatot;
és ha meghalunk - azzal ébredünk az örök életre. Ámen.
„Az emberekben nagyfokú a félelem"
- 2015.09.25.

A kereszténység elesettsége vagy gyengesége nem a migránsáradattal kezdődött, hanem a szekularizációval és a hitvesztéssel, ami már sokkal korábban bekövetkezett – véli Fekete Károly tiszántúli püspök. A januárban beiktatott egyházvezetőt a menekültválságról, a kárpátaljai helyzetről és megválasztásáról kérdezte a Magyar Nemzet újságírója.

A cikk elolvasásához látogasson el a következő webhelyre: http://ttre.hu/hirek/keruleti/az-emberekben-nagyfoku-a-felelem


EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT
- 2015.08.29.

2015. augusztus 24-29. evangélizációs hetet tartottunk. Minden reggel hitmélyítő imaközösségben könyörögtünk a világbékéért, és a magyar nép megtéréséért. Esténként evangélizáció volt vendég lelkipásztorok szolgálatával.
Csütörtökön este Mészáros János Elek református presbiter, a Csillag születik 2012. évi győztese szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet.

továbbAugusztus 20.
- 2015.08.22.

István király ünnepén zászlófelvonással kezdődött az ünnepi istentisztelet, melyen beszédet mondott Ferkovics Tibor polgármester.Virguláné Hercku Orsolya szavalata, az énekkar szolgálata és Dr. Kozma Tünde kántor orgonajátéka tette ünnepélyesebbé az istentiszteletet.
A templomban került megáldásra az idei új kenyér is. melyet Sován Jánosné presbiter asszony készített erre a napra. A templomajtóban mindenki törhetett a friss házi kenyérből. Az ünnepség a Történelmi Emlékparkban koszorúzással ért véget.

továbbIX. Kastély- és Almanap
- 2015.08.15.

2015. augusztus 15-én rendezte meg Tuzsér Nagyközség Önkormányzata immáron 9. alkalommal a Kastély - és Almanapot. Ezen az alkalmon egyházközségünk is részt vett.
A falunapról a "galériában" tekinthet meg néhány fotót.

továbbKONCERTFELVÉTEL!
- 2015.08.09.

A következő linken érhető el Dr. Varga László orgonamüvész augusztus 2-i tuzséri koncertje:
https://drive.google.com/file/d/0BwV9lmsFi5ClNldrSTdPOVdINUk/view?pli=1


Nagyváradon kirándult énekkarunk
- 2015.07.21.

2015. július 21-én Nagyváradra kirándult egyházközségünk "Soli Deo Gloria" Énekkara.
A Körös - parti város érdekességeiről, a Párciumról, a Királyhágómelléki Egyházkerületről Veres-Kovács Attila a Nagyvárad - Olaszi Református Gyülekezet lelkipásztora tartott érdekes előadást.
A városban tett séta után a Berettyóújfalu-Herpályi csonkatornyot néztük meg.

Részletes beszámoló később!

A fotókat a galériában tekinthetik meg!

továbbÉdesanyák vasárnapja
- 2015.05.04.

2015. május 3-án a délutáni istentisztelen az édesanyákat köszöntöttük!

Képek a galériában!

továbbHÚSVÉT
- 2015.04.07.

Áldott húsvéti ünnepünk volt. Az ünnep előtti nagyhéten felemelő volt a passiós istentisztelet, és a nagyszombati hittanos gyermekszolgálat. Az ünnep első napján szépen megtelt a templom, kétszázan vettek úrvacsorát. Legátusunk Véha Krisztina III. évfolyamos teológus - lelkész szakos hallgató volt Debrecenből.

Fotók a galériában: passiós istentisztelet, nagyszombati gyermekszolgálat, húsvét másodnapi ünnepzáró.

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2015.03.01.

Március 1-én, vasárnap délután a Bibliáért, Isten írott Kijelentéséért adtunk hálát. Ünnepi műsorral a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola 5-6-7. osztályos hittanosai szolgáltak, valamint Révész Barnabás, Révész János és Bodnár Róbert Kristóf 2. osztályos, gyermekistentiszteletre járó kisiskolások.

Fotók a galériában!

továbbÖKUMENIKUS IMAHÉT
- 2015.01.27.

Január 19-24. között tartottuk az egyetemes imahetet. Sajben Zsolt görög katolikus paróchus, Balogh Attila, az Ungi Egyházmegye esperese, Bodnár Róbert lelkipásztor, Bodnár Imre plébános, Márkus László tiszaszentmártoni lelkipásztor, és Bodnárné Batár Jolán lelkipásztor hirdették Isten üzenetét.
A hét folyamán az Aranyalma Nyugdíjasklub, az egyházközség Énekkara, és hittanosai szolgáltak.

Fotók a galériában!

továbbHÁZASSÁG HETE
- 2015.02.15.

Február 15-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten megáldottuk a megjelent házaspárokat, és kihirdettük azokat, akik gyülekezetünkben kérték házasságukra Isten áldását 60,50,40,30 esztendeje.
A Házasság Hete alkalmából az 1942-ben Vaszary János által rendezett Házasság című filmet néztük meg!

Kattintson ide és a galériában megtekintheti a fotókat!

továbbIdősek Karácsonya
- 2014.12.20.

December 20-án tartottuk az Idősek Karácsonyát. Úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk a templomban, melyen egyházközségünk énekkara, és néhány hittanosa szolgáltak. Megható volt hallgatni idős testvéreink szavalatát. Az istentisztelet ünnepi hangulatát orgonista - kántorunk gyönyörű orgonajátéka tette teljessé.
Az istentisztelet után ünnepi ebéddel láttuk vendégül időseinket.
Ezekben a napokban a Házi Segítségnyújtó Szolgálat és az egyházközség a Diakóniai Bizottság szervezésében több, mint 200 karácsonyi csomagot készített, és ajándékozott a 70 éven felülieknek.
Isten adjon örömteli és boldog ünnepet időseinknek!

továbbVÁRVA VÁRTAM...IV.
- 2014.12.21.

Advent IV. vasárnapján délelőtt az alsó tagozatos hittanosok adtak ünnepi műsort a templomban.
Délután a Templomtéren az adventi negyedik gyertyát Bíró Barnáné asszonytestvérünk gyújtotta meg. A "Mindenki Karácsonyfájánál" Bodnár Róbert lelkipásztor tartott áhítatot. Ünnepi köszöntőt Ferkovics Tibor polgármester mondott. Az "Aranyalma" Nyugdíjasklub és a "Soli Deo Gloria" Énekkar szolgált ezen a délutánon. A forralt bor, a tea és az igazi házi kalács most sem maradt el!

Fotók a galériában!

továbbVÁRVA VÁRTAM...III
- 2014.12.14.

Advent III. vasárnapján a kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium 4.b osztálya volt kiszálláson gyülekezetünkben Nagy Istvánné és Toldiné Maklári Anita osztályfőnökök vezetésével.
Délután az adventi áhítaton a Lónyay Menyhért Általános Iskola és a Lónyay Pálma Óvoda pedagógusainak rögtönzött énekkara szolgált. Igét hirdetett Bodnár Imre mándoki plébános úr. A főtéren az adventi koszorú harmadik gyertyáját Pirnág Jenőné gyújtotta meg, aki december 13-án ünnepelte 90. születésnapját.

továbbVÁRVA VÁRTAM II.
- 2014.12.07.

Advent II. vasárnapján a délelőtti istentiszteleten felső tagozatos hittanosaink szolgáltak megható ünnepi műsorral.
Délután az adventi áhítaton a Lónyay Menyhért Általános Iskola Gyermekénekkara és a Mándok Térségi Szociális Központ tuzséri dolgozói szolgáltak. Ünnepi köszöntőt Orosz Tímea intézményvezető mondott.
A Templomtéren az adventi koszorún a második gyertyát Hozdik Józsefné Elza néni gyújtotta meg.

Fotók a galériában

továbbVÁRVA VÁRTAM... I.
- 2014.11.30.

November 30-án, advent első vasárnapján vette kezdetét Tuzséron a Református Egyházközség szervezésében, az Önkormányzat segítségével a Nagyközség adventi programsorozata.
A templomi áhítaton a Református Gyülekezet gondozónői és közmunkásai, valamint a gégényi gyülekezetből Miklósi Bíró Gizella és Czaga József presbiter szolgáltak. A köztéri adventi koszorú gyertyáját Révész Kálmánné Vilma néni gyújtotta meg. Az ünnepi fényeket rövid köszöntő beszéd után Dr. Szép Béla jegyző kapcsolat be.

Fotók a galériában!

továbbPresbiteri gyűlés
- 2014.11.21.

2014. november 20-án, a Tuzséri Református Egyházközség Presbitériuma megtartotta szokásos év végi ünnepi gyűlését, melyen ezúttal komoly feladata is volt. Ezen a gyűlésen egyházmegyei, zsinati és egyházkerületi tisztségviselőket választott.
A gyűlés folytatásában Bodnár Róbert lelkipásztor beszámolt a parókiafelújításról és köszönetet mondott azoknak, aki az elmúlt időszakban segítették az egyházközség szolgálatát.

Fotók a galériában!

továbbVerses - zenés áhítat
- 2014.11.04.

November 2-án, a vasárnap délutáni istentisztelet keretében Dóczi Székely Gábor római katolikus kántor, költő, polgári foglalkozása szerint ügyvéd, szolgált közöttünk.
Kodály, Teodore Dubois, Pachelbel, Pasquini, Liszt és Cezár Franck orgonaművei mellett a szerző saját verseiből is hallgathattunk néhányat.

Fotók a galériában

tovább1956-os megemlékezés
- 2014.10.23.

Október 23-án ünnepeltük az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 58. évfordulóját. Ünnepi műsort beszédet Ferkovics Tibor polgármester mondott. A Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Bodnár Róbert lelkipásztor bemutatta és megáldotta a templom körül kialakított Történelmi Emlékparkot!

A fotók a galériában

továbbÚj képek a "Galériában"!
- 2014.10.06.

Október 5-én a Teremtés ünnepét tartottuk, majd másnap, október 6-án, az aradi 13 vértanúra emlékeztünk!

Az alkalmakról készült fotókat a "Galériában" tekinthetik meg!

továbbISTENTISZTELETI FELVÉTEL
- 2014.09.21.

A 2014. szeptember 21-i délelőtti istentiszteletünket az Európa Rádió délután 15 órakor közvetítette felvételről. Az istentisztelet elérhető az Európa Rádió honlapján: http://www.refradio.eu/radio/euradio/musor/3/

A felvételt a szeptember 21-én 15 órakor kezdődő "Isten előtt csendességben" műsornál töltheti le!


Evangélizációs hét
- 2014.08.31.

Augusztus 25-30. között evangélizációs hetet tartottunk. A reggeli áhítatokon imaközösségben könyörögtünk az orosz-ukrán válság békés megoldásáért, a kárpátaljai testvérekért és a szíriai keresztyénekért. Esténkét vendég lelkipásztorok szolgáltak.

A fotók a galériában érhetők el!

továbbAugusztus 20-i ünnepség
- 2014.08.20.

Zászlófelvonással, ünnepi istentisztelettel, az új kenyér megáldásával, és emlékhely felavatásával tartotta Szent István napi ünnepét Tuzsér Nagyközség.

továbbVIII. Kastély - és almanap
- 2014.08.23.

Egyházközségünk is részt vett a jó hangulatú falunapon. Énekkarunk népdalcsokorral és egy szép hazafias énekkel szolgált. Emellett töltött paprikát és gőzön főtt gombócot is készített.
A Házi Segítségnyújtó szolgálat palacsintát sütött.

A fotókért kattintson a ide!

továbbIII. Közösségformáló Délután
- 2014.07.02.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat július 2-án tartotta szokásos nyári közösségformáló délutánját.

továbbKONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ
- 2014.06.29.

2014. június 29-én a vasárnap délutáni istentiszteleten találkoztak az 50,45, és 40 évvel ezelőtt konfirmáltak, és egykori fogadalmukat újították meg. A találkozón úrvacsorát is osztottunk.

továbbHITTANOS TANÉVZÁRÓ
- 2014.06.22.

Június 15-én délután bezártuk a 2013/2014-es hittanos tanévet, és hálát adtunk Istennek, hogy megsegített bennünket a hitoktatás szolgálatában.

Az alkalomról képek a galériában!

továbbTRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
- 2014.06.04.

Szinte egyedülálló módon gyülekezetünk a június 4-i reggeli istentiszteleten együtt a faluvezetéssel és a helyi általános iskola felső tagozatos diákjaival és tanáraival tartott megemlékezést 94 éves nemzeti gyászról. Majd megkoszorúztuk a templom melletti Trianon Emlékhelyet. Délben negyedórás harangzúgás jelezi a nemzeti gyászt és az összetartozást.

Az alkalomról készült fotók a galériában!

Kattintson ide!

továbbÁLDÁST KÉRTÜNK AZ ALMATERMÉSRE
- 2014.05.30.

A Tuzséri Nagy Sándor Kertbarátklub szokásos áldozócsütörtöki kertszemléjén Isten áldását kértük az idei évi almatermésre!

A fotók a galériában, vagy ide kattintva!

továbbEZ TÖRTÉNT AZ EGYSÉGFESZTIVÁLON
- 2014.05.25.

Keresse fel a következő címet:

http://reformatus.hu/mutat/percrol-percre-debrecenbol/

és elolvashatja mi történt a Református Egység Fesztiválon!


REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL
- 2014.05.12.

Május 24-én, szombaton gyülekezetünk is részt kíván venni az egységfesztivál rendezvényein Debrecenben.

Aki szeretne jönni gyülekezetünkből jelezze mihamarabb a Lelkészi Hivatalban!


Anyák napja
- 2014.05.04.

Május 4-én, a vasárnap délutáni istentiszteleten köszöntöttük az édesanyákat!
Ezen az alkalmon imádkoztunk a gyermekekért, és Isten áldását kértük a családokra is!

Fotók a galériában!

továbbBIBLIAVASÁRNAP
- 2014.03.03.

Március 2-án, délután bibliavasárnapi istentiszteletet tartottunk hittanosaink szolgálatával. Versek, énekek, és egy kedves kis jelenet által mondták el a gyerekek, hogy mennyire fontos Isten szava a Biblia. Az istentisztelet után jó hangulatú szeretetvendégséggel zártuk az együttlétet.

Fotók a galériában!

Ide kattintva érhető el a galéria.

továbbADVENT III. vasárnapja
- 2013.12.15.

Ezen a vasárnapon délelőtt adventi műsort adtak az istentiszteleten a 3-4. osztályos hittanosok. Délután adventi zenés áhítat, és gyertyagyújtás a Templomtéren.
Ahogy közeleg a Karácsony, egyre több ünnepváró alkalommal várjuk a kedves érdeklődőket!

Ízelítőként tekintse meg a mai napról készült fotókat (ide kattintva) és kapjon kedvet a közös Karácsonyváráshoz!

VÁRJUK SZERETETTEL!!!

továbbADVENT IV. vasárnapja
- 2013.12.22.

December 21-én szombaton Idősek Karácsonya volt gyülekezetünkben. Másnap, délelőtt karácsonyi gyermekműsor, délután zenés áhítat, és végül gyertyagyújtás a Templomtéren.

A fotókat tekintse meg a galériában!
Kattintson ide!

továbbADVENTI KÉZMŰVESSÉG
- 2013.12.14.

December 9-12. között egyházközségünk ügyes kezű asszonyai több, mint 2500 linzerkarikát készítettek az idősek karácsonyi csomagjába, és advent III. vasárnapjára a délutáni szeretetvendégséghez. Közben az iskolások részére kézműves foglalkozás is volt, melyen több, mint 50 gyermek vett részt.

Az alkalmakon készült fotókat ide kattintva tekintheti meg!

továbbARANYALMA NYUGDÍJASKLUB
- 2013.12.14.

Karácsony előtti összejövetelt tartott községünk legújabb kis közössége az Aranyalma Nyugdíjasklub. Az igényes kultúrműsorral egybekötött adventi vacsora végül tánccal, és tombolasorsolással zárult, melyen időseink nagyon jól érezték magukat.

A fotókat ide kattintva tekintheti meg

továbbAdvent II. vasárnapja
- 2013.12.08.

Advent II. vasárnapján délelőtt a felső tagozatos hittanosok közül néhányan adtak ünnepi műsort a templomban. Délután a Templomtéren az adventi koszorú második gyertyáját Tar Gyuláné aranydiplomás nyugalmazott tanítónő gyújtotta meg.

Az alkalmakról készült képeket megtekintheti a galériában!
Ide kattintva a galéria nyílik!

továbbKIFOGÁSTALANUL FELÚJÍTOTT TEMPLOM!
- 2013.11.04.

A műemlékvédelem október 21-én ellenőrizte templomunkat. A következő honlapcímen megtekintheti a templomról készített fotókat, és a templom értékelését:
http://muemlekem.hu/muemlek?id=8510Presbiteri vacsora
- 2013.11.24.

November 22-én az egyházközség Presbitériuma ünnepi gyűlést tartott, melyre szeretettel meghívta az egyházközség énekkarát és a Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársait is.

Az alkalomról készült fotók megtekinthetők a "Galériában", mely ide kattintva is elérhető!

továbbREFORMÁTUSOK KLUBJA
- 2009.09.22.

25. zsoltár
A meghallgatáshoz kattints on ide.

továbbZöldy Andrásné köszöntése
- 2013.06.02.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat gondozónői 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Zöldyné Sárika nénit.

Kattintson baloldalt a Házi Segítségnyújtó Szolgálat fülre és olvassa el az alkalomról szóló beszámolót és nézze meg a képeket!

továbbtovábbTRIANON!
- 2013.06.02.

A 93 esztendővel ezelőtt elkövetett nemzetcsonkításra emlékezünk június 4-én, reggel 8 órakor a református templomban.
A megemlékezés után koszorúzás, majd déli 12 órától harangozás emlékeztet a nemzeti gyászra, és a nemzet megbonthatatlan egységére!


ÚJ FOTÓK A GALÉRIÁBAN!
- 2013.04.06.

Látogasson el GALÉRIÁNKBA, ahol néhány fotót tekinthet meg orgonánkról, templomunkról, és a húsvéti ünnepkör eseményeiről!
Szeretettel várjuk!


ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
- 2013.12.02.

December 1-én, Advent első vasárnapján, délután Kertész Lajosné ny. iskolaigazgatónő meggyújtotta Tuzsér első kültéri adventi koszorúján az első gyertyát.

Az egyházközséget az önkormányzat, a Település - üzemeltetési Intézmény, a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola és sok kedves-lelkes gyülekezeti tag, falubeli segíti a Karácsonyváró közösségi alkalmak lebonyolításában.

Fotók a galériában, vagy ide kattintva!

továbbAnyák napja
- 2013.05.05.

A "Galériában" megtekinthetőek az anyák napi istentiszteleten készült fotók!

Isten áldja az édesanyákat!!!


Konfirmáció 2013
- 2013.05.12.

Megtörtént gyülekezetünk örömteli esménye a konfirmáció. 23 fiatal konfirmált. Képek a galériában!

Szeretethíd 2013.
- 2013.05.24.

Az önkéntes diakóniai napon betegeket látogattunk, lakókörnyezetünket szépítettük, énekkel szolgáltunk. A hűvös, esős időjárás ellenére sokan voltunk! Képek a galériában

Kanonika vizitáció
- 2013.05.26.

Május 26-án délután megtörtént a szokásos évi egyházlátogatás.
Bogáti Attila kisvárdai bo. lelkipásztor és Veress Sándor kisvárdai főgondnok, egyházmegyei tanácsos voltak a vizitáció tagjai.

Fotók a galériában!

továbbKözösségformáló délután
- 2013.06.26.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat szervezésében 2013. június 26-án délután közösségformáló délutánt tartottunk.
Több, mint 80 idős testvérünk érezte jól magát ezen a délutánon.

továbbTérkép a magyar reformátusságról
- 2009.05.17.

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei megbízásából, a MTA Néprajzi Kutatóintézetével együttműködésben végzett „Református identitás az ezredforduló után" c. kutatás keretében elkészült "A magyar reformátusság a Kárpát-medencében 2009-ben" c. térkép.

továbbHÁZASSÁG, CSALÁD, SZEXUALITÁS
- 2010.02.23.

A Magyarországi Református Egyház a Szentírás alapján (1Móz 1,27; 1Móz 2,24; Ef 5:32 vö. II. Helv. Hitv. XXIX.2.) a házasságot, mint egy férfi és egy nő életre szóló szövetségi kapcsolatát, Isten jó teremtési rendjének tartja.

Az állásfoglalás elolvasásához kattintson

tovább
reftuzser.shp.hu